Eerste spadesteek voor succesproject F2AGRI

Flanders' FOOD werkt samen met vijf andere partijen rond het oplossen van waterproblemen binnen de agrovoedingssector. Het partnerschap met deelnemers, Inagro, Universiteit Gent, Vlakwa, Howest, VITO en Flanders' FOOD zet in op een strategische samenwerking om die waterproblemen aan te pakken. Het startschot is vorige week gegeven met de aanleg van het leidingsnetwerk voor het project F2AGRI.

F2AGRi

Het F2AGRI project vormt een unieke samenwerking tussen industrie en landbouw. Doel van het project? Het afvalwater van Ardo herbruiken als irrigatie voor omliggende landbouwers. Het gezuiverde afvalwater zal vanaf augustus 2018 worden gestockeerd in bufferbekken van 150 000 m3. Via het naburige pomphuis zal het water in een netwerk van 25km ondergrondse leidingen worden gepompt. Het netwerk zal over 500ha landbouwgrond worden verspreid en zal 150 afnamepunten bevatten. Zodat landbouwers enkel nog hun beregeningsinstallatie moeten aansluiten op hun respectievelijke hydrant om te kunnen starten met irrigeren.

Vorige week werd de eerste leiding in de grond gelegd onder toeziend oog van Bart Naeyaert (provinciaal gedeputeerde voor landbouw en integraal waterbeleid), Karlos Callens (burgemeester Ardooie), Mia Demeulemeester (afgevaardigd bestuurder Inagro vzw), Marc Vandeputte (voorzitter INERO CVBA) en Jan Haspeslagh (managing director Ardo).

Bart Naeyaert, Karlos Callens, Mia Demeulemeester, Marc Vandeputte en Jan Haspeslagh

Nieuwe projecten op komst

Dit project is ongetwijfeld uniek in Vlaanderen: 47 landbouwers verenigden zich in de coöperatie INERO CVBA en werken samen met de verwerkende industrie om hun waterbevoorrading veilig te stellen. Dergelijke projecten zullen steeds belangrijker worden om de agrovoedingssector te wapenen tegen waterproblemen. Daarom beslisten Flanders' FOOD, Howest, Inagro, Universiteit Gent, VITO en Vlakwa om samen in te zetten op projecten voor de agrovoedingssector. De aanpak is gericht op de ontwikkeling en demonstratie van innovaties inzake software, monitoring, watertechnologie, sensoren, data-analyse, voedingsverwerkingstechnologie, energiemanagement en automatisatie binnen het domein van landbouw en voeding. Door innovatie te stimuleren kan deze belangrijke industrietak blijvend een econonomische meerwaarde realiseren. En met succes: sinds de krachtenbundeling werden reeds 3 projecten goedgekeurd rond duurzaam watergebruik.

De infrastructuurwerken worden gerealiseerd binnen het F2AGRI project. Ardo bekostigt het bufferbekken en INERO CVBA betaalt het pomphuis en het leidingnetwerk. Daarnaast geniet het project Europese, Vlaamse en West-Vlaamse steun via respectievelijk het Interreg VLaanderen-Nederland programma, het departement Landbouw en Visserij en de provincie West-Vlaanderen.

in de pers

VRT

Knack West-Vlaanderen

AGF