Interdisciplinary Assessment Project: bedrijfsprojecten door laatstejaarsstudenten KU Leuven

jong team co-working

De vakantie is net begonnen voor de studenten maar in oktober start voor een aantal onder hen de nieuwe editie van het Interdisciplinair Assessment Project (IAP). Teams gevormd uit een mix van KUL-studenten Industrieel Ingenieur, Handelsingenieur, Handelswetenschappen én Milieu-en preventiemanagement gaan dan aan de slag in bedrijven en werken samen op een kort project, elk vanuit hun eigen discipline, en leveren hun advies af. Zelf ook een idee voor één of meerdere projecten ? Lees er hier meer over.

Doe mee aan het 'IAP': Krijg studenten in huis 

Met het IAP willen we productiebedrijven ondersteunen bij één of meerdere van de Factory of the Future transformaties. Tegelijk lever je als bedrijf een bijdrage aan de educatieve vorming van laatstejaarsstudenten, de talenten van morgen. 

Wil je ook een groepje studenten in huis tussen oktober en december om met een onbevangen kijk aan een bedrijfsproject te werken ? Doe dan mee aan het IAP! 

Welke projecten zijn geschikt?

Een goed project: 

 • heeft 1 duidelijk omschreven, concrete en realistische uitdaging
 • is uitvoerbaar op 3 maanden
 • moet benaderd kunnen worden vanuit de 3 perspectieven: technologisch - economisch - duurzaamheid
 • kan gelinked worden met een transformatie van Factory Of The Future (zonder dat u een FOF hoeft te zijn!). Zie de ONLINE INFOSESSIE (vanaf minuut 33)
   

Hoe een project indienen? 

Je kan je projectvoorstel(len) indienen via deze link

ONLINE SURVEY

Je voorstel wordt geëvalueerd door de KU Leuven. Indien nodig zal bijkomende info worden gevraagd. 

Worden alle goedgekeurde projecten uitgevoerd?

De teams kiezen hun project op basis van je projectbeschrijving. De geschetste uitdaging, de activiteit van het bedrijf en een aantal praktische overwegingen zoals bereikbaarheid spelen dan een rol. 

Indien er meer projectvoorstellen dan teams zijn zullen niet alle ingediende projecten kunnen worden uitgevoerd. Jaarlijks worden er een 10 tot 15 projecten uitgevoerd. 

Wat wordt van het gastbedrijf verwacht?

 • Je stelt de nodige bedrijfsinformatie ter beschiking waarmee de studenten het project kunnen uitvoeren.
 • Je neemt deel aan de kick-off in Gent op woensdag 29 september 2021, waar je met de studenten en de coaches van de KU Leuven het project kan bespreken en aftrappen.
 • Je begeleidt de studenten, samen met de coaches van de KU Leuven, tijdens de uitvoering van het project.
 • Je maakt je vrij om deel te nemen aan het slotevent in Brussel op woensdag 22 december 2021, waar de studenten hun rapport presenteren. Tijdens het slotevent krijg je ook zicht op de andere projecten.
 • Je neemt deel aan de evaluatie van de studenten: procesevaluatie doorheen het semester, beoordelen van het rapport en jurering bij de presentatie op de slotdag.

Wat levert het op voor uw bedrijf?

 • het outsourcen van een project dat op de plank ligt
 • een nieuwe, innovatieve kijk op de gestelde uitdaging, vanuit verschillende invalshoeken
 • een consultancyrapport met verfrissende aanbevelingen.
 • spotten van potentiële werknemers
 • netwerk gelegenheid met andere bedrijven, docenten van de KUL, Agoria, Alminento en Flanders' FOOD

De studenten werken aan de bedrijfsprojecten in het Nederlands of het Engels. 

In samenwerking met

alimento logo
KU Leuven
Agoria