29
maart 2021

Lerend netwerk – DigiDenkers

Kindjes idee uitvinder

In dit lerend netwerk komen collega's uit verschillende voedingsbedrijven op regelmatige basis samen om kennis/ervaring rond digitalisering te delen met elkaar, en dat allemaal in een open, vertrouwelijke sfeer. Verwacht dus geen éénrichtingsverhaal, maar een stevig netwerk dat nieuwe inzichten en kennis aanreikt en waar de interactie met andere deelnemers en sprekers maximaal is. Het lerend netwerk stimuleert uw resultaatgericht denkvermogen en biedt inzicht in aanpak omtrent digitalisering.

We stelden tijdens een bevragingen binnen dit project een behoefte bij voedingsbedrijven vast om te leren van elkaar, alsook contacten en ervaringen uit te uitwisselen rond het thema “digitalisering”

Aan deze behoefte willen we dus tegemoet komen door met mensen uit voedingsbedrijven, met interesse in digitalisatie, enkele keren per jaar samen te komen om kennis op te bouwen door van elkaar, maar ook om van FoF’s (lees: hosting company) en technologie-aanbieders (lees: innovation leader) te leren, en dit in een setting buiten de muren van hun eigen bedrijf. 

Bij de kwalitatieve opschaling van het programma willen we beroep doen op de gastvrijheid van Factory of the Future als hosting company binnen het principe van “Gluren bij de buren” 

Momenteel vertrekken we als programma vanuit de 7 sleuteltransformaties (waarin de hosting company zich als absolute ambassadeur zit) en daarnaast willen we binnen deze respectievelijke sleuteltransformatie 2 technologie-aanbieders (innovation leaders) connecteren.

Daarnaast hebben we ook binnen het project DigiTrack 4 belangrijke uitdagingen binnen de voedingsindustrie gedetecteerd, nl. traceerbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit en verhogen productie, deze pakken we steeds mee in de vertaalslag.

Maar een lerend netwerk, zou geen echt lerend netwerk zijn, indien we vertrekken vanuit de behoeften van de deelnemers! Daarom organiseren we op 29 maart 2021 een kickoff. Waar je enerzijds de andere deelnemers van de groep op een informele manier leert kennen. Alsook anderzijds bepalen we jouw doelstellingen en de groepsagenda op korte en middellange termijn. Dit vormt meteen de basis voor de thema’s van de maandelijkse bijeenkomsten.

In de onderstaande planning kan u zien wanneer en rond welke sleuteltransformatie we respectievelijk zullen werken (Onderstaand voorstel van programma onder voorbehoud)

Schrijf hier in voor het traject!

29 maart 2021 – Kickoff

19 april 2021 - Advanced Manufacturing Technologies

28 juni 2021 - Integrated Engineering

27 september 2021 – Digital Factory

29 november 2021 - Human Centered Organisation

31 januari 2022 - Networked Factory

28 maart 2022 - Eco Factory

30 mei 2022 - Smart Manufacturing

Programma - Virtueel

12.45 – 13.00 uur: onthaal

13.00 – 13.30 uur: digitale voorstelling hosting company vanuit een sleuteltransformatie

13.30 – 14.00 uur: digitale voorstelling Innovation Leader 1 en Q&A

14.00 – 14.30 uur: digitale voorstelling Innovation Leader 2 en Q&A

14.30– 15.00 uur: virtuele rondleiding/filmpje hosting company

15.00– 15.30 uur: kruisbestuiving en reflectie moment

Programma - Live

12.00 – 12.30 uur: onthaal

12.30 – 13.30 uur: lunch

13.30 – 14.00 uur: voorstelling hosting company vanuit een sleuteltransformatie

14.00 – 14.30 uur: voorstelling Innovation Leader 1 cfr sleuteltransformatie en Q&A

14.30 – 15.00 uur: voorstelling Innovation Leader 2 cfr sleuteltransformatie en Q&A

15.00– 16.00 uur: rondleiding hosting company

16.00– 16.30 uur: kruisbestuiving en reflectie moment bij de koffie

Kleine kanttekening, omwille van COVID-19 laten we de sessie van april en juni virtueel doorgaan, met virtueel bezoek aan de hosting company. Indien de maatregelen zich doortrekken naar het najaar, alsook de hosting company zich nog niet wenst open te stellen, moeten we zeker ook hier een virtueel bezoek hanteren.


Dit lerend netwerk is gratis en beperkt tot 15 deelnemers.

We vragen ook om steeds een aanwezigheid te garanderen van het deelnemende voedingsbedrijf.

Praktische informatie

Wanneer

29 maart 2021 van 12:45 tot 15:30

Waar

Online
België

Organisator

Flanders' FOOD