Begin mei 2019 ging het S3FOOD project van start

Smartphone wine bread

Flanders’ FOOD coördineert en in Vlaanderen is ook DSP Valley partner. Met dit project willen we, via digitalisering van het productieproces, de kwaliteitscontrole en efficiëntie verbeteren, de opvolging van de voedselveiligheid in het productieproces faciliteren en de traceerbaarheid doorheen de waardeketen garanderen.

Met het S3FOOD consortium zullen we de implementatie van slimme sensorsystemen in het productieproces van de voedingsbedrijven stimuleren en ook een financiële steun geven. Daarnaast genereren deze sensoren een pak data en in het kader van S3FOOD zullen we dan ook diverse trainingen en opleidingen voorzien met betrekking tot data collectie, analyse en management.

Het unieke aan dit EU-project S3FOOD is dat 3,9 miljoen euro beschikbaar is voor steun aan Europese kmo’s. Concreet is er in Vlaanderen € 740.000 budget beschikbaar voor kmo’s. Kleine en middelgrote voedingsbedrijven en technologie providers kunnen via twee open calls samen projecten indienen en per kmo een budget tot maximum € 60.000 ontvangen om kennis, technologie, advies, etc. in te kopen. De eerste call wordt opengesteld begin 2020. Via een uitgekiend stappenplan zullen Flanders’ FOOD, DSP Valley en de andere S3FOOD partners de kmo’s uit de voedingsverwerkende industrie begeleiden in het uitwerken van hun ideeën, helpen met het zoeken naar de geschikte partner en ondersteunen bij het indienen van een project.

Financieel geven we kmo’s dus een extra duwtje in de rug met diverse soorten VOUCHERS voor een maximumwaarde van € 60 000 per KMO:

  • Travel Vouchers: een reisbudget om deel te nemen aan de matchmaking events
  • Innovation Vouchers voor bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies (zelf uit te voeren of met de hulp van een consultant), implementatiestudies, etc.

Vul onze online survey in om de noden en bestaande technologieën in kaart te brengen:

https://chkmkt.com/connsensys-S3Food

Wil je meer informatie over dit project?

Neem dan zeker contact op met projectcoördinator Veerle De Graef.

En hou sowieso de website en nieuwsbrief van Flanders’ FOOD en DSP Valley in de gaten!

This project has received funding from the European Union ‘s H2020 research and innovation programme under grant agreement No. 824769-SFOOD.