Een unieke pilootfabriek met een economische meerwaarde voor de Vlaamse voedingsindustrie

Op vrijdag 14 oktober werd de vernieuwde pilootfabriek van ILVO-Technologie & Voeding en Flanders’ FOOD geopend. De Food Pilot moet de innovatie en optimalisatie binnen de Vlaamse agrovoedingsindustrie stimuleren. Binnen de voedingsindustrie alleen al bedienen 3.800 ondernemingen maar liefst 6 miljoen consumenten. De voedingsindustrie is dus ongetwijfeld een van de hoofdrolspelers in het Vlaams economisch en maatschappelijk landschap.

Uiteraard zal dit initiatief een zegen zijn voor KMO’s of andere bedrijven uit de voedselketen die niet over de nodige wetenschappelijke expertise en pilootapparatuur beschikken. Daarnaast krijgen ook de grotere en meer kapitaalkrachtige bedrijven toegang tot apparatuur die vaak flexibeler is dan de gangbare industriële technologie. Zowel individuele apparatuur als volledige productielijnen kunnen gebruikt worden voor product- en procesontwikkelingen. Naast testapparatuur en knowhow biedt de Food Pilot eveneens de mogelijkheid tot praktische opleidingen voor studenten en personeel. Er werd ook op gelet dat de aanwezige apparatuur complementair is met wat in Vlaanderen reeds beschikbaar is.

Maar de fabriek biedt niet enkel voor de voedingssector een meerwaarde. Ze zal er ook voor zorgen dat de landbouwer zijn primaire producten beter verwerkt ziet en de consument kwalitatief hoogstaande producten aangeboden krijgt.

De Food Pilot staat open voor een breed waaier van sectoren: de deuren staan niet alleen open voor alle bedrijven uit de voedings- en toeleveringsindustrie, maar ook voor de non-food industrie (zoals onder meer veevoederproducenten, petfood bedrijven, de cosmetica industrie en de (para)farmaceutische sector), consumentenorganisaties, groothandel en distributie, en kennisinstellingen.

Het is de bedoeling met flexibele contracten te werken: men zal zowel voor langlopende projecten als voor eenmalige korte testen een beroep kunnen doen op de infrastructuur van de Pilot. Dit alles kan in alle confidentialiteit gebeuren – mits de minimaal nodige informatie om een veilige productie te verzekeren – of in samenspraak én samenwerking met het ILVO personeel. Daarnaast is er niet enkel mogelijkheid tot korte opleidingen en demonstraties, maar kunnen ook doctoraal en collectief toegepast onderzoek ondersteund worden.

Verleden en toekomst

Op historisch vlak is de Food Pilot een grote sprong voorwaarts. Het  robuuste gebouw van het ‘Rijkszuivelstation’, dat onderdak biedt aan de nagelnieuwe pilootfabriek,  ging in 1956 open ter ondersteuning van de Belgische zuivelindustrie. Dat was toen de grootste en eigenlijk enige klant. Mettertijd bleek dat de apparatuur ook in andere voedingssectoren kon worden toegepast en breidde het klantenbestand uit naar zetmeelverwerkers, ingrediëntenleveranciers, fruitsapverwerkers, enz .

Met de vernieuwde Food Pilot, een gespreide investering van afgerond 5 miljoen euro, waarvan afgerond 4 miljoen bijgedragen door de overheid via het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie),  krijgt Vlaanderen vandaag een unieke multifunctionele pilootfabriek.  Vzw Flanders’ FOOD (de competentiepool van de Vlaamse Voedingsindustrie) en ILVO hebben de handen in elkaar geslagen voor de uitbreiding en het nieuwe machinepark.

Kortom: de nieuwe Food Pilot biedt tal van interessante mogelijkheden voor diverse sectoren.  Een team van deskundigen staat klaar met de modernste semi-industriële testapparatuur om innovatieve ideeën  uit te werken, nieuwe producten en/of processen te ontwikkelen of te optimaliseren, opleidingen te organiseren en problemen aan te pakken.  Maar er is ook een dynamisch proces van vraag & aanbod: het is immers niet de bedoeling dat de Food Pilot een statische instelling wordt. Door een constante wisselwerking met de sector beoogt men het machinepark voortdurend aan nieuwe noden aan te passen en aan te vullen.

www.foodpilot.be