Food INtake Ecosystem (FINE)

Weggooien eten

Gezocht: Voedingsbedrijven, grootkeukens, zorgcentra en technologiebedrijven die mee vorm willen geven aan een Food Intake Ecosystem (FINE).

Het nieuwe project FINE wil aan de hand van een bestaande tool om voedselconsumptie te meten op het bord aantonen wat de mogelijkheden zijn van accurate datacaptatie.

Waarom? 

Ook in de zorgsector wordt het belang van data en samenbrengen van data vanuit verschillende bronnen steeds belangrijker. Terwijl er al heel wat data verzameld worden rond de gezondheidstoestand van een zorgbehoevende is er weinig informatie beschikbaar over de voedselinname van deze persoon. Nochtans is het belangrijk om te weten hoeveel en wat er gegeten wordt van de aangeboden maaltijden. Dit om voedselverspilling tegen te gaan, maar ook om zeker te zijn dat de zorgbehoevenden de juiste hoeveelheid voedingsstoffen innemen. Binnen dit project nemen we voedingsinname als vertrekpunt om samen met alle betrokken actoren te verkennen wat nodig is om voedingsinname te linken aan gezondheidsgegevens binnen een health dataspace. Vanuit voedingsinname brengen we in kaart welke cruciale stappen er nodig zijn om dit doel te bereiken (gebruiksvriendelijk data capteren, standaardisatie van meetwaarden, data delen en samenbrengen met andere relevante persoonsgebonden data, rekening houden met privacy en wellbeing, …).

Weegschaal met voeding

Hoe?

De focus van dit nieuwe project ligt op het samenbrengen van data vertrekkende van voedsel inname (food intake) en eraan gekoppeld de voedselverliezen die achterblijven op het bord. Aan de hand van een demonstratiecase bij zorgcentra (waarbij directie, verpleeg- en zorgkundigen, keukenpersoneel, mantelzorgers en bewoners zich samen engageren) met een beschikbare meetopstelling worden de mogelijkheden van accurate datacaptatie aangetoond (Foto 1). Door middel van co-creatie wordt vervolgens het ecosysteem samengesteld. Met de betrokken actoren worden de cruciale parameters, bestaande databanken, ontbrekende data en noodzakelijke connecties in kaart gebracht. Van hieruit wordt getracht om de actoren in het ecosysteem te inspireren en te motiveren om zelf aan de slag te gaan. Dit is essentieel is voor het welslagen van dit project, dat een basis wil leggen voor een breed toegankelijke Health dataspace in Vlaanderen. 

Voor wie? 

Voor dit nieuwe COOCK project willen we de juiste stakeholders rondom het zorgcentrum samenbrengen en vormgeven aan het ecosysteem om deze complexe uitdaging aan te gaan. Daarbij denken we aan :   

  • Voedingsbedrijven die voeding aanleveren voor de zorgsector (uiteindelijke doel = inzicht in populaire ingrediënten en maaltijd samenstellingen)  
  • Grootkeukens binnen zorgcontext (uiteindelijk doel = maaltijd beter afstemmen op consumptie)  
  • Zorgcentra (uiteindelijk doel = samenstelling van de maaltijden beter afstemmen op behoefte). Wij bieden u met dit project de kans om via co-creatie de noden binnen uw organisatie in kaart te brengen.   
  • Technologiebedrijven (uiteindelijk doel = diensten ontwikkelen op basis van open source dataspace structuur)  

Door wie?

Flanders' FOOD logo
ILVO
imec
Logo Hogeschool VIVES
NuHCaS

Hoe als bedrijf/organisatie deelnemen? 

Om ons project te ondersteunen, stellen we graag een begeleidingsgroep samen van enkele bedrijven en instellingen. Door mee in te stappen in de begeleidingsgroep kan u meer inzicht verkrijgen in de mogelijkheden rond datagebruik binnen uw organisatie. En kan u uw stem vanuit de praktijk laten horen door input te leveren vanuit uw eigen ervaring en expertise tijdens de bevragingen en co-creaties in de verschillende werkpakketten. Als lid van de begeleidingsgroep ziet u erop toe dat de concrete uitvoering van het project door de betrokken projectpartijen optimaal afgestemd is op de noden van de ondernemingen/organisaties uit de doelgroep en functioneert u als klankbord voor de mogelijkheden van de industriële en/of maatschappelijke implementatie van de projectresultaten.

We hopen in het voorjaar van 2023 van start te kunnen gaan. 

Voor deelname aan de begeleidingsgroep wordt geen financiële bijdrage gevraagd, enkel actieve deelname aan een drietal meetings per jaar en lidmaatschap van Flanders’ FOOD (speerpuntcluster voor de agrovoedingsindustrie) en/of Medvia (speerpuntcluster voor de gezondheidszorg) gedurende de 3 jaar looptijd van het project.

Ik heb interesse