FINMIX panel voor pioniers in duurzame en circulaire voedingssystemen

start-up

Ben je een onderneming of ondernemer met innovatieve uitdagingen en stevige groeiambities? Ben jij pionier in duurzame en circulaire voedingssystemen? En ben je op zoek naar de juiste bedrijfsfinanciering? Met FINMIX bieden we je de kans om je plan voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Zij beoordelen je business- en financieel plan en adviseren je over de meest aangewezen financieringsmix.

Het hoeft haast niet meer gezegd: ons huidig voedingssysteem moet (dringend) duurzamer en – bij voorkeur – ook meer circulair! Meer duurzaam: voedingsproductie en -consumptie moeten meer rekening houden met de impact op de natuurlijke rijkdommen van de planeet. Meer circulair: de herbruikbaarheid van grondstoffen en producten moet meer en beter gestimuleerd worden.

Dit vraagt om pioniers die zich toespitsen op concrete innovatiedomeinen zoals alternatieve eiwitten - van plantaardig tot biotech -, valorisatie van nevenstromen binnen de ruimere bio-economie, eco-productie en logistiek, reductie van voedselverlies en -verspilling, ... én daarbij hun impact op het bredere voedingssysteem onderkennen.

Ben jij zo’n impactgedreven pionier, die naast economische return ook maatschappelijke return nastreeft? En ben je voor de verdere groei van je start-up of scale-up op zoek naar financiering? Dan is deelnemen aan een FINMIX panelsessie misschien wel iets voor jou.
Met FINMIX bieden we je de kans om je plan voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Zij beoordelen je business- en financieel plan en adviseren je over de meest aangewezen financieringsmix. Zo’n panel bestaat uit vertegenwoordigers van de banken, overheids- en private risicokapitaalverschaffers en crowdfundingplatformen. Doorheen het volledige traject waarborgen we de confidentialiteit van je plannen.

Waarom is FINMIX interessant?

  • Begeleiding bij de opmaak van een realistisch en zo volledig mogelijk business- en financieel plan waarbij ook je financieringsbehoefte in kaart wordt gebracht
  • Beoordeling van de haalbaarheid van je plan door experten 
  • Financieringsadvies door het expertenpanel om een optimale financieringsmix samen te stellen
  • Aftoetsen van potentiële overheidsmaatregelen
  • Opvolging bij de implementatie van het advies
  • Kortom, met je deelname aan FINMIX verkort jouw zoektocht naar bedrijfsfinanciering.

Ik schrijf me in

Organisatoren

Logo VLAIO
Flanders' FOOD logo