Voeding & Gezondheid: oproep tot projectideeën

Gezonde voeding

We weten dat een uitgebalanceerd voedingspatroon belangrijk is voor onze gezondheid. Maar hoe kunnen we voedingsproducten maken die aansluiten bij de vraag naar een gezondere levensstijl? En hoe weten we wat de consument effectief opeet? Kunnen we met aangepaste voeding de levenskwaliteit en gezondheid van chronisch zorgbehoevenden verbeteren? En hoe pakken we dit concreet aan? Op dit snijpunt van voeding en gezondheid blijven tot nu toe veel vragen onbeantwoord omdat nog veel kennis ontbreekt. Ook is er nood aan concrete toepassingen en ontwikkelingen op dit gebied. Daarom lanceren Flanders' FOOD en de POM West-Vlaanderen twee projectcalls binnen deze thematiek.

1. roadmap nutritie: call van Flanders' FOOD

Ontdek alles over de roadmap en de call in deze video

Accepteer marketing-cookies om deze content weer te geven.

Cookie-instellingen
NuHCaS

Als maatschappij willen we bereiken dat de algemene bevolking binnen 10 jaar gezonder is dan vandaag. Om dit te bereiken, zet de overheid in op een aantal pijlers waaronder voeding, beweging en sedentair gedrag, tabak en geestelijke gezondheidsbevordering. Het is duidelijk dat de voedingsindustrie hier dus ook een grote verantwoordelijkheid heeft in te vullen. Hierbij wordt dan vooral gekeken naar die problematieken waar voeding een belangrijk onderdeel is van de oorzaak zoals diabetes, obesitas, nutritiënten tekorten, enzovoort. Om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid naar behoren te kunnen opnemen, is er nog nood aan onderzoek. Daarom heeft Flanders’ FOOD, in het brede kader van het NuHCaS platform, een roadmap Nutritie uitgewerkt door een brainstorm-oefening uit te voeren bij voedingsbedrijven uit verschillende sectoren.

Nog even de concepten van de roadmap op een rijtje!

Roadmap Nutritie

Bent u een voedingsbedrijf of kennisinstelling en heeft u een projectidee dat past binnen één van de bovenstaande concepten en waarvoor u wenst samen te werken met andere partners? Dan nodigen wij u graag uit om uw projectidee in te dienen!

Hoe uw projectidee indienen?

Vanaf 9 april kan u uw idee via het online-invulformulier inzenden. 

Projectidee indienen

Wat gebeurt er nadien?

Flanders’ FOOD leest met de grootste aandacht elk ingezonden projectidee en bekijkt of het past binnen de roadmap Nutritie en wat de juiste subsidiekanalen zijn. Hoe dan ook brengen wij u op de hoogte over het verdere verloop en komen we met een voorstel voor de projectuitwerking. U krijgt vervolgens 2 weken de tijd om het projectvoorstel te bekijken en akkoord te geven voor verdere uitwerking. Wanneer het project klaar is, wordt het ingediend en in principe kan vanaf dan onder eigen risico gestart worden met de uitvoering.

Belangrijk om mee te geven is dat we alle informatie die wij omtrent uw inzending ontvangen uiteraard confidentieel houden en dat we in elke volgende stap die wij ondernemen de inzender van het oorspronkelijke projectidee betrekken. Indien nodig zoeken we wel naar de juiste partners om het project vorm te kunnen geven, maar dit volledig in samenspraak met de initiële inzender.

Nog vragen? Geen probleem! Neem gerust contact op met Ellen Fierens of Margaux Leemans. 

2. Proof: call van POM West-Vlaanderen

PROOF staat voor Platform for Research Oriented towards personalised Food.

GEZOCHT: voedingsbedrijven die antwoorden bieden op zorgvragen

Kan uw bedrijf voedingsproducten en -oplossingen ontwikkelen voor mensen met een chronische longziekte of spieraandoening?

De partners van het PROOF-project roepen (voedings)bedrijven en zorgorganisaties op om samen gepersonaliseerde voeding te ontwikkelen voor mensen met een zorgnood.

Welke (zorg)uitdagingen willen we aanpakken?

  1. Chronische spieraandoeningen kunnen worden voorkomen en behandeld door eiwitinname te optimaliseren. Dat kan door bestaande recepturen aan te passen of door nieuwe voedingsproducten te ontwikkelen die hier op inspelen.
  2. Patiënten met een chronische longziekte kunnen last hebben van kortademigheid, vermoeidheid, slikstoornissen en snelle verzadiging. Dit kan de voedselinname belemmeren en leiden tot ongewenst gewichtsverlies.

Vanuit deze uitdagingen starten de partners van PROOF twee innovatietrajecten op rond gepersonaliseerde voeding. Dit zijn aparte trajecten, maar misschien ontwikkelt uw voedingsbedrijf wel innovatieve producten die antwoorden bieden op beide zorgvragen.

Hoe en met wie willen we dit realiseren?

Klik hier voor meer info

GEZOCHT: innovatieve technologie om noden in de zorg aan te pakken

Beschikt uw bedrijf over technologie of specifieke expertise om mensen met een chronische spieraandoening of een chronische longziekte te screenen, op te volgen en te coachen?

De partners van het PROOF-project roepen bedrijven en zorgorganisaties op om samen een technologie te ontwikkelen om mensen met een zorgvraag op te volgen.

Waarop zoeken wij een antwoord?

Mensen met een chronische longziekte of spieraandoening hebben specifieke zorgvragen. Uit brainstormsessies met zorgprofessionals in Vlaanderen en Nederland in februari 2020 bleek dat er voor deze mensen een reële nood is aan een tool of technologie om aan screening, monitoring en coaching te doen. Concreet gaat het dan om:

  • het meten van de individuele voedselinname, -opname en/of -behoefte met een slimme technologie om zo gepersonaliseerde voedingsinterventies en -adviezen te kunnen geven en het (voedings-)profiel van de patiënt te bepalen;
  • zorgverleners die betere inzichten willen verkrijgen over de ziektebeelden op basis van de verzamelde gegevens;
  • het stimuleren en coachen van de patiënt om te blijven bewegen om zo de spiermassa van de patiënt te versterken.

Naar wie en wat zijn we op zoek?

Klik hier voor meer info