Grasduinen in een schat aan nieuwe ingrediënten

Sinds 1 januari 2018 is een nieuwe Novel Food wetgeving van kracht in de Europese Unie wat nieuwe opportuniteiten met zich meebrengt voor productontwikkeling. Duik even mee in de lijst met Novel Food voedingsmiddelen en ingrediënten die nu generiek geworden is.

Lijst met reeds goedgekeurde Novel foods generiek voor alle EU bedrijven

Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe Europese Verordening (EG) Nr 2015/2283 van toepassing. Naast een meer gecentraliseerde en vereenvoudigde aanvraagprocedure voor Novel Foods, is er de publicatie van een ‘unielijst’. Dit is een lijst met reeds eerder goedgekeurde Novel Foods. Tot voor kort was de toelating voor het op de markt brengen van het Novel Food enkel voor de operator die de aanvraag had ingediend. Elke operator die een identiek of gelijkaardig product op de markt wou brengen, moest een aanvraag indienen volgens de procedure van substantiële equivalentie. Door de nieuwe verordening worden alle reeds goedgekeurde novel foods onder de oude Verordening generiek. Dit wil zeggen dat de nieuwe voedingsmiddelen door eender welke operator op de markt kunnen gebracht worden op voorwaarde dat de gebruikscondities, de etiketteringsvoorwaarden en de specificaties, die vastgelegd werden gerespecteerd worden. Duik hier in de lijst: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2470

Een interessant voorbeeld uit de lijst is bv. ‘onder hoge druk gepasteuriseerde vruchtbereidingen’. Elke operator in de EU mag deze technologie voortaan toepassen op de fruitsoorten vermeld in de lijst en mits respecteren van de productie- en etiketteringsvoorschriften zoals in de lijst.

In het kader van de zoektocht naar plantaardige eiwitten is raapzaadeiwit dan weer een interessante opportuniteit. Raapzaadeiwit is gespecifieerd als een waterig eiwitrijk uittreksel van raapzaadkoek uit niet-genetisch gemodificeerde Brassica napus L. en Brassica rapa L. Voor de andere specificaties: zie lijst.

Onder de nieuwe Verordening is wel de mogelijkheid voorzien om voor nieuwe aanvragen gegevensbescherming aan te vragen, die zal gelden gedurende 5 jaar. Deze eventuele gegevensbescherming zal voor de goedgekeurde novel foods expliciet vermeld worden in de Unielijst. In dat geval kan enkel de aanvrager het goedgekeurde novel food in de Europese Unie op de markt brengen.

Cropexplore 

Op 1 februari 2018 start het Flanders’ FOOD project CropExplore dat inzet op gebruik van nieuwe of alternatieve grondstoffen in de voedingssector. Een rijker gebruik aan grondstoffen in dagdagelijkse producten biedt voordelen op vlak van nutritie, duurzaamheid, smaak en functionaliteit. De informatie die uit project voort zal vloeien, zal een belangrijke inspiratiebron zijn om nieuwe ingrediënten te verkennen. Meer info over dit project vind je hier. Het open kick-off event vindt plaats op 14 maart (Inschrijven).  Deelnemen aan het project kan gedurende de hele loop van het project. 

Novel food?

Nieuwe voedingsmiddelen en voedingsingrediënten worden doorgaans vermeld met de Engelstalige term ‘Novel Foods’. Hiervoor geldt volgende definitie:

Voedingsmiddelen of voedingsingrediënten die voor 15 mei 1997 niet of niet in significante mate voor menselijke voeding in de Europese Unie (EU) gebruikt werden. ‘Zie voor details: https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en

Voorbeelden van Novel Food zijn nieuwe bronnen van vitamine K (menaquinone), extracten van bestaande voedingsmiddelen (krill olie rijk aan fosfolipiden van Euphasia superba), nieuwe landbouwproducten uit andere werelddelen (Chia zaad en Noni vruchtensap), of voeding bereid met nieuwe productieprocessen (UV-behandeling van melk, brood, paddenstoelen en gist).

Heeft u vragen of een voedingsmiddel onder deze Novel Food wetgeving valt? De Europese Comissie heeft een lijst samengesteld van voedingsmiddelen die onder deze wetgeving vallen: https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en. Daarnaast biedt FOD Volksgezondheid, Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten advies: https://www.health.belgium.be/nl/aanvraag-novel-food-status.

De onderliggende principes om een Novel Food toe te laten op de Europese markt zijn: veilig voor de consument, correct etiket en geen misleiding van de consument. De consument mag op geen enkele mogelijke manier benadeeld worden. Niet in veiligheid, niet nutrioneel, niet in communicatie. 

Disclaimer

Dit artikel werd samengesteld op basis van de bestaande Europese Wetgeving (Verordening EG 2015/2283) van toepassing sinds 1 januari 2018, zonder de volledigheid van deze wettekst te willen nastreven. Zie volgende paragraaf voor de bronvermelding. De inhoud van dit artikel dient ter inspiratie en informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend of aanspraak op worden gemaakt.

Bronnen 

https://www.health.belgium.be/nl/informatiebrochure-novel-food

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en