Terugblik op de groepscoaching waterbarometer

water lamp slim

Na deelname hebben de bedrijven het nogmaals bevestigd: de waterbarometer is een heel goed werkinstrument voor bedrijven om stappen te zetten naar een duurzamer waterbeheer. Het opmaken van de uitgebreide waterbalans en alternatieve scenario’s is een eerste stap in een traject waar bedrijven streven naar minder watergebruik, meer waterhergebruik en waar mogelijk de inzet van alternatieve waterbronnen.

De waterbarometer wat?

De Waterbarometer is een tool die bedrijven inzicht geeft in hun watermanagement en die gerichte optimaliseringsacties voorstelt aan de hand van een uitgebreide waterbalans. Het is mogelijk om verschillende toekomstscenario’s aan te maken en deze door te rekenen naar (financiële) haalbaarheid. Het digitale kaartmateriaal achter de tool bepaalt de risico’s en de opportuniteiten van bedrijven betreffende hun waterbeschikbaarheid. Met de voorgestelde acties kunnen bedrijven efficiënter omgaan met water met een duurzamer waterbeheer als gevolg. Meer weten en zelf proberen: www.waterbarometer.be

Groepscoaching in 4 sessies

Het opleidingspakket bestond uit een reeks van 4 opleidingsmomenten én individuele coaching met een bedrijfsbezoek door VITO en Flanders’ FOOD ter plaatse. In deze groepscoaching kregen de bedrijven begeleiding van Flanders’ FOOD en VITO om de tool te gebruiken, ondersteuning rond waterdata en waterkosten en de aanpak rond de uitwerking van alternatieve scenario’s. Tijdens de opleidingsmomenten was er ruimte en tijd om onder begeleiding met de specifieke bedrijfsdata in de Waterbarometer te werken , maar er werd ook tijd gemaakt om kennis uit te wisselen over het huidige wetgevend kader, de lopende innovatieprojecten  en inspirerende realisaties.

De Waterbarometer, een blijvend werkinstrument

De bedrijven waren unaniem dat ze ook na de opleidingsreeks de tool zullen blijven updaten en gebruiken omwille van volgende redenen:

  • Impactberekeningen van toekomstige besparings- en hergebruikprojecten (scenario’s)
  • Intern management te overtuigen voor investeringen of projecten
  • Onderbouwd cijfermateriaal voor de hervergunning van een waterbron
  • Inzicht op welke punten er een betere opvolging of monitoring moet komen in het waternetwerk, vb aan de hand van debietmeters of sensoren
  • Werk te maken van meer waterhergebruik en het gebruik van regenwater

Zelf aan de slag voor een duurzamer waterbeheer? Maak gratis een account aan op www.waterbarometer.be. Op de website vind je een instructiefilmpje en een handleiding. Heb je toch nog vragen, contacteer Marie.Demarcke@flandersfood.com.

KMO’s kunnen ook gebruik maken van de gratis waterscan door VLAIO: meer info op Waterscan | VLAIO.

 

#industriepartnerschap  
Dit thema-event is één van de initiatieven van Flanders' FOOD - in samenwerking met Fevia Vlaanderen - in het kader van het VLAIO Industriepartnership  

industriepartnerschap banner