Valerie - Customer value to business value

Valerie is een project rond Value Based Pricing. We gaan de waarde voor de klant vertalen in de juiste prijs. We willen voorbij de formule (kostprijs + mark up = verkoopprijs) of (prijs concurrent = prijs van ons).

We merken dat in het pricing proces nog veel ‘natte-vinger werk’ en vooral trial and error heerst.

Vaak zit de kennis en ervaring bij slechts enkele personen, dewelke dan ad-hoc beslissen wat de juiste prijs is. Dit leidt meer dan eens tot prijs herzieningen eens het product op de markt is of net voor het gelanceerd moet worden. Deze last minute aanpassignen veranderen de businesscase compleet en zet de winstgevendheid onder druk. Door een methodiek te genereren die de verbinding legt tussen customer value en business value komen we hierin tegemoet.

De uiteindelijke doelstelling van het project is om voor nieuwe ontwikkelingen de doorlooptijd + ontwikkeltijd te verkorten (dmv methodiek/systematiek) en de omzet te doen stijgen (dmv hogere toegevoegde waarde in producten en services en dus hogere prijzen te kunnen hanteren).

In het project doorlopen we 3 fasen:

In de eerste fase (value detection) van het project gaan we samen met jullie de customer value bepalen. Dit doen we aan de hand van verschillende tools die Flanders Inshape heeft ontwikkeld. Hier gaan we onder andere Persona’s uitwerken, Stakeholders mappen en hypothese opbouwen rond de waarde van een bepaald product/service/brand. 

In de tweede fase (value creation) gaan we deze hypothese dan aan de hand van verschillende technieken verifiëren in het ecosysteem. Vanuit deze data (as is-situatie) gaan we dan een change project definiëren (to be-situatie). We gaan prioriteiten bepalen en focus elementen eruit pikken. Welke zaken gaan we elimineren, welke laten we groeien, waar ligt nieuw potentieel….? Hier kijken we zo breed mogelijk: dus zowel product, dienst als business model worden bekeken. Focus in deze fase ligt op de techniek om kwalitatieve data te genereren en om inzichten hieruit te distilleren. 

In de derde fase (value capture) werken we samen met Vlerick Business school (VBS) om te gaan kijken hoe we de juiste pricing kunnen toepassen op de nieuwe situatie (to be). Hoe kunnen we de waarde voor de consument vatten in de juiste prijs?! Hoe kunnen we met het nieuwe product/dienst/business model een duurzame business creëren. We gaan hier dieper in op de technieken om pricing te bepalen (Willingness to Pay – Value/Perceived Value – TCO) en op het bouwen van een sterke sales narrative. 

Het project loopt over 9 workshops, verspreid over een 3-tal maanden. Coaching en tools zijn inbegrepen. Deelname voor het volledige traject is 10.000€.

Als deliverables is het ons doel om enerzijds, op het einde van de rit, een concrete case uitgewerkt te hebben. En anderzijds jullie de tools en methoden aanleren om het nadien zelf te doen voor komende projecten. Op die manier mikken we op een duurzame impact!

Voor meer informatie over Valerie kan u steeds terecht bij Dhr. Andries Reymer via andries.reymer@flandersinshape.be of +32 472 177 504