Call for partners: Lower your carbon footprint!

carbon footprint

Een unieke kans doet zich voor! Scone, Carbon+Alt+Delete en PowerPulse willen de carbon footprint van voedingsbedrijven in kaart brengen en zijn op zoek naar minstens twee kandidaat voedingsbedrijven, die samen met hen een ontwikkelingsproject willen starten. Binnen het project zouden de voedingsbedrijven de proefkonijnen zijn voor de digitale tools en de CO2-reductiestrategieën die zij voor ogen hebben. Wees dus een proefkonijn als je jouw carbon footprint wil verlagen.

Heel concreet willen Scone, Carbon+Alt+Delete en PowerPulse samenwerken met voedingsbedrijven rond een energievraagstuk en zo samen kennis te bekomen over de carbon footprint van voedingsbedrijven. De unieke combinatie van hun complementaire expertises is een exceptionele kans voor voedingsbedrijven om proefondervindelijk CO2-reductiestrategieën op basis van hun competenties te bedenken.

Zelf willen zij een specifiek digitaal platform ontwikkelen waar voedingsbedrijven, in het bijzonder kmo-bedrijven, op basis van het gebruik van het platform en een (minimale) input aan data hun broeikasgasemissies in de toekomst objectief kunnen monitoren en de impact van inspanningen op vlak van energiebesparingen kunnen bepalen.

Om deze dienst te kunnen ontwikkelen hebben zij uiteraard nood aan samenwerkingen met voedingsbedrijven die wensen in deze ontwikkelingsfase proefkonijn te willen zijn. 

De proefkonijnen worden uiteraard “beloond” en krijgen in return een goed beeld van hun carbon footprint en verwerven ook inzichten in hoe zij in de toekomst hun impact kunnen verlagen. Hierdoor ben je sneller geholpen waar andere voedingsbedrijven simpelweg zullen moeten wachten tot de diensten uiteindelijk commercieel beschikbaar worden. 

Is jouw voedingsbedrijf, groot of klein, geïnteresseerd in het onderwerp en participatie laat het dan aan Timothy Lefeber van Flanders’ FOOD weten. Hij neemt contact met jou op en bespreekt verder hoe je kan participeren. Lees eventueel al verder wat je mag verwachten. (link naar project summary). 

Proefkonijnen zijn actief betrokken in de ontwikkeling en dat kent ook de nodige uitdagingen en risico’s. Daarom zal er voor dit project steun aangevraagd worden via de speerpuntclusters Flux50 en Flanders’ FOOD bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Concreet betekent dit dat de proefkonijnen hun inspanningen (personeels- en werkingskosten) deels (minstens 25%) vergoed worden.