Een filmpje van úw bedrijf met de steun van Flanders’ FOOD? Het kan!

a.jpg

Flanders' FOOD biedt de mogelijkheid een filmpje te maken waarin bedrijven uit de agrovoedingssector uitgebreid aan bod komen met betrekking tot hun inspanningen op vlak van innovatie. Het filmpje heeft als doelstelling de activiteiten, ambities en visie van uw bedrijf toe te lichten, en de samenwerking met Flanders' FOOD in de verf te zetten. Interesse? Contacteer ons!

De kracht van het beeld

Flanders’ FOOD wil aantonen hoe we in Vlaanderen innovatief bijdragen aan de uitdagingen waar de agrifoodsector tegenaan kijkt. En aangezien beelden vaak meer zeggen dan woorden, willen we hier graag samen met uw bedrijf werk van maken en dit onder de vorm van filmpjes.

In zo’n filmpje staat uw bedrijf en/of de samenwerking met andere bedrijven/partners centraal en laten we de bedrijven dan ook zelf uitgebreid aan het woord. Hierin kan u de activiteiten van uw bedrijf toelichten, praten over de ambities van uw bedrijf, uw visie en de samenwerking met Flanders’ FOOD. De vorm, stijl en invulling is vrij te bepalen en uiteraard wordt u gedurende dit traject begeleid door professionals.

We willen u via het aanbieden van deze filmpjes, de mogelijkheid bieden om uw verhaal aan het brede publiek kenbaar te maken. Ons doel is dan ook om onze clusterleden op de voorgrond te plaatsen en aan te tonen aan andere bedrijfsleiders, beleidsmakers, klanten en het geïnteresseerde publiek dat de agrovoedingsindustrie in Vlaanderen een dynamische en innoverende sector is. Via onze communicatiekanalen (Flanders’ FOOD website, Twitter, Linkedin,…) en de kanalen van partners zullen we extra zichtbaarheid geven aan deze filmpjes.

Graag bespreken wij met u hoe de samenwerking kan verlopen en welke bijzondere voordeelprijs u daarvoor betaalt. Flanders’ FOOD zal in geval van lidmaatschap een deel van de kosten op zich nemen.

Interesse? Contacteer ons!