Flanders' FOOD en POM West-Vlaanderen richten Novel Food Platform op

Met de oprichting van het Novel Food Platform willen POM West-Vlaanderen en Flanders’ FOOD kmo’s ondersteunen om nieuwe producten in de voedingssector te ontwikkelen. Op dit platform kunnen kmo’s terecht met al hun vragen over de complexe vernieuwde Europese Novel Food wetgeving die sinds januari 2018 van toepassing is.

Het ontwikkelen van nieuwe producten in de voedingssector is vaak een risicovol en uitdagend proces. Vooral kleine bedrijven twijfelen om te starten of verder te gaan met een ontwikkeling. Een belangrijke drempel is de Europese Novel Food verordening, die er via een Europese goedkeuringsprocedure voor zorgt dat er geen producten op de markt komen die schadelijk zouden kunnen zijn voor de volksgezondheid. De procedures van deze wetgeving zijn vaak complex en zorgen voor bijkomende kosten door de opstelling van een toelatingsaanvraag.

Flanders’ FOOD en POM West-Vlaanderen hebben daarom besloten om in 2019 samen een Novel Food Platform op te richten met als hoofddoel kmo’s te informeren over deze wetgeving en de bijhorende procedures. Het Novel Food Platform zal bedrijven ondersteunen door hen te helpen bij het screenen van hun innovaties en hen te begeleiden tijdens de procedures. Het platform zal ook zorgen voor een lerend netwerk waar meer ervaren bedrijven samen met minder ervaren bedrijven zullen nadenken over de veiligheid en het vermarkten van de voeding van de toekomst. Met workshops, informatiesessies en een brochure wil het Novel Food Platform kmo’s helpen het bos door de bomen te zien. Het platform wil ook informatie voorzien voor kmo’s rond IP en licenties in kader van bescherming van intellectuele eigendom.

Dit initiatief van Flanders’ FOOD – via VLAIO – en POM West-Vlaanderen wordt doelbewust eerst uitgerold vanuit West-Vlaanderen, daarna volgen andere provincies. Onze provincie, gekenmerkt door een sterke voedingscluster, draagt innovatie hoog in het vaandel. Met Fabriek voor de Toekomst Voeding wil POM West-Vlaanderen vanuit het Huis van de Voeding de voedingsindustrie en haar kmo’s nog meer stimuleren om in te zetten op innovatie en productontwikkeling. Novel FOOD Platform krijgt ook steun van de FOD Volksgezondheid, Fevia en de kennisinstellingen.

Steun van VLAIO

Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en de clusters willen samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden faciliteren. Flanders' FOOD is de speerpuntcluster voor voeding. Ontdek de andere clusters op www.vlaio.be/clusters. #sterkgroeien

WESTVLA