Europe calling!

Flanders’ FOOD heeft in de loop van de voorbije 3 jaar haar vleugels ook internationaal uitgeslagen. Want ook al heeft Vlaanderen zonder twijfel heel wat te bieden – we hebben top universiteiten en kennisinstellingen, hebben heel wat ambitieuze bedrijven en een overheid die een brede waaier aan steunmaatregelen aanbiedt voor innovatie en onderzoek – we kunnen helaas niet alles …

Soms is de expertise die je nodig hebt niet helemaal te vinden bij onze eigen onderzoeksinstellingen of bedrijven en zoek je het dus beter aan de andere kant van de grens. Bovendien heeft Europa ook tig subsidie- en andere ondersteuningsprogramma’s, waar we als Vlaanderen graag een graantje van meepikken en jullie ook willen informeren over de mogelijkheden.

Ja, en het is complex … een kat zou er haar jongen in verliezen. Maar ondertussen hebben wij een goed zicht op het Europese landschap en deze informatie willen wij dan ook met jullie delen.

Om onze ideeën af te toetsen en internationalisatiestrategie scherp te kunnen stellen, hebben we in de loop van 2019 bevragingen gedaan bij meer dan 30 agrovoedingsbedrijven. Zowel grote als kleine bedrijven, van diverse sectoren in de voedingsindustrie werden intensief bevraagd en er werd gepolst naar hun nood aan ondersteuning in dit kader. Uit deze interviews hebben we onze internationalisatiestrategie gedestilleerd en een aantal nieuwe services uitgewerkt.

het huidige aanbod aan internationale diensten

Concreet zullen we dus verder inzetten op:
05.02.2020 concreet.png

Naast het feit dat ons huidig aanbod werd gesmaakt, kwamen er ook een aantal aandachtspunten naar voor.

1. Betere communicatie: de bedrijven weten nog te weinig wat Flanders’ FOOD voor hen kan betekenen. In onze communicatie zullen we meer focussen op ‘what’s in it for you’. Daarnaast wordt de website vernieuwd, waarbij een Engelstalig gedeelte voorzien wordt.

2. IP expertise aanscherpen en nog meer vertrouwen uitstralen: uit de bevraging en in het algemeen blijkt dat het basisvertrouwen in Flanders’ FOOD goed is. Anderzijds, wanneer bedrijven doorverwezen worden naar buitenlandse partners en bedrijven, is dat toch een ander paar mouwen. Daar verwachten de bedrijven meer garanties dat hun ideeën en kennis ook bij deze partij(en) veilig zijn. De Flanders’ FOOD expertise moet in dit kader dus aangescherpt worden en daarom zullen we onze IP werkgroep nieuw leven inblazen.

3. Uit de bevraging bleek dat de thema’s waar Flanders’ FOOD op focust in Vlaanderen, voor de bedrijven ook op Europees niveau relevant zijn. Volgende zaken waren wel opvallend:

  • Zowel verpakkingen als industrie 4.0 werden door zo goed als alle bedrijven vermeld als belangrijke topic
  • Door een aantal bedrijven wordt de consument naar voor geschoven als een belangrijke, centrale actor. Ze willen de consument meer betrekken in hun productontwikkelingsproces.

Volgens de noden van de verschillende bedrijven zal Flanders’ FOOD vanaf dit jaar volgende services verder uitwerken en aanbieden:

05.02.2020 kader2vr

Uiteraard kan u als bedrijf zelf kiezen van welke diensten u gebruik maakt en aan welke activiteiten u deelneemt.

Hierbij alvast een warme oproep voor de eerste EU info day die doorgaat op dinsdag 19 mei. Laat u inspireren! Meer info volgt snel.