Flanders' FOOD ondertekent clusterpact

Flanders’ FOOD ondertekent vandaag het clusterpact ‘speerpuntcluster agrifood 2018’ op het kabinet Bourgeois. De Vlaamse overheid en Flanders’ FOOD leggen in het pact hun inspanningen vast inzake innovatie en competitiviteit voor de voedingssector. De ondertekenaars van het pact zijn minister voor werk, economie en innovatie Philippe Muyters; Vlaams minister-president Geert Bourgeois; Jan Vander Stichele, voorzitter raad van bestuur Flanders’ FOOD; Inge Arents, directeur Flanders’ FOOD en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) als organisator en uitvoerder van het clusterbeleid, vertegenwoordigd door Bernard De Potter.

De voedingssector is de belangrijkste industrietak in Vlaanderen. De export vanuit Vlaanderen is hoog, daarom is het belangrijk om te blijven inzetten op competitiviteit.

De Vlaamse overheid enerzijds engageert zich om de steun voor de innovatietaken van Flanders’ FOOD voort te zetten. Daarnaast zal ze zich inspannen om de hinderpalen, die de doelstellingen zouden kunnen belemmeren, weg te werken. De minister-president vindt de ondertekening van het clusterpact een mooi moment voor de voeding en hoopt op een kruisbestuiving met de blauwe economie. Volgens minister Muyters hebben de clusters als eerste en belangrijkste taak om de juiste mensen, bedrijven en organisatie samen te brengen. “De cluster is echt geslaagd wanneer bedrijven verdergaan met resultaten van de projecten en er een koppeling gebeurt naar de universiteiten.”, aldus de minister.

Flanders’ FOOD anderzijds engageert zich om voedingsbedrijven uit te dagen om via innovatie de stap te zetten naar de voedingsfabriek van de toekomst. Hierbij zijn industrie 4.0 en circulaire economie, zoals vastgelegd in de visie 2050 van de Vlaamse overheid, belangrijke elementen.

Momenteel zijn er een tiental projecten opgestart in het kader van industrie 4.0 en wordt er ingezet op projectgeneratie rond circulaire economie. Naast deze projecten blijft Flanders’ FOOD innovatietrajecten opzetten rond de basistroeven van de Vlaamse voedingsindustrie: smaak, diversiteit en kwaliteit. Nieuw is dat Flanders' FOOD nu ook inzet op meer strategisch onderzoek om ook op langere termijn competitieve producten op de markt te brengen.

VOORBEELD PROJECT INDUSTRIE 4.0

Het project I-FAST is een platform dat fungeert als matchmaker tussen technologieaanbieders en voedingsbedrijven. Het project brengt snelle, innovatieve en gebruiksvriendelijke technologieën en analysemethoden tot bij de bedrijven, zoals bijvoorbeeld nieuwe sensoren om kwaliteitscontroles uit te voeren, inline tijdens de productie. Meer info: http://www.ifastproject.com/

WAT IS FLANDERS' FOOD?

Flanders’ FOOD is een uniek, strategie-gedreven platform dat door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agrovoedingsindustrie. Flanders’ FOOD versterkt de innovatieslagkracht van de doelgroep door het verhogen van de wetenschappelijke en technologische kennis, hanteert hiervoor een geïntegreerde aanpak, en draagt op deze manier bij tot de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Flanders’ FOOD is de centrale spil en de organisator van de speerpuntcluster Agrifood.

CONTACT

Inge Arents 
Algemeen Directeur