Voedingsbedrijven: Help de landbouw aan water!

Water

Ben je als voedingsbedrijf gelegen in ruraal gebied? Werd je reeds benaderd door landbouwers? Dan is er ongetwijfeld interesse in jouw gezuiverd afvalwater! Wil je de landbouw graag een handje helpen? Vraag dan als de bliksem jouw grondstofverklaring aan en wie weet eten we binnenkort groenten geïrrigeerd met water uit jouw bedrijf.

Het is bijzonder droog voor de tijd van het jaar. Ook landbouwers zijn al sporadisch gestart met het beregenen van jonge gewassen om alle kansen te grijpen voor een geslaagde oogst. Om de landbouw weerbaarder te maken voor een toenemende klimaatverandering, is het belangrijk om het aanbod aan water te diversifiëren. Eveneens is het belangrijk om het water zoveel mogelijk lokaal te houden in plaats van het af te voeren, richting zee. 

Een interessante alternatieve waterbron voor de landbouw is gezuiverd afvalwater, hetzij huishoudelijk of industrieel. Het is iedere dag beschikbaar, de kwaliteit is min of meer constant en het volume is bekend. In het kader van het irrigatie 2.0-project wordt momenteel een viewer ontwikkeld die landbouwers kunnen raadplegen om dergelijke waterbronnen in hun buurt te lokaliseren. 

Bedrijven kunnen echter pas gezuiverd afvalwater aan de landbouw aanbieden als ze beschikken over een grondstofverklaring. Een dergelijk document ‘verklaart’ dat het gezuiverde afvalwater kwalitatief geschikt is om op de bodem te brengen en in lijn is met de afvalstoffen- en afvalwaterwetgeving. Een grondstofverklaring moet worden aangevraagd via het webloket van OVAM. De behandeling duurt 30 kalenderdagen. De aanvraag omvat 3 belangrijke onderdelen: een analyse van het gezuiverde afvalwater, de beoogde duur van levering en een verduidelijking waar, waarvoor en hoe het gezuiverde afvalwater zal worden gebruikt. Meer info over de te volgen procedure kan je vinden op de webpagina van VMM.