Een switch maken naar een groenere, bio-gebaseerde aanpak: Wat is de impact op mijn merk?

Het project BIOSWITCH wil merkproducenten motiveren tot en ondersteunen bij het maken van de ‘omslag naar een biogebaseerde aanpak’ (‘switch to bio-based’): van op fossiele grondstoffen gebaseerde naar op biomassa gebaseerde producten en toepassingen. Maar om oplossingen te kunnen aanbieden, moeten we natuurlijk ook eerst de risico's en uitdagingen in kaart brengen.

Neem deel aan de survey, zodat wij op zoek kunnen gaan naar de geschikte oplossingen!

Ga naar de survey