De materialenscan ook voor voedingsbedrijven!

Laat u gratis adviseren om voedselverlies te voorkomen en nevenstromen optimaal te valoriseren

De materialenscan is een initiatief van de OVAM en Agentschap Ondernemen om uw huidig materialenverbruik in kaart te brengen en te bekijken op welke manier grondstoffen efficiënter kunnen ingezet worden. De materialenscan wordt gratis in uw bedrijf uitgevoerd door geselecteerde adviseurs met materiaalexpertise.

Specifiek voor bedrijven in de voedingssector zal een scanadviseur, Royal HaskoningDHV of C2C Platform, samen met Flanders’ FOOD, de verschillende processtappen binnen uw bedrijf doorlichten. De scan wordt – onder impuls van FEVIA Vlaanderen en Flanders’ FOOD - aangevuld met enkele gerichte vragen vanuit onze achtergrond en ervaring met het thema voedselverlies. Met dit gezamenlijk initiatief willen we zoveel mogelijk meerwaarde creëren voor de bedrijven in de voedingsindustrie.

Finaal geeft de aangevulde materialenscan u een zicht op uw huidig materialenverbruik, de verliesposten en de kosten die ermee gepaard gaan. Eenvoudige simulaties tonen u hoe u de efficiëntie kan opdrijven en uw productiekosten kan verlagen. De adviseurs, FEVIA Vlaanderen en Flanders’ FOOD wijzen u de weg in vervolgacties.

Vraag hier een gratis materialenscan aan. Flanders’ FOOD contacteert voor u een adviseur en zal u contacteren voor een bedrijfsbezoek.

Alle info over de materialenscan en de scanadviseurs: http://www.materialenscan.be/