Eerst proberen, dan investeren - Een Europees netwerk van living labs ten dienste van Vlaamse bedrijven

In heel Europa worden voedingsbedrijven geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen en de oplossingen zijn even vaak niet in eigen regio voorhanden. Daarnaast zijn er heel wat innovatieve oplossingen beschikbaar in verschillende living labs in Europa waar ook bedrijven in Vlaanderen voordeel uit zouden kunnen halen. Het netwerk van living labs combineert Europees beschikbare industrie 4.0 expertise ten voordele van voedingsbedrijven, technologie aanbieders en digital solution providers.

UITDAGINGEN

De industrie 4.0 conversie stelt voedingsbedrijven in het algemeen voor 4 grote uitdagingen:

 1. Welke proces- en kwaliteitsparameters zijn belangrijk en met welke sensoren kan ik ze opvolgen?
 2. Hoe kan ik mijn bestaande productiesysteem slimmer maken via het integreren en implementeren van sensoren?
 3. Hoe zet ik in op smart data management zodat de gecapteerde data leiden tot effectieve proces-sturende acties?
 4. Hoe integreer ik al de verschillende processen tot 1 veilig geheel?

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden wordt een Europees netwerk van living labs opgericht. In living labs kunnen bedrijven op een laagdrempelige manier in contact komen met nieuwe technologieën en deze in een veilige omgeving testen en onder de knie krijgen. Ze bieden een omgeving waar technologiebedrijven, digital solution providers en voedingsbedrijven samen en vertrouwelijk aan innovatieve oplossingen voor toepassing in de voedingsindustrie kunnen werken.

LIVING LABS

De living labs staan centraal in het innovatie-ecosysteem voor digitale transformatie waar voedingsbedrijven, kennisinstellingen, technologieontwikkelaars en aanbieders van digitale oplossingen betrokken zijn. Dit ecosysteem staat op zijn beurt in contact met andere spelers zoals clusters (voeding en technologie), bedrijven, beleids- en subsidie-organisaties, kennisinstellingen en andere living labs. In Vlaanderen zijn reeds 5 organisaties geïndentificeerd als potentieel lid van dit network of living labs  die bedrijven ondersteunen in de implementatie en ontwikkeling van industrie 4.0 technologieën.

digital innovation ecosystem

De Vlaamse living labs worden opgenomen in het Europees netwerk en maken daarmee deel uit van een selecte club van 23 service providers. Via de verankering in dit Europese netwerk kunnen de living labs putten uit alle kennis en services rond industrie 4.0 beschikbaar in Europa. Via de Vlaamse living labs in dit netwerk kunnen bedrijven kennis raadplegen en ondersteuning krijgen voor uitdagingen die ze in Vlaanderen alleen niet opgelost krijgen.

Dit Europese network of Living Labs wordt geïnitieerd vanuit de Europese projecten CONNSENSYS en S3FOOD en verder uitgebouwd in het strategisch partnerschap 'Smart Sensors 4 Agri Food'. Deze initiatieven vertegenwoordigen samen 16 regio's in Europa. 

Regio’s met living labs in het netwerk:

CONNSENSYS EU map living lab network

De voordelen van de Vlaamse Living labs in dit Europese netwerk

Voor voedingsbedrijven

 • Een one stop shop voor al hun industrie 4.0 uitdagingen
 • Toegang tot alle expertise en kennis in het volledige Europese netwerk
 • Problemen die in Vlaanderen alleen niet opgelost kunnen worden, of waarvoor in Vlaanderen geen geschikte partners zijn, kunnen in dit netwerk wel beantwoord worden.

Voor technologie bedrijven en aanbieders van digitale oplossingen

 • Faciliteren van samenwerkingen tussen technologiebedrijven, ICT ontwikkelaars en voedingsbedrijven.
 • Mogelijkheid om te testen en demonstreren van nieuwe technologieën
 • Creëren van een trust zone tussen alle spelers uit het ecosysteem voor digitale innovatie

Voor living labs

 • Zichtbaarheid naar buitenlandse bedrijven en innovatiepartners
 • Toegang tot nieuwe klanten via de andere living labs uit andere regio’s
 • Internationales samenwerkingen en
 • mogelijkheid tot interregionale investeringsprojecten

Voor clusters

 • Samenwerkingen met andere voedings- en technologieclusters om gezamenlijke problemen op te lossen
 • Uitbreiding van de service portfolio naar de bedrijven toe

Voor beleidsmakers en regionale authoriteiten

 • Samenwerkingen en stimuleren van complementariteit tussen Europese regio’s.
 • Ondersteuning van regionale strategieën rond digitalisering en industrie 4.0 implementatie.
 • Stimuleren van interregionale investeringsprojecten

LIVING LABS IN VLAANDEREN

In Vlaanderen werden reeds 5 organisaties in kaart gebracht die een rol kunnen spelen als Living Lab, waaronder ook de Food Pilot. Onlangs organiseerde de Food Pilot een webinar rond inudstrie 4.0: metingen in productie: verbetering van hygiëne, processen en productkwaliteit. De presentaties van dit webinar kunnen herbekeken worden via deze link

De 5 organisaties die momenteel in beeld zijn in Vlaanderen zijn:

 • Food Pilot 
 • Sirris
 • Flanders Make
 • 3IF
 • Proeftuin AR/MR

MEER WETEN

Neem zeker een kijkje op www.S3FOOD.eu en ontdek de interactive technology map en de services die worden aangeboden aan KMO's (voedingsindustrie, technologieproviders, digital solution providers) in Europa. https://s3food.eu/open-collaboration-space/

Heb je als KMO een innovatief idee maar moeten er nog een aantal vragen beantwoord worden vooraleer je tot een validatie of applicatie fase kan overgaan, dan kan je via de S3FOOD exploration voucher een haalbaarheidsstudie indienen tot 15/09/2020. https://s3food.eu/apply-for-vouchers/