Algemeen directeur Inge Arents aan het woord - Een terugblik op 2019 en vooruitzichten voor het nieuwe jaar

Met de start van het nieuwe jaar willen we nog even terugblikken op de hoogtepunten van het afgelopen jaar maar kijken we ook naar wat 2020 allemaal in petto heeft binnen Flanders’ FOOD. Een na- en voorbeschouwing met Inge Arents, algemeen directeur van Flanders’ FOOD.

HOE KIJK JE TERUG OP 2019?

Het was een heel intens jaar. We hebben hard gewerkt aan de opzet van verschillende nieuwe roadmaps en veel projecten uitgewerkt. Daarnaast is ook de eiwittransitie bij ons gelanceerd, dit werd door bedrijven in eerste instantie niet hoog op de agenda gezet maar dankzij de vraag vanuit minister Muyters om hier toch werk van te maken, hebben we hier extra steun van Vlaio voor gekregen. We merken nu wel dat er toch veel animo is bij de bedrijven voor dit onderwerp en er goede projecten uit voortkomen. Het was dus een goede zet om dit thema naar voren te schuiven. Ik blik dus zeer tevreden terug op het jaar 2019 waar er dankzij hard werk veel goede resultaten zijn gehaald. Nu is het moment daar om al deze concepten verder uit te diepen, de projecten op te starten en daarnaast ook meer in te zetten op events, kennisverspreiding en het betrekken van het grotere publiek. Er zijn ook veel nieuwe mensen toegetreden tot het team het afgelopen jaar. Het is leuk om in zo’n dynamische en groeiende omgeving te werken. 

OP WELKE RESULTATEN BEN JE HET MEEST TROTS?

Uiteraard ben ik heel fier op al de goede resultaten die er vorig jaar gehaald zijn maar ik ben vooral trots op hoe mijn team samenwerkt en zelf initiatieven neemt. Dat er naast het serieuze werk ook veel creativiteit en werkvreugde is, is voor mij zeer leuk om te zien. 

WELKE NIEUWE THEMA’S/ONDERWERPEN WERDEN ALLEMAAL VERDER UITGEWERKT?

In 2019 stond alles rond de eiwittransitie hoog op de agenda. Daarnaast hebben we ook NuHCaS, Nutrition Health Care System ingezet samen met Vives, POM West-Vlaanderen, TUA West, ILVO en recent ook KULAK, waarvan we in september een event hadden om dit in de picture te zetten. Met dit platform is het de bedoeling om een wow-effect te creëren. We willen hiermee voeding en gezondheid en de impact van voeding op gezondheid in de kijker zetten en ambiëren een expertisecentrum in Vlaanderen waar we het verschil kunnen maken, ook op Europees niveau. De challenge in 2020 zal zijn om dit verder uit te bouwen en ervoor te zorgen dat dit een breder draagvlak krijgt bij alle actoren, niet alleen bij de voedingsbedrijven maar ook bij de overheid en de zorgactoren. Zowel NuHCaS als de eiwittransitie willen we zeer gericht op de markt zetten met calls, waarmee we proberen om mensen expliciet te begeleiden naar nieuwe ideeën. Bij de eiwittransitie verwacht ik dat we veel starters zullen begeleiden. Flanders’ FOOD zal in de toekomst dus ook actiever worden in het begeleiden van starters op innovatievlak.

inge arenas

Daarnaast is in 2019 de basis gelegd voor nog verschillende andere roadmaps zoals deze van ‘de verpakking van de toekomst’ dankzij Pack4FOOD en samenwerking met VIL, Catalisti en SIM, en de eigen roadmaps ‘van aardappel tot friet’ en ‘van groente tot veggie’.

Ook op internationaal vlak hebben we niet stilgezeten. We hebben verschillende S3 platformen internationaal opgezet waaronder het Smart Sensors 4 Agri-food platform met de focus op digitalisering in de voedingsindustrie. We krijgen hierdoor meer en meer internationale erkenning. We hebben de ambitie om ook een S3 platform Nutritional Ingredients op te zetten in samenwerking met Wagralim en een S3 platform Packaging in samenwerking met Pack4Food.

UITERAARD ZIJN ER OOK NIEUWE DOELEN VOOR HET KOMENDE JAAR, WAT WIL FLANDERS’ FOOD IN 2020 BEREIKEN?

Het komende jaar wil ik minstens twee, liefst drie of vier, interclusterprojecten rond verpakking zien ontstaan. Dit is een heel belangrijk topic waar onze voedingsbedrijven van wakker liggen. Hier moeten we het verschil maken en tonen dat we doorbraken proberen te forceren om er oplossingen voor te vinden. Zoals eerder aangehaald is het verder uitwerken en projecten opzetten rond de eiwittransitie en NuHCaS een doel voor 2020. Daarnaast is het uitbouwen van de internationalisatiestrategie en de werking rond de starters een van de andere ambities voor het komende jaar.

WELKE NIEUWE PROJECTEN EN BELANGRIJKE EVENTS STAAN ER OP DE KALENDER?

Er zijn veel verschillende projecten binnengehaald voor een totaal begrotingsbudget van 33 miljoen euro, waarvan 24 miljoen euro gesubsidieerd is door Vlaio. Dit zijn zowel bedrijfsprojecten, collectieve projecten als projecten rond strategisch basisonderzoek. Daarnaast volgt er in 2020 ook nog de uitbouw van vier verschillende pilootprojecten. Alle nieuwe projecten zullen uitgebreid aan bod komen in de nieuwe radar XL.

Het allereerste belangrijke event van 2020 hebben we al achter de rug, het i-FAST slotevent waar alle resultaten van de verschillende projecten rond industrie 4.0 binnen dit platform werden voorgesteld. Een ander heel belangrijk event dat op de planning staat, is het event voor het 15-jarig bestaan van Flanders’ FOOD op 23 oktober 2020. Dit wordt een groot feest waar we terugblikken op de historie en mijlpalen van de afgelopen 15 jaar, maar ook verder kijken naar de toekomst. Dit jaar is het ook weer SuperNova, een technologie- en innovatiefestival, in Antwerpen waar Flanders’ FOOD meebouwt aan het voedingspaviljoen. Er staat ook nog een groot event gepland van Fevia waar we aan samenwerken: Food Forward op 29 april waar nevenstromen en circulaire economie aan bod zullen komen. Tot slot bouwen we aan een nieuwe website die tegen oktober live zal zijn. Dit is belangrijk voor de brede communicatie en alle andere events die op de kalender staan en ik nu niet vermeld heb, kan je daar uiteraard op terug vinden.

WAT VIND JE ZELF HET LEUKSTE AAN JE JOB ALS DIRECTEUR VAN FLANDERS’ FOOD?

Het leukste aan mijn job bij Flanders’ FOOD is dat ik het team zie evolueren en elk individu zie groeien en beter worden in hun job. Ik kijk dan echt een beetje zoals ‘een trotse mama’ naar mijn team, dat ook na Flanders’ FOOD nog verschil gaat kunnen maken bij andere bedrijven en organisaties. Het is voor mij persoonlijk belangrijk dat iedereen kan leren en groeien in hun job en persoonlijkheid.