Verpakkingsprojecten in de startblokken

Verpakking circulair

Om het nieuwe jaar duurzaam en innovatief in te zetten, nodigen wij je uit om kennis te maken met drie voedingsverpakkingsprojecten die begin 2022 van start gaan. Voor elk van deze projecten is een sterke interactie met de doelgroep noodzakelijk. Vandaar een warme oproep aan geïnteresseerde bedrijven om lid te worden van de begeleidingsgroep. Voor meer informatie, kan je steeds contact opnemen met michele.kint@flandersfood.com.

VISION2REUSE

Herbruikbare verpakkingen zijn een belangrijke pijler in de strategie naar circulaire verpakkingen zowel op Europees als op Vlaams niveau (Green Deal Anders Verpakt).

Het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) project VISION2REUSE is een samenwerking tussen de partners Flanders’ FOOD, Pack4Food en IMEC. De doelstelling is om de toepasbaarheid te demonstreren van diverse slimme camera’s in de kwaliteitscontrole van herbruikbare verpakkingen in de voedings- en verpakkingsindustrie. Aan de hand van cameratechnologieën (bv. kleuren-, diepte- en hyperspectrale camera’s) en state of the art machine learning wordt er op een accurate en snelle manier geëvalueerd of het verpakkingsmateriaal nog geschikt is voor een nieuwe herbruikcyclus of verwerkt moet worden in een specifieke end-of-life stroom. Anderzijds geeft de evaluatie informatie over de contaminatiegraad, wat directe input is voor de behandeling van het verpakkingsmateriaal (bv. type wasproces).

In het project focussen we op sectoren waarin herbruikbare verpakkingen een groot potentieel hebben: B2B drank- en voedingsverpakkingen, retail (bv. herbruikbare consument verpakkingen), food services (bv. catering) en E-commerce. De doelgroep van VISION2REUSE bestaat uit producenten en leveranciers van herbruikbare verpakkingsmaterialen, gebruikers van deze verpakkingen en technologiebedrijven (sensoren, dataverwerking).

Vision2Reuse_partners

VISION2REUSE

Multi2Recycle

Multi2Recycle is een intercluster COOCK project, waarbij de speerpuntclusters Flanders’ FOOD en Catalisti de krachten bundelen met de partners Pack4Food, Centexbel en UHasselt.

Het algemene doel is om multilaagse kunststofverpakkingsfolies voor voeding recycleerbaar te maken met de nodige functionaliteiten zodat de gewenste houdbaarheid van levensmiddelen niet in het gedrang komt. De brede doelgroep bestaat uit de kunststofverpakkingssector, de voedingsbedrijven, retail en de sorteer- en recyclagesector.

Het project bestaat uit twee segmenten. Enerzijds een kennissegment dat een overzicht geeft van de laatste trends en innovaties in de verpakkings-, sorteer- en recyclingindustrie om de circulariteit van voedselverpakkingen te vergroten. Anderzijds een onderzoekssegment dat zich richt op een selectie van generieke cases, waarbij een evaluatie wordt gemaakt hoe een multilaagse kunststofverpakkingsfolie recycleerbaar kan zijn en tegelijkertijd de optimale barrière-eigenschappen heeft om de houdbaarheid van levensmiddelen te garanderen.

multi2recycle_partners

Multi2Recycle

REPAC²

Het Cornet Tetra project REPAC² ondersteunt bedrijven in een versnelde implementatie van functionele en recycleerbare gecoate papier- en kartonmaterialen voor het verpakken van voeding.

In dit project werken de Vlaamse partners UHasselt, Sirris, Pack4Food en Flanders’ FOOD samen met de buitenlandse partners Fraunhofer, Natureef en CBIMO.

Via een marktonderzoek worden de commercieel beschikbare gecoate papier- en kartonmaterialen geïdentificeerd. Tijdens het project wordt daarnaast een methode ontwikkeld om de recycleerbaarheid van gecoate papier- en kartonmaterialen te evalueren. Zowel de recycleerbaarheid als de functionaliteit van de materialen worden onderzocht. Via matchmaking events worden voedingsbedrijven, retail en producenten van gecoat papier en karton samengebracht.

De doelgroep bestaat uit de voedingsindustrie, retail, producenten van gecoat papier- en karton, sorteer en recyclage bedrijven.

repac2_partners

REPAC²

Interesse in één van de projecten?

Michèle Kint
innovation manager
Angelique Vandemoortele
Angelique Vandemoortele
project manager @ Pack4Food