Welke uitdagingen rond energie leven er in jouw bedrijf?

we need you

Stijgende gasprijzen, uitputting van fossiele brandstoffen en de klimaatverandering. Dit zijn slechts 3 uitdagingen waar we vandaag mee in aanraking komen. Vergroening van onze energiedragers is noodzakelijk, maar hoe pakken we dit samen aan?

Om een antwoord te bieden op de warmtevraag met groene energie bestaan er al tal van technologieën. Flanders’ FOOD en Flux50 willen voedingsbedrijven helpen om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van deze technologieën. Uit de potentieelstudie die Technopolis-group op vraag van VLAIO heeft uitgevoerd over de vergroening van de warmtevraag bij niet-ETS bedrijven, blijkt dat het vaak lastig is om technologieën voor de warmtevraag op hoge temperaturen (boven 100°C) te implementeren. Technisch is de implementatie wel haalbaar, maar er is nog voldoende innovatie mogelijk om de efficiëntie te verbeteren.

Daarnaast zijn er nog enkele vraagtekens rond het effect van energietransitie op de kwaliteit van de voedingsproducten en processen. Welk effect brengt de overschakeling van een gas- naar een elektrische oven op de productkwaliteit? Zijn er voldoende afvalstromen aanwezig om deze om te zetten naar biogas? Waar kan restwarmte gerecupereerd worden en hoe kan je die in de huidige machines benutten?

Jij kan ons helpen!

Flanders' FOOD wil samen met Flux50 bekijken hoe we energieprocessen kunnen verduurzamen in de voedingsindustrie door een energieproject uit te werken. Zo willen we innovaties rond de energietransitie stimuleren en de drempel verlagen om duurzame energiebronnen te implementeren.

Het project is pas relevant wanneer we onderzoek doen naar oplossingen voor jouw noden. Daarom is jouw inbreng zeer waardevol!

Ben je geïnteresseerd in dergelijk energieproject en wil je dat we jouw specifieke energievraag onderzoeken, duid dan zeker jouw noden aan en laat jouw contactgegevens hier achter.