Als speerpuntcluster in wording gaan we de uitdaging(en) aan!

Flanders’ FOOD wil dat ook de volgende generaties kunnen genieten van lekkere voeding, passend bij een gezonde levensstijl. De strategie die we voor onze speerpuntcluster aan het uitstippelen zijn, zal dan ook inspelen op de trends en uitdagingen waar de voedingsindustrie tegenaan kijkt.

Bedrijven worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen, met zorg voor de planeet. De wetenschappelijke output vanuit de Vlaamse universiteiten en onderzoekscentra is de laatste jaren in stroomversnelling. Er is veel kennis in Vlaanderen maar het is niet altijd evident om die kennis bij ondernemingen te brengen. Hiervoor worden door Flanders’ FOOD innovatieprojecten uitgewerkt in een open innovatie-format waarbij bedrijven samenwerken met elkaar en met de kennisinstellingen in Vlaanderen.

In de transitie naar een speerpuntcluster voor de agro-voedingsindustrie wordt het kader verruimd. Er zijn steeds meer mogelijkheden om gerichter voedsel te produceren: variëteiten met een specifieke nutritionele samenstelling, betere oogsttechnieken en betere technieken om de verse land- en tuinbouwproducten te verwerken tot levensmiddelen. Nieuwe procestechnologie (zoals hoge druk, vacuum persen van fruitsappen, etc.) helpt om ervoor te zorgen dat de producten hun originele smaak, kleur en textuur behouden, fruit smaakt als fruit, groenten behouden hun mooie kleur, de consument kan, zelfs in een voorverpakt product met een lange houdbaarheid, genieten van de authentieke smaak, look & feel van de verse producten.

Evenwichtige en duurzame voeding van wereldklasse

De technologische vernieuwing is nog steeds actueel binnen de voedingsindustrie. Nieuwe machines en labo-apparatuur zorgen ervoor dat er veel meer data kan gecapteerd worden, de mogelijkheden om met deze ‘big data’ om te gaan zijn nog legio. The internet of things opent een gans scala aan mogelijkheden. In elk geval zorgen deze vernieuwingen, robotisatie en automatisatie ervoor dat de kwaliteit van de voedingsproducten nog beter opgevolgd wordt van ‘farm to fork’ met een uitzonderlijk hoge norm voor voedselveiligheid. En laten we stellen, de kwaliteit van de Belgische voeding staat buiten kijf. Food.be is het kwaliteitslabel voor export van onze Vlaamse koekjes, chocolade, aardappelproducten,… Binnen het thema ‘World Class Food Production’ zet Flanders’ FOOD in op deze technologische revolutie.

Een grote maatschappelijke uitdaging is om ervoor te zorgen dat de consument van de toekomst gezond is. De trends zijn momenteel niet zo hoopgevend. Vanaf 35 jaar zijn de mensen met een ‘normaal gewicht’ in de minderheid. Uiteraard is het gedrag van de consument hier doorslaggevend, maar de Vlaamse voedingsbedrijven willen die consument wel helpen om minder calorieën, vetten, suikers en zout op te nemen. Hiervoor zijn er tal van onderzoeksprojecten en innovaties ontstaan in de schoot van Flanders’ FOOD om recepturen te kunnen aanpassen op een manier dat de originele smaken en texturen van lekkere traditionele producten behouden blijft. Een belangrijke trend hierbij is dat er ook steeds meer en meer gezocht wordt naar natuurlijke ingrediënten en toevoegingen. Naast de obesitasrisico’s zijn er ook tal van consumenten die op zoek zijn naar alternatieven voor voeding waar ze allergisch aan zijn: glutenvrije producten zijn bijvoorbeeld in opmars, ook daar is nog een grote innovatie-uitdaging. En, om ervoor te zorgen dat onze bevolking gezond ‘vergrijsd’ zijn er ook meer een meer noden om de dagelijkse kost aan te passen en bij te sturen door de goede nutritionele verhoudingen te blijven respecteren. Meer en meer schuiven we op in de richting van gepersonaliseerde voeding. Ook voor Flanders’ FOOD is dit een strategische dimensie die de volgende jaren aan belang zal winnen.

En, we willen dit allemaal doen zonder de planeet nog meer te belasten. Er zal rekening moeten gehouden worden met beschikbaarheid van land, water, energie, meststoffen,… Hiervoor is onderzoek nodig naar ‘andere grondstoffen’, meer diversiteit, andere nutritionele samenstellingen. Er wordt meer en meer gewerkt met seizoensproducten, lokale producten, onderbenutte bronnen (vergeten groenten, algen, insecten, etc.); de zee bevat bijvoorbeeld nog een schat aan voedsel… De voeding van de toekomst zal er misschien meer ‘exotisch’ uitzien, maar toch meer ‘van bij ons’ zijn dan op vandaag. Binnen het thema ‘duurzaamheid’ zal Flanders’ FOOD hiervoor het nodige onderzoek en innovatietrajecten inititiëren.

Samen, open en eerlijk

Voeding produceren is in weze een ‘métier’ en het zal altijd een ‘métier’ blijven. De wereld rond ons verandert en de productie verandert mee. De Vlaamse voedingsindustrie zal ook haar steentje bijdragen om de sociale balans positief te houden; inzetten op de work-life balans (door innovatieve arbeidsorganisatie binnen de eigen fabrieken, maar ook door het aanreiken van convenience producten aan de consument) en het installeren van fair trade concepten, en niet alleen voor boeren uit het zuiden…

Samenwerken zal belangrijker worden dan vroeger. De speerpuntcluster agro-voeding zal inzetten op samenwerking over de waardeketen heen, cross-border en cross-sectorieel. Een trend die zich nu al aftekent is de professionalisering van de ‘chef-koks’ en concepten zoals ‘kitchen-lab’. Ook hier zal de know how van onze Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen vertaald worden via Flanders’ FOOD en zal de know how van onze Michelin-sterrenkoks over smaak, textuur en foodpairing overgedragen worden aan onze bedrijven.