De nieuwe factories of the future

Tijdens een massaal bijgewoond event in KortrijkXPO, met Lien Van De Kelder als gastvrouw en met Vlaams Minister President Geert Bourgeois, werden op 6 februari de nieuwe Factories of the Future bekend gemaakt. Maar liefst 10 bedrijven haalden dit jaar de award binnen en 5 bedrijven konden hun titel met 3 jaar verlengen. We stellen de winnaars uit de voeding aan je voor.

Bio bakkerij De Trog verlengde zijn titel

Bio Bakkerij De Trog heeft de voorbije drie jaar absoluut niet stil gestaan. Zo hebben ze de omschakeling gemaakt van een uit de kluiten gewassen bakkerij naar een industriële KMO. Maar, als KMO weten ze wél goed waar hun kracht ligt: het schalen van ambacht. Dit vertaalde zich onder meer in het aanwerven van specifiek opgeleide profielen - bakkers -  en in het bewust niet automatiseren van bepaalde productiestappen als daarbij de kwaliteit in het gedrang zou komen.  Andere stappen in het productieproces werden dan net wél geautomatiseerd, om de efficiëntie van de productie te optimaliseren.   

Gemiddeld groeide het bedrijf met 10 % per jaar, waarbij de omzetstijging en de personeelsuitbreiding hand in hand gingen.   Op alle vlakken van de 7 transformaties heeft men nieuwe stappen vooruit gezet.  Met de komst van de nieuwe COO, Marc Van Hoeck, kreeg de digitale transformatie een enorme versnelling.  Hij introduceerde onder andere de 'Bakery Battle' app, waarbij het aanleren van de bedrijfsregels en werkinstructies 'spelenderwijs' gebeurt.  Voor de transformatie ECO zijn er ook tal van nieuwe initiatieven genomen.  Zo worden broodresten herwerkt tot lekkere, gekruide croutons of wordt er bier mee gemaakt door Brouwerij De Wilde Brouwers.

JJ5

Met het verlengen van hun titel bewijst Bio Bakkerij De Trog dat de award niet alleen is weggelegd voor 'grote' bedrijven. Integendeel, door hun slimme aanpak zien ze jaar na jaar het bedrijf verder groeien en behouden ze hun plaats in deze zeer competitieve markt.

Colruyt Group Fine Food - Site FFM 2

'De Colruyt' hoeft niet meer voorgesteld te worden als retailer.  Wat iets minder bekend is, is dat er héél wat voedingsproducten voor de eigen winkels worden geproduceerd.  Op verschillende locaties doen ze onder andere aan het bottelen van wijn, het branden, malen en verpakken van koffie (sinds 1937), het versnijden en verpakken van kaas, het bakken van brood en het maken van vleesproducten en bereide maaltijden.  Al deze productieactiviteiten zijn samen gebracht in de entiteit ‘Colruyt Group Fine Food’ en zo behoren ze tot de 10 grootste voedingsproductiebedrijven van België.

JJ5

Reeds in 1950 werd gestart met het versnijden en bewerken van vers vlees en bereidingen en het maken van charcuterie.  Vanuit 'Vlevico' in Halle worden de beenhouwerijen in de winkels nog steeds bevoorraad. In de loop der jaren werden steeds nieuwe producten toegevoegd aan het gamma, zoals nieuwe soorten charcuterie, bereide maaltijden en vegetarische producten.   Het was tijd voor uitbreiding.

Voor de verdere groei van het gamma werd een volledig nieuwe fabriek geopend in 2017, de site FFM2. Deze hypermoderne fabriek is niet alleen een eigen ontwerp maar ook een eigen realisatie waarbij tal van afdelingen binnen de Colruyt groep moesten samenwerken. Ook de operatoren van Fine Food Meat werden intensief betrokken, zodat hun vakkennis optimaal werd gevaloriseerd.  Er is rekening gehouden met hygiëne, een efficiënte flow en dat met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

De verhuis naar de nieuwe site is kunnen gebeuren zonder ontslagen. Nu de opstart al een tijdje achter de rug is kent men een duidelijke output stijging.  De fabriek werd gebouwd met héél wat 'free space' om de verdere groei van deze nieuwe Factory Of The Future mogelijk te maken.     

Lavetan

'Lavetan is een producent van...heldere informatie', aldus Jan Robrechts, oprichter en eigenaar van het bedrijf.   
Hier rollen geen voedingsproducten van de band, maar in dit hypermodern laboratorium worden allerlei analyses verricht.  Men focust hierbij op drie sectoren:  de primaire sector met vooral controles op dieren,  de 'transformatie sector', waaronder de producten van producenten van voeding en ten slotte de distributiesector. 
In de huidige locatie in Turnhout heeft men de voorbije jaren steeds meer geïnvesteerd in een doorgedreven robotisering en digitalisering van het labo.  Tal van innovatieve oplossingen werden ingevoerd voor meer transparantie en traceerbaarheid van dier tot analyse. 

JJ5

Het labo heeft nu 2 state-of-the-art labo's: een microbiologisch en een serologisch.  Voor de chemische analyses wordt samengewerkt met partnerlabo's, zodat Lavetan een one-stop-shopping-point is voor zijn klanten.

De voorbije 20 jaar heeft men kunnen blijven groeien door steeds de synergie met de klant te zoeken.  Dit door meerwaarde te bieden inde fase voor en na de analyse.  In die 20 jaar is men geëvolueerd van een 'ambachtelijke', over een 'industriële' naar een 'gedigitaliseerde' en 'gerobotiseerde' Factory Of The Future.  Men denkt echter nu al verder en heeft de stap naar 'smart' al ingezet

Stel je ook kandidaat

Heb je ook de ambitie om een een Factory Of The Future te worden ? 
Wil je weten waaraan je moet voldoen ... en waarom je het zou moeten worden ?

Graag komen we bij je langs om dit alles toe te lichten. 
We ondersteunen onze Flanders' FOOD leden doorheen het volledige traject.

Contact 

Bart Van Damme

0476/20 38 14