Energiecoaching voor voedingsbedrijven

afbeelding groene energie

Tegen 2030 moet 10% van de energiedragers in de niet energie-intensieve industrie van groene oorsprong zijn. Deze Vlaamse doelstelling geldt voor de meeste voedingsbedrijven. Het verduurzamen van de energiedragers voor de ‘warmtevraag’ vormt hierbij in het bijzonder een grote uitdaging in de voedingsindustrie. Flanders’ FOOD en Fevia Vlaanderen zetten daarom hun schouders onder een traject dat voedingsbedrijven zal begeleiden in de vergroening van hun warmte- en/of energie-opwekking.

Alternatieve groene warmtebronnen voor de voedingsindustrie 

In de voedingsindustrie wordt warmte nog steeds grotendeels gegenereerd aan de hand van aardgas. Een recente studie bracht het potentieel in kaart van een twaalftal alternatieve technologieën voor de ‘vergroening’ van de warmtevraag in de niet energie-intensieve industrie, waaronder de meeste voedingsbedrijven vallen. Uit bevragingen van Flanders’ FOOD en Flux50 bij voedingsbedrijven en energietechnologiebedrijven blijkt dat enkele van deze groene technologieën ook potentieel hebben om de warmtevraag van voedingsbedrijven te beantwoorden.

Maar wat zijn nu de meest geschikte groene technologieën voor de specifieke situaties in de voedingsbedrijven en hoe kan er efficiënt ingezet worden op het dynamisch aanbod aan energiebronnen? Dit in relatie tot het eigen (fluctuerende) verbruik, zonder dat procesvereisten, productiecontinuïteit en rentabiliteit in het gedrang gebracht worden. Warmte- en koelprocessen spelen vaak een cruciale rol voor de productkwaliteit en -veiligheid. Het is voor een bedrijf dus essentieel de effecten van duurzamere verhittings- en koeltechnieken op proceszekerheid, productkwaliteit, -veiligheid en productierendement te kennen.

Individuele begeleiding op maat voor voedingsbedrijven

Om op deze vragen een antwoord te bieden wordt dit najaar een coachingstraject opgestart. Het voorziet in een individuele begeleiding van voedingsbedrijven door een energie-expert. Deze energie-expert zal het bedrijf advies op maat afleveren cf. de vraag van het bedrijf om het ganse bedrijf of een afdeling te screenen op mogelijke investering in installaties om groene warmte op te wekken. De expert zal een voorstel afleveren inclusief informatie over mogelijke subsidies. 

Financiële ondersteuning

Een coachingstraject zal 6 dagen individuele begeleiding omvatten. Van de totale kost voor deze begeleiding zal het voedingsbedrijf slecht 15% zelf moeten betalen, wat neerkomt op ca. €1.500. De andere 85% van de kost wordt ondersteund door het VLAIO Industriepartnerschap waar Flanders’ FOOD en Fevia Vlaanderen deel van uitmaken. Een mooie ondersteuning voor voedingsbedrijven die de stap naar energietransitie willen maken.

Hoe kan ik deelnemen? Call to action!

•    Wil je in contact komen met energie-experts om samen in dit traject te stappen? 
•    Ben je reeds in contact met een energie-expert en wil je samen in dit traject aan de slag? 
•    Ben je energie-expert en wil je voedingsbedrijven in dit traject begeleiden? 
•    Ken je energie-experts die je wilt aanraden aan andere bedrijven?

Laat het ons weten!

Deze coaching wordt financieel ondersteund door VLAIO in het kader van het VLAIO #Industriepartnerschap

industriepartnerschap banner