Terugblik NuHCaS Roadshows

gezondheid zorg

Blik samen met ons terug op inspirerende roadshows waarbij actuele voedingsgerelateerde onderwerpen onder de loep werden genomen.

NuHCaS slaat de brug

NuHCaS zet samenwerking hoog in het vaandel. Daarom organiseerden we op 19, 20 en 21 juni thematische roadshows waarbij drie actuele voedingsgerelateerde onderwerpen onder de loep werden genomen:

  • Hoe kunnen mensen met kauw- en slikproblemen vlotter toegang krijgen tot aangepaste voeding?
  • Wat helpt oncopatiënten om smaakvol en voedzaam te eten?
  • Hoe kunnen we ongezonde voedingsgewoontes weren en de opmars van diabetes type 2 tegengaan?

Oplossingen vergen een engagement van een hele reeks schakels, over verschillende disciplines heen. Daarom werden betrokken actoren en stakeholders van zowel de voedingsindustrie als de gezondheidssector uitgenodigd om samen met ons het hoofd te buigen over deze actuele vragen. Wij waren dan ook zeer blij vele diëtisten, cateraars, artsen, mantelzorgers, vertegenwoordigers van ziekenhuiskeukens, onderwijscoördinatoren, onderzoekers, patiëntenorganisaties, enz. aan onze tafel te mogen verwelkomen.

Doelstelling brainstorm en co-creatie sessies

De brainstorms betekenen een breed gedragen en actuele vinger aan de pols. Ze focussen op specifieke problematieken, om heel concreet en met de juiste nuances de noden daarrond te kunnen capteren. De thema’s werden uitvoerig en vanuit diverse invalshoeken bekeken. Wat zijn de huidige struikelblokken, noden en opportuniteiten?

Met de uitkomst wil NuHCaS, samen met de stakeholders, oplossingstrajecten uitwerken. Afhankelijk van de problematiek houdt dat een interactie met het beleid in, het initiëren van gerichte kennisopbouw, het verspreiden van info bij zorgverleners, maaltijdproducenten, patiëntenorganisaties of nog andere concrete doelgroepen. Dit gaat ook over het zoeken naar projectfinanciering, samenwerking creëren en actoren verbinden.

Terugblik

Is je interesse gewekt? Blik dan samen met ons even terug op deze inspirerende dagen:

19 juni: Brainstorm 'voeding bij oncologische patiënten'

Deze brainstorm/co-creatiesessie vond plaats in het Jessa ziekenhuis te Hasselt en werd ingeleid door Christel Kuppers, onco-diëtiste in het Jessa ziekenhuis. Zij gaf aan dat de voedingstoestand van de patiënt zeer belangrijk en bepalend is voor het behandeltraject van kanker. Zaken zoals smaakveranderingen hebben hier zeker een grote invloed op en de individualiteit en de veranderlijkheid van deze problematieken maken het extra uitdagend. Tijdens de brainstorm werd er nagedacht over de huidige problemen en mogelijke oplossingen en opportuniteiten rond het thema. Welke informatie hebben patiënten nodig om toch lekkere en voedzame voeding te kunnen maken? Hoe moet dergelijke info gebracht worden en welke info hebben de betrokken actoren nodig? Hoe zorgen we dat oplossingen betaalbaar en toegankelijk zijn? Hoe kunnen keukens en voedingsproducenten een aanbod creëren dat daaraan beantwoordt? De uitdagingen omtrent kennisdoorstroming werden verder vervolgens uitgewerkt in een co-creatiesessie. De dag werd afgesloten met een lekker hapje en drankje terwijl er uitvoerig werd nagepraat over de dag.

Roadshow NuHCaS
20 juni: Brainstorm 'voeding bij kauw- en slik problemen'

Op dag 2 van de brainstorm/co-creatiesessies rond het thema kauw en slikproblemen verwelkomden we samen met LicaLab een zeer uiteenlopende groep deelnemers op de Thomas Moore-campus in Geel. Zowel de verschillende actoren in de zorg, als in de voedingsindustrie waren alom vertegenwoordigd. Na de introductie van NuHCaS werd het woord gegeven aan Lieven De Maesschalck van Thomas Moore. Met zijn zeer brede expertise in onderzoek naar voeding voor mensen met slikproblemen gaf hij een boeiende presentatie over het optreden van slikstoornissen en hoe de zorgomgeving zich hieraan kan aanpassen. Hieruit leerden we dat de zorgvrager altijd centraal moet staan, dat het woord 'multi' gezien moet worden als een toverwoord, dat voldoende voedingsopname niet de enige doelstelling mag zijn van een goede maaltijdzorg en dat de maaltijdzorg een gedeelde zorg is, gebaseerd op respect en betrokkenheid. Deze presentatie gaf onmiddellijk stof tot nadenken voor de brainstorm waarbij er uitvoerig gediscussieerd werd over de verschillende mogelijkheden om oplossingen voor veilig slikken te kunnen implementeren in de zorg. Maar ook de implementatie van innovatieve kennis in de praktijk en de nood aan multidisciplinaire kennis en aanpak werden besproken. Deze 3 thema's werden nog iets concreter uitgewerkt in de co-creatie sessies. Ook hier werden de krachten gebundeld en werden er veelbelovende ideeën uitgewisseld. Wat moet er aan het huidige landschap veranderen en wie hebben we hiervoor nodig? De gesprekken werden verder gezet tijdens een gezellige netwerkdrink.

21 juni: Brainstorm 'preventie en diabetes type 2'

Voor de brainstorm/co-creatiesessie rond preventie en diabetes type 2 waren we te gast bij het Open Huis Diabetes Liga in Gent. Diabetes type 2 en preventie zijn redelijk 'brede' thema's die verschillende doelgroepen aanbelangen. Dit zagen we dan ook terug in de samenstelling van de deelnemers. Een zeer uiteenlopende en gevarieerde groep luisterde aandachtig naar de inleidende presentatie van Dimitri Declercq, diabeteseducator en dr. in de gezondheidswetenschappen aan UZ Gent, en voorzitter van de Commissie Voeding van de Diabetes Liga. Na deze presentatie en een korte introductie van de deelnemers ging de brainstorm van start. In lijn met de vorige twee sessies kwam ook hier het belang van educatie aan bod. Zo is het belangrijk dat consumenten voldoende informatie /kennis hebben om 'gezonde keuzes' te kunnen maken en natuurlijk kan dit niet losgekoppeld worden van het marktaanbod. Hierbij is het belangrijk om voedingsproducten niet afzonderlijk te beoordelen, maar steeds in een breder voedingspatroon te plaatsen. Een voedingsproduct op zichzelf mag niet gezien worden als 'gezond' of 'ongezond' maar zou steeds in een bredere context geplaatst moeten worden. Een opmerking die natuurlijk geldt voor alle drie de thema's. Het beleid werd aangeduid als een cruciale speler om oplossingen te kunnen bieden. De mogelijkheden voor het beleid en de rol van ondersteuning werd dan ook verder uitgediept in één van de co-creatiegroepen. De laatste dag in een reeks van drie werd ook afgesloten met een hapje en drankje.

Hoe verder?

Verschillende ervaringen, problemen, noden en opportuniteiten kwamen aan bod gedurende deze dagen. Onderwerpen zoals uniformiteit in informatievoorziening, educatie van zowel patiënt/consument als zorgverleners en een multidisciplinaire aanpak kwamen vaak ter sprake. Ook de vraag naar meer ondersteuning van het beleid weergalmde vaak in de zalen. Benieuwd wat er nu juist zal gebeuren met deze informatie? In de komende maanden zal de verzamelde input van de brainstormsessies uitvoerig geanalyseerd worden en treffen we alle voorbereidingen voor een vierde brainstormthema rond de samenwerking tussen chefs en diëtisten. Kom dus zeker naar het terugkoppelmoment in november, waar er verder gekeken zal worden naar mogelijke vervolgstappen en concrete acties in de praktijk. Wil je in contact komen met NuHCaS? Neem dan een kijkje op: www.nuhcas.be.

Tot dan!

Partners

NuHCaS
ILVO
Logo Hogeschool VIVES
Flanders' FOOD logo
Logo Technische Universitaire Alliantie West-Vlaanderen
Logo POM West - Vlaanderen