Studie 'Nourishing Shared Value'

Hoe bedrijfswaarde creëren door tegemoet te komen aan de voedinggerelateerde uitdagingen van on(der)bediende consumenten in België?

In de studie ‘Nourishing Shared Value: Doing Good & Getting Better with Food in Belgium’ identificeert iPropeller zes zogenaamde ‘shared value’-opportuniteiten, die vertrekken van de voedinggerelateerde uitdagingen waarmee on(der)bediende consumenten in België zich vandaag geconfronteerd weten. Denk aan de ‘epidemie’ van dieetgerelateerde ziekten of de vaak onzichtbare problematiek van malnutritie, maar ook aan de relatie tussen voeding en schoolprestaties. Of nog: aan de uitermate goede intenties van consumenten inzake duurzame consumptie, die zich evenwel niet altijd even naadloos in effectief gedrag vertalen.

iPropeller ontvouwt in deze studie hoe Belgische bedrijven – uit de agro-food, retail, foodservice & horeca –, die deze urgente uitdagingen aangaan, de voedselketen niet enkel (verder) verduurzamen vanuit een resolute focus op de consument, maar ook aanzienlijke bedrijfswaarde kunnen creëren. Dit bijvoorbeeld aan de hand van gebundelde product- en dienstinnovaties, het aanboren van alternatieve distributiekanalen, en het opzetten van nieuwe waardeketens en samenwerkingsmodellen. Per ‘shared value’-opportunteit, biedt deze studie dan ook verdere inkijk in de essentiële ‘bouwstenen’ voor een vernieuwende aanpak, én in bestaande goede praktijken. Kortom, met deze studie zet iPropeller het in België nog grotendeels onontgonnen terrein van ‘gedeelde waardecreatie’ vis-à-vis consument en voeding, op het menu voor een verdere verduurzaming van de voedselketen.