Factory of the Future Nuscience verwelkomt 12 studenten voor bedrijfsproject

Nadat vorig jaar bekend raakte dat Nuscience een Factory of the Future award won, hebben we hen gechallenged om studentenprojecten uit te werken voor industrieel ingenieurs, handelsingenieurs en handelswetenschappers. En dit met een zeer mooi resultaat dat te lezen is in 2 dubbelinterviews.

De laatstejaarsstudenten van de masteropleidingen Industrieel Ingenieur, Handelsingenieur en Handelswetenschappen van de KULeuven (campussen Brussel en Gent) konden ook dit jaar een bedrijfsproject kiezen als deel van hun opleiding. Agoria, de federatie voor de technologische bedrijven, organiseert dit al 10 jaar voor hun leden, en nu hebben ook Flanders’ FOOD en Alimento de stap gezet om dit open te trekken naar de voedingsindustrie. Gastheer van dit jaar was Nuscience, die maar liefst 3 projecten voor deze studenten in de aanbieding had.

Nuscience Group is een wereldwijde speler in premixen, concentraten, nutritionele concepten en additieven in de veevoederindustrie. In oktober 2015 opende Nuscience Belgium haar nieuwste productieplant in Drongen die vooral uniek is dankzij de ver doorgevoerde automatisatie. Ze behaalden dan ook de “Factory of the Future Award 2017” met deze toonaangevende en innovatieve creatie. 

nuscienceIAP2

ACTUEEL THEMA

Het thema van dit jaar en volgend jaar is Factory of the Future. Hierbij wordt gekeken naar technologische en sociale innovatie dmv de 7 transformaties van Made Different:

artikel_bart

Productiebedrijven die zich willen klaarstomen voor een duurzame toekomst hebben er alle belang bij om over de muren van de disciplines te kijken en hun werking vanuit een interdisciplinair perspectief te benaderen. Het IAP wil daarom verfrissende ideeën aanreiken waarmee bedrijven in een of meerdere van deze transformaties een stap vooruit kunnen zetten.

EEN MIX VAN PRODUCTIE EN R&D-PROJECTEN

KAN DE BULK BELADING GEAUTOMATISEERD WORDEN?

Vier studenten, waaronder Stef De Moor, kozen voor een bedrijfsproject bij Project Leader Bert Kint waarbij ze een nieuwe methode moesten uitwerken voor de bulk belading van grondstoffen. Hierbij moesten ze bekijken wat de toegevoegde waarde van de operatoren is, welke aanpassingen er aan de installatie nodig zijn en welke investeringen dit met zich zou meebrengen. 

Wat was voor jullie de belangrijkste reden om deel te nemen?

Bert: “Vanuit Nuscience wilden we een probleem waar we al een tijdje oplossingen voor zoeken voorleggen aan studenten om dit eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. En met succes: enkele ideeën worden momenteel al uitgevoerd”

Stef: “Door als student deel te nemen aan een interdisciplinair project, leer je je blik verruimen. Aan een project werken met studenten uit andere opleidingen is zeer leerrijk doordat anderen een volledig andere invalshoek hebben op bepaalde zaken. Ook de interactie met studenten uit een andere opleiding vond ik zeer boeiend. Het interdisciplinaire project was zeer interessant omdat het naar de toekomst belangrijk is om met mensen te kunnen samenwerken die een verschillende achtergrond en mening hebben over bepaalde zaken.”

In welk opzicht is dit project uniek voor jullie?

Bert: “Een positief punt van dit soort projecten is de efficiënte samenstelling van het team, in mijn geval waren dat 3 industrieel ingenieurs en 1 handelsingenieur. Ik ben er ook van geschrokken dat ze zo zelfstandig waren, ik heb hen rondgeleid in de fabriek en daarna gingen ze spontaan zelf aan de slag.”

Stef: “De begeleiding van het project was zeer goed. Onze mentor was steeds bereikbaar als we hem nodig hadden en gaf genoeg feedback over het werk dat we afleverden. Een aspect dat ik niet verwacht had, was dat onze mentor ons ook aanspoorde om binnen een bepaalde tijd een specifiek stuk van ons werk af te ronden. Dit zorgde voor extra motivatie om het werk binnen de ultieme deadline af te krijgen.”

KAN NEAR INFRARED SPECTROSCOPIE (NIR) GEBRUIKT WORDEN VOOR DE IDENTIFICATIE VAN GRONDSTOFFEN EN EINDPRODUCTEN?

Bij Nuscience kon ook voor een R&D project gekozen worden bij Laboratory Manager Stefanie Verstringe. Tijdens dit project verzamelden Astrid Demeulenaere en haar collega-studenten NIR spectra en modelleerden ze NIR calibratielijnen om deze ten slotte uit te testen op stalen van Nuscience. 

TeamAstrid1
Waarom hebben jullie meegedaan aan dit soort bedrijfsproject? 

Astrid: “Ik koos specifiek voor het project van Nuscience omdat dit aansluit bij mijn persoonlijke interesse in de industrie van natuurlijke ingrediënten. Ik wou ook graag beleven hoe het in de praktijk is en wat er allemaal bij komt kijken.”

Stefanie: “In het labo bij Nuscience zijn er continu studenten aan het werk om zaken te onderzoeken. Elke keer een stapje dichter bij het resultaat. Een nieuwe groep studenten werkt nu verder op dit project.”

Zouden jullie dit soort projecten aanbevelen aan andere studenten/bedrijven?

Astrid: “Zeker! Je krijgt de kans om binnen te kijken in een bedrijf en het van dichtbij mee te maken. Het samenwerken met teams uit verschillende richtingen vind ik een grote meerwaarde. Op die manier krijg je ook een andere kijk op bepaalde zaken.” 

Stefanie: “Studenten komen telkens weer met nieuwe ideeën. Het zijn zeer goede en gemotiveerde studenten. Uniek aan dit project is de combinatie van industrieel ingenieurs en handelswetenschappers: de industrieel ingenieurs hebben het labowerk gedaan en de modellen opgesteld, de handelswetenschappers hebben naar de lange termijn gekeken en de kostprijscalculatie uitgevoerd.” 

HEEFT U OOK EEN PROJECTJE IN DE SCHUIF LIGGEN?

Tijdens het eerste semester van volgend schooljaar zijn er weer heel wat studenten die ervoor zullen kiezen om een bedrijfsproject uit te voeren. Ook iets voor u? Neem dan zeker contact op met Veerle De Graef of Hilde Wynen (contactgegevens onderaan).

NOG EVEN DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

De studenten die een bedrijfsproject uitvoeren:

  1. Werken in interdisciplinaire teams (industrieel ingenieur, handelsingenieur en handelswetenschappen) rond een actueel thema
  2. Kijken verder dan de grenzen van hun eigen richting en zullen met nieuwe ideeën en oplossingen voor de dag te komen
  3. Zullen aanbevelingen formuleren die aspecten bevatten van economie, technologie en duurzaamheid in de vorm van een consultancy report, een presentatie en een poster

CONTACT

ALIMENTO

Hilde Wynen

hilde.wynen@alimento.be