Aan de slag met innovatieve arbeidsorganisatie - Delino, La vie est belle en Vandemoortele getuigen

Team met tandwieltjes

Samen aan de kar trekken, resultaten neerzetten en daar fier over zijn… Klinkt mooi maar in de realiteit van elke dag loopt dat wel eens anders. Hoe zorg je ervoor dat het allemaal blijft draaien? Hoge eisen op vlak van kwaliteit, flexibiliteit en prijs hoe ga je daar mee om en krijg je je mensen mee daarin mee, benut je ten volle hun capaciteiten zonder ze op te branden? Door slimme keuzes te maken in je arbeidsorganisatie kan je veel opvangen. Delino, La vie est belle en Vandemoortele nemen je mee in hun verhaal.

Afbeelding Project

WIFI 2020: Workplace innovation for the food industry

Het innovatieproject WIFI2020 leert je slimme keuzes te maken bij je arbeidsorganisatie met meer betrokkenheid en eigenaarschap op de werkvloer. Dit project van  Flanders’ FOOD,  Flanders Synergy en Alimento begeleidt zowel groei- als grote bedrijven om zich efficiënt, flexibel en ‘innovatief’ te organiseren.

Een innovatieve arbeidsorganisatie vertrekt van het productieproces en geeft meer autonomie aan werknemers op de werkvloer. Dit leidt enerzijds tot een hoger rendement, meer kwaliteit en sneller reactievermogen maar anderzijds ook tot een verhoogde arbeidskwaliteit, jobfierheid, betrokkenheid en motivatie.

WIFI 2020 loopt nu iets meer dan een jaar en al 15 voedingsbedrijven stapten in. Met heel wat uitdagingen, hoge verwachtingen en een flinke dosis enthousiasme om het anders aan te pakken en de trein te laten bollen. Onder hen Delino, La vie est belle en Vandemoortele. 

Delino heeft er ‘GOESTE’ in

Onder de werknaam GOESTE ging Delino van start met het project WIFI2020. Met veel goesting zet dit groeibedrijf zijn eerste stappen op weg naar meer eigenaarschap, collegiale samenwerking en jobvoldoening.

Al bijna 35 jaar lang maakt Delino de fijnste sauzen. Dit familiebedrijf uit Knokke tekende voor een langdurig traject binnen het project WIFI2020. Tot 2020 worden de zaakvoerders en hun dertigtal medewerkers begeleid om te evolueren naar een organisatie met een doordachtere teamwerking en meer jobautonomie.

Delino is in volle expansie en na een forse klim mikt het de komende drie jaar op jaarlijks 5% extra groei. Zaakvoerder Stefanie Denys: “We hebben al heel wat geautomatiseerd en willen hierin verdergaan. Er komt ook een nieuwe productiehal en we moeten meer mankrachten inzetten. We vragen ons af hoe we nieuwkomers het best inschakelen en hoe we van onze mensen een echt team kunnen maken. Hoe creëer je een context waarin elke medewerker eigenaarschap toont, collegiaal samenwerkt en voldoening haalt uit het werk?”

Teamgeest gezocht

De arbeidsorganisatie binnen dit groeibedrijf loopt niet altijd even vlot en daarom ging men op zoek naar begeleiding. “Door de uitbreiding en verdere automatisering worden we op het vlak van teamwerking uitgedaagd”, verduidelijkt Stefanie. “Het werken in verschillende zones maakt samenwerken soms moeilijk, omdat je letterlijk gescheiden bent van je collega’s. Bovendien was er recent nogal wat personeelsverloop waardoor het weer zoeken is naar een goede samenwerking. We willen inzichten, tools en praktische tips om problemen samen met de mensen zelf aan te pakken.”

GOESTE in meer

Na de kick-off in mei 2017 vloog Delino erin. Er werd een projectteam met medewerkers vanuit alle geledingen samengesteld. Eerst werden de visie en waarden scherp gesteld, wat meteen een klinkende slogan opleverde: GOESTE. Dat werd de werknaam van hun project om naar een innovatieve arbeidsorganisatie te gaan. ‘GOESTE’ staat voor: Gedreven, Open, Eer, Samen, Talent en Energie. De basis was gelegd. Kort daarop werd de productie een dag stilgelegd om iedereen onder te dompelen in een heus GOESTE-bad.

Elkaar beter kennen

Op de teamdag leerden de werknemers via workshops hoe belangrijk samenwerken is en wat een andere manier van werken teweeg kan brengen. Zo werd onder meer het simulatiespel Werkblokken gespeeld (red.: hierover lees je meer in het artikel over Vandemoortele) en werden de visie en waarden concreet gemaakt. Belangrijk was ook dat iedereen elkaar beter leerde kennen. Elke werknemer kreeg de opdracht om een persoonlijk voorwerp mee te brengen, om zo een andere kant van zichzelf te laten zien. Onvermoede talenten, hobby’s en interesses kwamen naar boven: van een vrouw met duiken als passie tot een man die bijna profvoetballer werd.

De toon werd gezet, maar Delino heeft nog heel wat werk voor de boeg om de toekomstige organisatie vorm te geven. Met de uitbreiding van de site probeert men trouwens het ijzer te smeden nu het heet is. Het nieuwe gebouw zal zo ingericht worden dat het samenwerking ten goede komt. Een mooi en ambitieus pad ligt voor hen!

La Vie est Belle pakt uitdagingen van groei innovatief aan

Het innovatielab ‘Innoveren kan je leren’ zette groeibedrijf La Vie Est Belle op weg om moeilijkheden eigen aan een groeispurt op te lossen. Dankzij het project WIFI2020 gaan ze voluit voor een vlotte samenwerkingssfeer, door een autonomere werkvloer waar naar medewerkers wordt geluisterd.

La Vie Est Belle is een West-Vlaams bedrijf dat vegetarische bioproducten maakt. Voor zaakvoerder Stefaan Deraeve is duurzaam ondernemen geen modewoord. Het is een weg waaraan hij al meer dan 25 jaar timmert, met niet alleen veel zorg voor product en proces, maar ook voor zijn medewerkers. Niet voor niets luidt hun slogan ‘100% biologisch vegetarisch, 200% uit het hart’.

Werksfeer van vroeger zoek

Het bedrijf is in volle expansie en ging de laatste drie jaar van tien naar vijfentwintig medewerkers. Nieuwe uitdagingen klopten aan de deur. ‘We merkten dat we de werksfeer van drie jaar terug aan het verliezen waren. Met een kleinere groep verliep alles veel vlotter en spontaner: de samenwerking, het oplossen van problemen, vernieuwing ...’, verduidelijkt Stefaan. Het bedrijf begon alsmaar meer in afdelingen te werken. Vraag is hoe je daarin je mensen betrokken houdt. ‘We wilden terug de samenwerkingssfeer van vroeger voelen, ook bij de nieuwe medewerkers. Om ergonomische redenen waren we al gestart met roteren en opleiding voor een bredere inzetbaarheid van medewerkers, maar er was meer nodig.’

Meer eigenaarschap...

Op dat moment leerde het bedrijf WIFI2020 kennen. Stefaan, zoon Karel (die ook in de zaak werkt) en productiemanager Jente namen deel aan het innovatielab ‘Innoveren kan je leren’. Karel: ‘We leerden er om opnieuw meer in groep te doen. Maar het belangrijkste was om te ontdekken hoe je mensen op de werkvloer betrekt bij nieuwe ideeën in plaats van die van bovenaf op te leggen.’ Productiemanager Jente brengt dit al concreet in de praktijk: ‘Ik laat de productiemedewerkers nu meer dingen op zich nemen. Je ziet meteen het effect: natuurlijke leiders staan op en er wordt meer onder elkaar geregeld. Ook onze competentiematrix heb ik onder handen genomen. Die was te omslachtig en daardoor niet bruikbaar. Nu is die dat wel. Bovendien heb ik ieders voorkeuren in kaart gebracht. Daar houd ik zoveel mogelijk rekening mee; mensen willen immers het gevoel hebben dat er echt naar hen wordt geluisterd.’

... En meer betrokkenheid

En daar blijft het niet bij, La Vie Est Belle is vastbesloten om ook de andere issues waarmee het als groeibedrijf wordt geconfronteerd aan te pakken. Tot slot wil Stefaan nog het volgende kwijt: ‘WIFI2020 schuift een hogere flexibiliteit als troef naar voren en dat is zeker belangrijk. Maar nog belangrijker voor mij is dat ik leerde hoe ik mijn visie en waarden beter kan koppelen aan de organisatie, hoe ik het bedrijfs-DNA kan vertalen naar de vloer, hoe je tout court mensen meer kan betrekken.’

Vandemoortele ziet de opportuniteiten

Ook grotere spelers vinden inspiratie via WIFI2020; om hun positie te handhaven of om nog verder te groeien. Bij Vandemoortele bijvoorbeeld draagt men operational excellence hoog in het vaandel. Een structuur met vele afdelingen die eigen is aan grote bedrijven kan voor knelpunten zorgen op het vlak van communicatie, samenwerking en problemsolving. En ook op de werkvloer kan het soms beter, met meer betrokkenheid en naleving van de regels en procedures. Hoor hier zelf waarom Vandemoortele inzet op innovatieve arbeidsorganisatie.

alimento logo
Logo workitects