Stel je nu kandidaat voor Factory Of The Future

Met biobakkerij De Trog, Colruyt Group Fine Food en Lavetan waren er dit jaar terug drie winnaars uit de voeding. Wie gaat de uitdaging aan en staat volgend jaar ook fier met de trofee op het podium? Als lid van Flanders' FOOD sta je er niet alleen voor. We loodsen je door de procedure. Aan de hand van de zeven transformaties van MADE DIFFERENT schetsen we in een notendop wat een Factory Of The Future is en kun je voor jezelf inschatten of je er klaar voor bent.

FoFwinnaars_0

1. Advanced manufacturing technologies

Je machinepark is tip top. Let wel, niet alles hoeft nieuw te zijn. Je behaalt je gewenste productiviteit en de juiste productkwaliteit. Factories of the Future ontwikkelen vaak hun eigen machines of laten die op maat maken, zodat ze uniek zijn. Zo kun je de concurrentie voorblijven. Je hebt een ‘technologie roadmap’ met een meerjaren investeringsplan en haalbaarheidsstudies.

2. Digital factory

Software systemen zoals ERP, MES, WMS, SCADA… ondersteunen je in het beheer van de supply-chain, productie en kwaliteitsborging. In-line sensoren bewaken de efficiëntie en de kwaliteit van de productie. Papier op de werkvloer komt quasi niet meer voor. Jong en oud is ‘mee’ met de smartphones, tablets, terminals en dashboards op de werkvloer. Gegevens worden slechts één keer ingegeven en met een ‘druk op de knop’ zijn ze beschikbaar voor wie ze nodig heeft. Hierdoor kunnen snel de juiste beslissingen kunnen worden genomen. Al deze digitale informatie wordt super veilig bewaard.

3. ECO Factory

Je bent je bewust van je maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het behoud van moeder aarde. Je zet naast ‘reductie’ ook in op ‘hernieuwbaarheid’. Er kunnen overigens heel wat kosten worden bespaard door zuiniger om te gaan met energie, water en grondstoffen. Bovendien wordt je hierdoor minder gevoelig voor de variabele beschikbaarheid, of zelfs schaarste. Bij het ontwikkelen van producten kies je zoveel mogelijk voor het gebruik van ‘sustainable’ grondstoffen en voor verpakkingsmaterialen die op zijn minst recycleerbaar zijn. Je bent voortdurend actief op zoek naar projecten om je ecologische voetafdruk te verminderen.

4. End to end customer focussed engineering

Het ontwikkelen van nieuwe producten en productieprocessen wordt gedreven door de verwachtingen van de klant. Hun wensen worden op een systematische manier gecapteerd en omgezet tot nieuwe projecten. Leveranciers van grondstoffen en technologie worden meegenomen in de uitwerking van de plannen. Cross-functionele teams, over de afdelingen heen, werken zeer nauw samen en gebruiken moderne, digitale, systemen om de gewenste producten zo snel mogelijk in productie en bij de klant te krijgen.

5. Human centered

Je hebt een klimaat gecreëerd waarin de werknemers zich betrokken en gewaardeerd voelen. Talent, skills, creativiteit, zin voor initiatief en leiderschap worden ontdekt. Tijdens individuele overlegmomenten kan alles worden besproken. De nodige opleidingen worden voorzien om steeds over alle competenties te beschikken om de goede werking van het bedrijf te verzekeren. Dit motiveert de werknemers, waardoor ze nog meer groeien. Ideeën vanop de werkvloer worden gecapteerd en, als ze het bedrijf vooruit helpen, daadwerkelijk ingevoerd. Je denkt na over innovatieve arbeidsorganisatie, waarbij autonome, zelfsturende teams zelf hun werk plannen en hun taken onderling organiseren. Eéntonige arbeid wordt zoveel mogelijk vermeden. Kortom, je beseft dat de mens centraal staat in je onderneming.

6. Smart Factory

Voor de toekomst is maximum efficiëntie en hoge flexibiliteit cruciaal om aan de steeds complexere vraag van de veeleisende klanten te voldoen. Naast je gedigitaliseerde, geconnecteerde systemen maak je op een slimme manier gebruik van de capaciteiten van de mensen, in interactie met de machines. Je exploreert nieuwe technologieën zoals agv’s en cobots. data analyse, blockchain…enz. Integratie van artificiële intelligentie in je machines maken deze ‘zelf-lerend’. Ze geven dan zelf aan wanneer de productie fout dreigt te lopen of voorspellen wanneer er een cruciaal onderhoud moet gebeuren. Door combinatie van hoogtechnologische sensoren met data-analyse is men op weg naar automatische en zelfsturende processen.

7. Value Chain-oriented open factory

Je hebt reeds lang goede relaties met je leveranciers en klanten. Als het gaat over innovatie ben je geen solospeler meer maar sta je open voor partnerships en netwerken, in binnen-en buitenland. In een wereld met exponentieel groeiende technologische ontwikkelingen en snel veranderende klantenvoorkeuren kan een bedrijf de vraag naar innovatie nog moeilijk alleen aan. Er moet externe kennis aangesproken worden. Door combinatie van tal van competenties buiten de organisatie kan er specifieke kennis worden gegenereerd, rekening houdend met de volledige waardeketen en kunnen de innovatie doelstellingen worden gerealiseerd.

Waarom zou je een factory of the future award willen winnen?

  • Door het self-assessment en de audit kom je heel wat te weten over waar je staat als bedrijf
  • Employer branding: een FOF is aantrekkelijk als werkgever
  • Je profileert je bedrijf als 'best in class' t.o.v. de andere bedrijven in je sector, of als site in je groep
  • Media-aandacht (Kanaal Z, Vaktijdschriften, nieuwsbrieven Flanders' FOOD, Agoria...)
  • Gebruik van het logo Factory Of The Future gedurende drie jaar
  • Je wordt deel van een lerend netwerk bestaande uit een selecte club van winnaars uit de voeding

What's new?

De administratieve procedure van het self-assessment is een stuk eenvoudiger en duidelijker geworden. Dit zou heel wat tijd moeten besparen.

Meer weten over je kandidatuur voor Factory Of The Future?

Bart Van Damme
business services coordinator