Twee jaar Food Pilot - enkele cijfers op een rijtje

De Food Pilot bestaat 2 jaar. In 2009 sloegen Flanders’ FOOD en ILVO de handen in elkaar met de oprichting van de Food Pilot als resultaat. IWT steunde dit project, wat een sterke uitbreiding van het toestellenpark mogelijk maakte. In 2011 werd de Food Pilot officieel gelanceerd en werden de eerste bedrijven verwelkomd voor het uitvoeren van piloottesten. Ondertussen draait de Food Pilot op volle kracht. In het afgelopen jaar werden in totaal 220 testen uitgevoerd voor 65 unieke bedrijven. Sommige bedrijven kwamen tot 5 maal terug om testen uit te voeren. 46% van de bedrijven zijn KMO’s, de andere grote ondernemingen. De bedrijven komen uit de sectoren zuivel (26%), vlees (8%), bakkerijgrondstoffen (9%), ingrediëntenleveranciers (25%), vissector (5%), fruitsappen sector (6%) en overige.

Rond een verscheidenheid van onderwerpen werden in de Food Pilot testen uitgevoerd waarbij in veel gevallen naast de piloottest ook analyses op het eindproduct werden uitgevoerd in de laboratoria van ILVO Eenheid Technologie en Voeding. Enkele voorbeelden zijn:

 • Reductie zoutgehalte in kookworst
 • Testen van nieuwe aroma’s in vleesbereidingen (kookworst, paté, salami)
 • Uittesten van nieuw zuursel in de kaasbereiding
 • Op punt stellen van droogproces van visfilets
 • Optimalisatie van autoclaveerproces voor soep
 • Ontwikkelen van zuivelproduct met verlaagd vetgehalte
 • Verkennen van innovatieve perstechnologie voor zowel groenten en fruit
 • Invloed van MAP-verpakking op de houdbaarheid van biscuits
 • Op punt stellen van samenstelling en UHT proces voor de bereiding van plantaardige romen

De Food Pilot wil ook een platform zijn voor de verkenning van innovatieve technologieën. In dit kader werd een workshop over de Vaculiq spiraalfilter perstechnologie georganiseerd (14 mei 2014). Tijdens dit event werd de werking en het principe van de Vaculiq technologie toegelicht door de technologieaanbieder. Aansluitend werden onderzoeksresultaten van het doctoraat van Domien De Paepe toegelicht, dat onder andere handelt rond de impact van deze processing technologie op de kwaliteitseigenschappen van het sap en de pulp. De lezingen werden afgewisseld met demo bereidingen van tomatensap en appelsap, dat tevens geproefd kon worden. Er waren 30 deelnemers aanwezig, afkomstig van bedrijven, onderzoeksinstituten en federaties. Na afloop van de workshop werden in Food Pilot voor 4 deelnemende bedrijven piloottesten met de Vaculiq uitgevoerd.

Demo’s en workshops reeds georganiseerd of op de agenda

 • M4E (23 oktober 2012): ‘Magnets for emulsions’ is een innovatie verwerkingstechniek die gebruik maakt van een statische magneet en een venturi systeem om stabiele emulsies te maken zoals bv. mayonaise. Daarnaast kan het systeem ook gebruikt worden om moeilijk oplosbare ingrediënten zoals stabilisatoren in oplossing te brengen voor verdere verwerking zoals sterilisatie. Het toestel kan toegepast worden zowel in de sauzen- en soepensectoren, de zuivel als de vleessector. Deze workshop lokte 44 deelnemers.
 • H4F (26 februari 2013): ‘Hygiene for food’ is een demoworkshop omtrent technologische innovaties in hygiëne, reiniging en ontsmetting in de voedingsindustrie. Deze workshop telde 91 deelnemers van zowel verwerkende voedingsbedrijven als firma’s actief in reiniging en desinfectie.
 • Sensors for Food (18 juni 2013): Opvolgen van voedselkwaliteit, -veiligheid en -processing op een betere, accuratere en snellere manier in voedselproductieomgevingen. Aan dit evenement namen 35 personen deel.
 • Demo APV Cavitator (30/01/2014): vernieuwende mengtechnologie van SPX waarvan de werking zal gedemonstreerd worden aan voedingsbedrijven uit verschillende sectoren (zuivel, vlees, ingrediënten, …).
 • Workshop omtrent alternatieve sterilisatie en pasteurisatietechnologieën voor liquide producten (mei 2014).
 • Workshop omtrent verschillende droogtechnologieën (In 2014). Verschillende droogtechnieken worden zowel theoretisch als in de praktijk met elkaar vergeleken: vriesdrogen, indampen en sproeidrogen, drogen in oven en Innovatief drogen. Wat is het verschil in efficiëntie, capaciteit, energiebehoeften en wat is de invloed op de kwaliteitskarakteristieken van het product? Innovatief drogen is een innovatieve dunne-film droogtechniek. Het maakt gebruik van circulerend warm water (gewoonlijk 95-97°C) om energie onder de vorm van infrarode straling over te dragen naar het te drogen materiaal. Het warme water circuleert aan de onderzijde van een infrarood transparante transportband waarop zich het te drogen materiaal bevindt.

Seminaries die reeds georganiseerd werden of toekomstige seminaries

 • Gent BC (9 oktober 2012): netwerkevenement met verschillende spelers uit de voedingssector en getuigenissen van samenwerkingen met de Food Pilot gekoppeld aan een rondleiding. Aan dit evenement namen 40 personen deel.
 • Bioforum (10 oktober 2012 en 22 februari 2013): netwerkevenement met bio-verwerkers gekoppeld aan een rondleiding in de Food Pilot. Deze studiedag ontving 30 deelnemers.
 • Voorstelling van de Food Pilot op het seminarie Steunpunt Hoeveproducten (31 maart 2013). Het seminarie telde 11 deelnemers.
 • Voorstelling van het nieuw IWT-subsidiekanaal door Flanders’ FOOD: het SPRINT programma (18 april 2013). Dit programma beantwoordt beter aan de noden van grote bedrijven met beperkte R&D, en bevat een minder complexe aanvraagprocedure. Dit seminarie telde 40 deelnemers.
 • “Bestrijding van condens- en schimmelvorming in de vleesverwerkende industrie” (17 oktober 2013): seminarie in samenwerking met FENAVIAN. Lezingen werden gecombineerd met praktijkgerichte uiteenzettingen. Vijftig personen namen deel aan het seminarie.
 • Seminarie in het kader van de Week van de Smaak 2013: DE GUSTIBUS (NON) DISPUTANDUM EST: WAT VINDT DE CONSUMENT LEKKER? (21/11/2013) Georganiseerd door SENSTECH i.s.m. V-G Sensory bvba, ILVO en deFood Pilot. Het seminarie telde 30 deelnemers.
 • De ILVO contactdag vlees (6 december 2013): Toelichting rond het huidige onderzoek binnen ILVO-T&V rond vlees en vleesverwerking. Lezingen worden aangevuld met een discussie en panelgesprek. Reeds 45 personen hebben zich ingeschreven.
 • De ILVO contactdag groenten, fruit en aardappelen (13 december 2013): Toelichting rond het huidige onderzoek binnen ILVO-T&V rond verwerking van groenten, fruit en aardappelen. Lezingen worden aangevuld met een discussie en panelgesprek. Reeds 30 personen hebben zich ingeschreven.
 • Food Pilot: het open applicatiecenter voor de voedingsindustrie (31/01/2014). Infosessie georganiseerd door Innovatiecentrum Vlaams-Brabant. Aan de hand van een aantal cases worden de mogelijkheden en werking van de Food Pilot toegelicht.

Het NIB project FOODINOFRA

ILVO, Flanders’ FOOD en Fevia Vlaanderen werken samen aan de uitvoering van het FOODINOFRA project, gesteund door het Nieuw Industrieel Beleid (NIB). Dit heeft als doelstelling open innovatie te stimuleren via het delen van pilootapparatuur, aanwezig in de Food Pilot, bij kennisinstellingen en bij bedrijven die bereid zijn hun pilootinfrastructuur open te stellen. De open apparatuur wordt geïnventariseerd en beter toegankelijk gemaakt. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen nog steeds contact opnemen om hieraan deel te nemen. De sleutel in dit project zijn de gerichte bedrijfsbezoeken. Reeds 71 voedingsbedrijven werden bezocht. Noden naar pilootinfrastructuur, opleiding of ondersteuning in innovatie werden bevraagd en zoveel mogelijk ingevuld. Vaak dienen de subsidiekanalen voor samenwerking met dienstverleners extra toegelicht te worden. Naar aanleiding van deze bezoeken wordt er heel dikwijls onmiddellijk advies verleend, tot nu reeds 21-tal, en worden er in sommige gevallen effectief testen in Food Pilot uitgevoerd, een 5-tal tot nu. Opmerkelijk is het feit dat de Food Pilot voorlopig nog weinig bekend is bij de kleine bedrijven en dat deze bedrijven moeilijk de stap zetten om advies te vragen of testen bij een dienstverlener uit te voeren.