Wiskundige modellen om de reststromen van de voedingsindustrie te hergebruiken

afval in handen met cijfers

Zowat 50% van het wereldwijde afval is organisch. Op Europees vlak wordt nu een oplossing gezocht voor een beter beter hergebruik van dit organisch afval met behulp van wiskundige modellen.

Een nieuw Europees project, Model2Bio, zal een baanbrekend instrument ontwikkelen om reststromen van organisch materiaal uit de voedingsindustrie te voorspellen, en de beste routes voor hergebruik van dit afval te identificeren. De tool wordt getest en gevalideerd voor sectoren zoals vlees, groenten, zuivel en alcoholische dranken in Spanje, België, Nederland en Griekenland.

Model2Bio zal een oplossing voorstellen die is geclassificeerd als een ‘Decision Support System’, een regelgebaseerd beslissingssysteem op basis van wiskundige modellen, logica, kostenfuncties en beperkingen. Als voorspellende simulatiesoftware zal de tool rekening houden met de fysicochemische kenmerken van de organische reststromen in de agrovoedingssector en hun bruikbaarheid afhankelijk van sociale, economische, milieu- en wettelijke criteria van de regio.

Het project wordt gecoördineerd door Asociación Centro Tecnológico (CEIT), en combineert de expertise van denktanks, technologieontwikkelingsentiteiten, onderzoekscentra, universiteiten, industrie en overheden uit zes Europese landen. Het werd vorige week gelanceerd en omvatte deelnemers van Centro Tecnológico de la Industria Cárnica en Centro de Innovación y Tecnología Alimentaria de España (CTIC-CITA); de Engineering Faculteit van de Universidad de Navarra (Tecnum); Wageningen Food & Biobased Research (WFBR); het Belgische wetenschappelijke en technische ondersteuningscentrum CELABOR; de Cluster of Bioeconomy and Environment of Western Macedonië (CluBE); CLUSTER FOOD + I Association; de Vlaamse agrofood cluster Flanders’ FOOD; het Poolse ingenieurs- en adviesbureau IZNAB; het European Science Communication Institute (ESCI) en het afvalbeheer bedrijf van West-Macedonië (DIADYMA).

Organisch afval gaan hergebruiken als feedstock in de biogebaseerde industrieën is een wereldwijde uitdaging. De huidige verwerkingsmethoden zijn, onder andere, gebruik als diervoeder, compostering, verbranding en storten. Model2Bio duurt drie jaar en ontvangt financiering van Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU) binnen het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Het resultaat wordt afgestemd met het Circulaire Economie concept en zal bijdragen aan de doelstelling van de Europese Unie om de hoeveelheid organisch afval dat naar stortplaatsen wordt gestuurd aanzienlijk te verminderen, en ze een valabel alternatief maken voor fossiele grondstoffen

Dit project heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder overeenkomst nr.887191

Media inquiries

María Teresa López Bertani - mtl@esci.eu

Elmar Bartlmae - eb@esci.eu

Ute de Groot - udg@esci.eu

Project coordinator

Tamara Fernández Arévalo - tfernandez@ceit.es