Creatie van een open pilootinfrastructuur ter bevordering van innovatie in de voedingsindustrie

Het FOODINOFRA project, gesteund door het Agentschap Ondernemen, werd in september 2012 opgericht en heeft als doel de product- en procesinnovatie in de voedingsindustrie te stimuleren. Flanders’ FOOD, ILVO en Fevia Vlaanderen slaan hierbij de handen in elkaar. Zij brengen de pilootinfrastructuur en labo-infrastructuur die beschikbaar is in de Food Pilot, in andere kennisinstellingen en in bedrijven (zowel productiebedrijven als machinebouwers) in kaart. Op die manier creëert FOODINOFRA een open innovatie infrastructuur voor piloottesten.

De Food Pilot, die openstaat voor piloottesten voor alle bedrijven, wordt geïntegreerd in een breder concept van een open infrastructuur. Dit betekent dat ook de beschikbare pilootinfrastructuur in andere kennisinstellingen en voedingsbedrijven in kaart wordt gebracht met eventuele vermelding van kostprijs en toegankelijkheid voor andere bedrijven. Het beschikbaar stellen van pilootinfrastructuur door een bedrijf kan onmiddellijke economische voordelen bieden alsook waardevolle samenwerkingen op langere termijn. De bedoeling is om te komen tot het faciliteren van een gemeenschappelijke industriële open infrastructuur entiteit (clustervorming) rond voeding, waar, naast de piloottesten op semi-industriële schaal, ook collectieve innovatieconcepten een plaats kunnen vinden.

Het netwerk van innovatie infrastructuur wordt uitgebouwd via bedrijfsbezoeken en deelname aan beurzen en seminaries. Product- en procesinnovatie wordt eveneens gesteund door het organiseren van opleidingen en workshops omtrent vernieuwende technologieën en concepten in de voedselverwerking.

Participatie in dit netwerk kan tevens aangevraagd worden via Mevr. Karen Verstraete (karen.verstraete@ilvo.vlaanderen.be)