iFOOD conference 2017 : Megatrends in de voedingssector ontdekken

Op maandag 9 oktober vond de vierde editie plaats van de ‘Innovation Food’ of kortweg ‘iFood’ conferentie, georganiseerd door het Duits Instituut voor Levensmiddelentechnologie (DIL) en de Anuga ‘Taste the future’-beurs. Op het evenement met als algemene insteek ‘Discovering megatrends in food’, werden vier grote topics belicht: digitalisering, innovatieschema’s, duurzaamheid en uitdagende globale waardeketens. Het i-FAST team ging deze megatrends ontdekken, en vat het event hieronder voor u samen.

Op deze iFOOD conferentie vielen heel wat megatrends in de agro-voedingssector te ontdekken vanuit verscheidene invalshoeken. Geen betere samenvatting dan een citaat van Kimbal Musk –broer van–, dat ook tijdens één van de lezingen werd vermeld: “Food is the new internet. Don’t miss it”. Veel van de besproken topics (digitalisatie, blockchaintechnologie, gegevensbeheer, …) vallen onder de noemer van ‘Industrie 4.0’.

DIGITALISERING

In deze startsessie werd het toenemend belang van digitalisering in verschillende stappen van de voedingsketen –productie, distributie en consumptie– benadrukt. CSB Systems sprak over de toenemende graad van verticale integratie, waarbij bedrijven hun activiteit uitbreiden over verschillende stappen van de waardeketen. Digitalisatie en geschikte software-oplossingen zijn essentieel om verticale integraties vlot te doen verlopen en een goede communicatie tussen verschillende spelers binnen de waardeketen te verzekeren. RaboResearch Food & Agribusiness had het over de invloed van online gemeenschappen op het beslissingsgedrag van de consument. Een succesvolle online gemeenschap moet volgens hen voldoening geven aan de consument door middel van zijn relevante inhoud, moet interactief zijn, moet vertrouwen scheppen door een directe en transparante communicatie, en moet het engagement van de consument belonen (bv. via loyaliteitsprogramma’s). Een samenwerking van een agro-voedingsbedrijf met zo een succesvolle online gemeenschap kan een uitstekende marketingstrategie zijn. Het Blockchain Institute van Deloitte Consulting gaf een lezing over de mogelijke impact van blockchain technologie op de voedingsindustrie. In blockchain technologie wordt er gebruik gemaakt van een digitale vingerafdruk die informatie bevat over de volledige waardeketen. Mogelijke toepassingen zijn registratie van gegevens voor traceerbaarheid, waarde-overdracht en slimme contracten. Aspecten die nog moeten worden aangepakt zijn onder andere het wettelijk kader en de aanvaarding door de consument.

INNOVATIESCHEMA’S

In de tweede sessie lag de focus op innovatie, waarbij het belang van de kennisdriehoek tussen onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en de industrie benadrukt werd. Retailer Alibaba vertelde hoe zij de combinatie tussen online en offline handel optimaliseren voor de Chinese markt. Daarnaast werd het European institute of Innovation & Technology (EIT) Food voorgesteld. Dit recent initiatief van de EU streeft ernaar de kennisoverdracht naar de industrie te verbeteren en innovatieve producten en diensten naar de markt te brengen. Bovendien ondersteunen zij ook de ‘RisingFoodStars’, een groep jonge, veelbelovende startups uit de agro-voedingssector. Een voorbeeld van zo’n startup is Farmer’s Cut. Zij kwamen een smart farming systeem, genaamd ‘dryponics’ voorstellen. Hun doel is gewassen te kweken die op vraag geoogst kunnen worden, bijvoorbeeld thuis of in het restaurant. Als laatste topic van deze sessie rond innovatie stelde N+P Industrial Design AVA (‘Always Vital Available’) voor, een holistisch concept rond voedsel en mobiliteit. Het AVA-platform beoogt de beschikbaarheid van het gewenste voedsel op de juiste locatie en het geschikte tijdstip tijdens je reisroute. Denk maar aan een hoofdgerecht op de trein, en nadien een dessert op de bus tijdens je dagelijkse pendeltocht van het werk weer naar huis. Het innovatieve concept vereist een grondige studie, zowel op vlak van voeding als op vlak van mobiliteit.

DUURZAAMHEID

In de derde sessie werden aspecten van duurzaamheid, en hun invloed op voedselproductie en -consumptie, onder de loep genomen. Unilever gaf aan dat, hoewel zij met hun Sustainable Living Plan aandacht besteden aan duurzaamheid, dit voor veel consumenten (nog) geen doorslaggevend aankoopcriterium is. De verhouding prijs/kwaliteit, vertrouwen in het merk, promoties, … blijven voorlopig voor de meeste consumenten belangrijker. Ook EY bevestigde dit, en benadrukte dat de consument enkel bereid is meer te spenderen aan een duurzamer product, wanneer hij of zij zelf overtuigd is van het belang van duurzaamheid. Ook ligt de focus in ontwikkelingslanden minder op duurzaamheid, en is er daar nog nood aan bewustmaking. Bridge2Food besprak de trend rond de stijgende consumptie van plantaardige voeding. Meer en meer consumenten noemen zichzelf ‘flexitariër’ of ‘reducetariër’ en verminderen hun vleesconsumptie met het oog op duurzaamheid en gezondheid.

UITDAGENDE GLOBALE WAARDEKETENS

Veranderingen in de globale voedingsketen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee voor alle stakeholders binnen die keten. Enkele van deze uitdagingen werden onder de loep genomen in deze vierde en laatste sessie van de conferentie. The Nielsen Company sprak over het toenemend belang van e-commerce in de totale handel en over uitdagingen die daaraan verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld het verzekeren van de correcte koeling doorheen de hele transportketen. Metro Wholesale & Food Specialist benadrukte het stijgend belang van authenticiteit en traceerbaarheid van voedingsproducten, aangezien meer en meer consumenten ‘voeding zien als een religie’. Daarnaast hadden ze het ook over enkele van de initiatieven die zij organiseren om jonge startups te ondersteunen en promoten. Thomas Ellrott, van de Universiteit van Götingen, wierp een psychologische blik op de vraag ‘Waarom eet niemand tegenwoordig nog normaal?’. Volgens hem grijpen veel consumenten naar speciale diëten of voedingstrends –zoals paleo, glutenvrij of veganistisch– om zich te onderscheiden van de rest, om sociaal aanzien te verwerven, om het keuze-aanbod te beperken en om terug controle te krijgen over hun consumptiegedrag. Waar ze vroeger meer steun vonden bij hun familie of hun religie, compenseren de consumenten dit tegenwoordig aan de hand van hun consumptiegedrag. Fraunhofer Institute of Molecular Biology and Applied Ecology (IME) presenteerde een technologie voor procescontrole en voedselveiligheidsanalyse op basis van 14C-labelling. De Industrial Data Space Association (IDSA), tenslotte, benadrukte dat een belangrijke uitdaging in de veranderende globale waardeketens de grote hoeveelheid beschikbare data is. Gegevens moeten gezien worden als een strategische bron van kennis binnen een bedrijf. Opdat deze bron van kennis optimaal benut kan worden, is het echter essentieel dat er standaarden gecreëerd worden rond data-eigendom, en dat bedrijven hun data-egoïsme te boven komen. Op dit vlak is er nog werk aan de winkel.

Meer....

In de Flanders’ Food nieuwsbrief werden reeds verschillende aspecten van ‘Industrie 4.0’ in de kijker gezet. Neem dus gerust een kijkje indien u hier meer over te weten wil komen.