E-mail disclaimer

Deze e-mail en/of zijn bijlagen kunnen confidentiële informatie bevatten.
Deze e-mail is enkel bestemd voor de aangeschreven geadresseerde(n).
Indien u deze mail per vergissing ontvangen heeft, gelieve deze mail en zijn bijlagen te verwijderen.
Elke vorm van gebruik van de ingesloten informatie door andere personen dan de aangeschreven geadresseerde(n) is verboden.
Flanders' FOOD VZW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze e-mail en/of zijn bijlagen.