FF Roadshow - de nieuwe strategie toegelicht

Klavertjes 4

Op dinsdag 27 september 2016 stelde Flanders’ FOOD haar ideeën en nieuwe aanpak voor m.b.t. innovatie in de agrovoedingsindustrie in het kader van het Speerpuntclusterbeleid.

De strategie om de ambities van de agrovoedingsindustrie te kunnen waarmaken werden voorgesteld aan decision makers (CEO’s, senior R&D-managers, professors, onderzoeksleiders, etc.) uit agrovoedingsbedrijven en onderzoeksinstellingen op 4 verschillende locaties in Vlaanderen: Roeselare, Affligem, Tienen en Genk.

Op deze locaties werden de grote lijnen van het strategisch plan uiteengezet, na toelichting van de totstandkoming ervan en het belang van een innovatieve Vlaamse voedingsindustrie door Inge Arents (Algemeen Directeur Flanders’ FOOD) en Nadia Lapage (Secretaris-Generaal FEVIA Vlaanderen).

Uit de presentaties kwam duidelijk naar voor dat samenwerking key zal zijn en dit op alle niveaus. Elke organisatie die meewerkt aan de strategie van de speerpuntcluster maakt er deel van uit. “Want jullie zijn de speerpuntcluster!” Dus niet alleen Flanders’ FOOD als coördinator en facilitator van de speerpuntcluster voor de agrovoedingsindustrie.

Om tot een gedragen en gezamenlijke visie en strategie te komen, heeft Flanders’ FOOD de voorbije maanden een participatief traject doorlopen. In december ’15 zijn ze gestart met roadmapworkshops waarbij heel wat ideeën opgedaan werden, die een aanzet waren voor intensieve bevragingen van meer dan 40 bedrijven. Vervolgens werden ook diverse innovatie-actoren en daarna uiteraard ook de kennisinstellingen meegenomen in het verhaal. Hun input was cruciaal om de vragen, ideeën en concepten van de bedrijven te toetsen aan de kennis en visie van de universiteiten, hogescholen, etc.

Uit al deze informatie werden 3 high level economische drivers gedistilleerd:

  •  Ten eerste: de competitiviteit van de agrovoedingsindustrie in Vlaanderen versterken. En dit zowel lokaal als internationaal. 
  •  Ten tweede heeft de agrovoedingsindustrie en de speerpuntcluster een belangrijke maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid. 
  •  Via de workshops introduceerde Flanders’ FOOD het systeemdenken … zoals een ecosysteem, waarbij de verschillende partijen geconnecteerd zijn met elkaar en elkaar beïnvloeden. We spreken dus niet meer van de voedselketen, maar van een voedingssysteem.
artikel figuur roadshow

Om een antwoord te bieden aan deze 3 economische drivers, werden 4 strategische doelstellingen gedefinieerd door Flanders’ FOOD.

artikel figuur roadshow

De matrix van Flanders' FOOD met de 4 strategische doelstellingen

In de linker bovenhoek van de matrix vind je de eerste strategische doelstelling: ‘Lead to knowledge’.

Links onderaan meer op individueel bedrijfsniveau of voor gesloten, kleinere consortia de tweede strategische doelstelling: ‘Accelerate effective/efficient innovation’

Rechts onderaan gaan de bedrijven duidelijk buiten hun comfort zone en kijken over het muurtje bij de buren, de derde strategische doelstelling: ‘Create new value chains and business opportunities’

En helemaal nieuw voor Flanders’ FOOD is het kwadrant rechtsboven, de vierde strategische doelstelling: ‘Lead in knowledge’, waarbij nieuwe horizonten worden verkend en lange termijn onderzoek onder ressorteert.

Rondetafelgesprekken met de aanwezigen, rond specifieke topics, op elk van de locaties leverde nog de laatste feedback vanuit bedrijven en kennisinstellingen alvorens de strategie wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Flanders’ FOOD en het aanvraagdossier van de Speerpuntcluster Agrovoeding voor het Agentschap Innoveren & Ondernemen voorbereid wordt.

artikel figuur roadshow

Na de break-out sessies konden de aanwezigen nog nakaarten en netwerken bij een hapje en een drankje. De deelnemers waren enthousiast:

“Met de speerpuntcluster aanpak  waait er duidelijk een nieuwe wind voor de agrovoedingsindustrie: ééntje die een innovatieve blik biedt op nieuwe horizonten van Vlaanderen tot Europa.”

Rudy Wouters – Head of Beneo Technology Center (Tiense Suikerraffinaderij)

“Interessante presentaties, de speerpuntcluster strategie geraakt uitgekristalliseerd, het begint duidelijk te worden waar ‘WIJ’ naar toe gaan.”

Yves Vleminckx – Zaakvoerder Quomak

“Vanuit Universiteit Antwerpen zijn we zeer blij dat het onderzoek wordt opengetrokken naar het humaan-sociaal aspect van voeding”

Ann Aerts – Universiteit Antwerpen

“Met deze manier van werken is input verzekerd en krijgt iedereen de kans om zijn/haar mening te delen. Efficiënte aanpak om belangrijke input te verzamelen.”

Gert Nuyts – Universiteit Antwerpen

“Voor mij was dit vooral een goede inspiratiesessie voor wat betreft de toekomst. Het is fijn om eens te horen wat anderen denken – niet enkel van onze klanten maar ook van andere spelers in de markt.”

Bruno Verhenne – Zaakvoerder Flandor Flavours International

“Flanders’ FOOD is er goed in geslaagd de noden van de bedrijven te capteren in de voorgestelde programmalijnen. Dit vormt al een zeer volledig verhaal.”

Lieve Vanotterdijk – Innovatieconsulent Ondernemen (Boerenbond)