Vlaamse regering ondersteunt de tweede biënnale van Flanders' FOOD

De Vlaamse Regering beslist tot ondersteuning van de tweede biënnale van de huidige overeenkomst met de competentiepool Flanders' FOOD tot 31 december 2013 voor de basiswerking en de uitvoering van projecten die goedgekeurd werden tijdens de eerste biënnale; en tot ten laatste 31 december 2014 voor de uitvoering van de projecten die goedgekeurd werden voor de tweede biënnale. Ze legt bijkomend 2,64 miljoen euro vast voor de ondersteuning van de basiswerking van de lichte structuur in de tweede biënnale en de projecten goedgekeurd voor de tweede biënnale. De bevoegde minister ondertekent het addendum bij de steunovereenkomst.

Dit staat te lezen op de website van de Vlaamse overheid.

Concreet houdt dit onder ander een subsidie in van 1.36 M euro voor 6 nieuwe collectieve onderzoeksprojecten:

  • Bloemfunctionaliteit II: Invloed van bloemconstituenten en tarwe-/bloemveroudering op de bloemfunctionaliteit
  • BranTech: Naar zemelgerichte technologieën voor het reduceren van kwaliteitsverlies bij incorporatie van zemelen in graangebaseerde levensmiddelen.
  • FUNCOFOOD: Controle van gisten en schimmels in levensmiddelen door het gebruik van alternatieve (natuurlijke) conserveermiddelen.
  • NOWaste: Vezels en actieve stoffen van groenten en fruit nevenstromen voor voedings- en voedertoepassingen met volledige uitwerking van pectineproductie.
  • NUTRIFAT: Verbetering van voedingsproducten door gebruik van nutritioneel verantwoorde vetten.
  • WOW Dubbele emulsies voor vetreductie, ingedriënt-afscherming en bescherming van wateroplosbare componenten.