Een kortcyclisch-arbeids-uitje te pellen hebben

Ajuin snijden met bescherming
Hoe zorgen we er voor dat mensen niet zot en ziek draaien door kortcyclische arbeid? Flanders Synergy, in opdracht van IPV, zocht en vond oplossingen.

Evenwichtsoefening

Zolang de persoonlijke ambities, gezondheid, fitheid, thuissituatie, etc. in evenwicht zijn met de fysieke en mentale werkbelasting van de arbeiders vormen er zich geen problemen. Studies tonen aan dat KCA de persoonlijke balansen verstoren. De arbeider gaat zich slecht in zijn vel voelen, maar het kost het bedrijf ook handen vol geld: meer uitval, verloop, (langdurig) ziekteverzuim, productieverliezen, en continu zoeken, aanwerven, opleiden en inwerken van nieuwe werknemers.

Wat is kortcyclische arbeid (KCA)?

Wanneer een medewerker manuele taken uitvoert en dit steeds op dezelfde wijze herhaalt per kwartier. Productief zijn en winst maken zijn zeer uitdagende opdrachten. Maar hoe moet je “het werk” organiseren?

KCA kan je oplossen door acties te ondernemen in vier verschillende lagen van de ui.

Eén van de sleutels tot succes is het verhogen van het oplossend vermogen op alle niveaus in de organisatie. Flanders Synergy vergelijkt daarom een organisatie met een ajuin, waarbij elke schil een niveau voorstelt. Op elk niveau sta je als bedrijf voor keuzes die bepalend zijn voor de mate van KCA die je organiseert.

We zetten ze alle vier even op een rij:

  1. Individuele jobs & medewerkers
  2. Teams
  3. Afdelingen
  4. Strategische uitdagingen (management)

Flanders Synergy schreef een brochure met tips en tricks om veranderingen op organisatorisch niveau door te voeren op basis van herkenbare situaties. Via de link kan je de brochure downloaden. Hieronder sommen we kort even de tips per laag op. 

De kern van de ui: de medewerkers

Tip 1: Screen alle jobs op KCA en trek conclusies

Tip 2: Voorzie hulpmiddelen en automatiseer waar mogelijk (bv. installeer een sensor die automatisch de hoogte van de transpallet aanpast tijdens het stapelen van de pallet zodat de arbeider niet moet vooroverbuigen.)

Tip 3: Bij investeren in machines en hulpmiddelen maak dan ook je medewerkers bewust van de mogelijkheden

Tip 4: Vermenselijk je machinepark. Herbekijk de constructie van machines en productie- en verpakkingslijnen, om zo de repetitieve arbeid minder belastend te maken. Gebruik bij de vermenselijking van je machinepark niet enkel de kennis van de procesingenieurs en techniekers. Vraag ook inspraak aan je medewerkers die dagelijks aan de machines (zullen) staan. Zij bezitten vaak een schat aan informatie waar ontwerpers en technici niet altijd bij stilstaan.

Teams

Tip 1: team = nest, waar medewerkers zich thuis voelen, elkaar kennen en vertrouwen, op elkaar kunnen rekenen, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak, elkaar kunnen en durven aanspreken op elkaars gedrag, samen voor hetzelfde doel

Tip 2: Zoals in het voetbal: van individuen naar een team (max. 12 medewerkers met verantwoordelijkheden, helder teamdoel en duidelijke opdrachten, elke speler heeft een specifieke rol en opdracht, in lijn met zijn capaciteiten en talenten)

Tip 3: Roteren. Medewerkers wisselen tussen diverse taken of werkposten met als doel de continuïteit in de werking te borgen en werkdruk breder te spreiden. Zorg dan dat een groep van medewerkers betrokken wordt en dat het systeem impact heeft op ieders manier van werken.

Tip 4: Verbreed het takenpakket

Tip 5: Zet in op talenten. Naast operationele taken, kan je aan een team ook enkele regelende taken toevertrouwen. Door het takenpakket van medewerkers op die manier te verrijken, wordt de manuele, repetitieve arbeid doorbroken.

Tip 6: Bouw gestructureerd overleg in

Afdelingen

Tip 1: Roteren over afdelingen

Tip 2: Maak teams bestaande uit mensen van verschillende afdelingen. Gevolg: er wordt veel sneller ingespeeld op problemen, de communicatie en verstandhouding verbetert en de betrokkenheid verhoogt door mensen uit verschillende afdelingen.

Tip 3: Sterrenoverdracht. Sterrolhouders kunnen ook over teams heen meehelpen met de uitwerking van systemen en kennisuitwisseling.

Tip 4: Volumeschommelingen opvangen. Pas bij grote volumeschommelingen een techniek uit de supermarkt toe. Verdeel de orders over meerdere lijnen zoals een supermarkt doet aan de kassa’s!

Strategische uitdagingen

Ga daarom na of je huidige businessmodel nog rijmt met de flexibiliteit die je als organisatie wenst te bieden. Stel jezelf dus de vraag wat je nodig hebt om de strategische ambities waar te maken: kan je als bedrijf wendbaar en kosteneffectief zijn en blijven als slechts een klein aandeel van je personeel (de directie, het management, de supervisors) probleemoplossend en lerend vermogen biedt? Je kan ook de grijze massa op je werkvloer ten volle benutten.

En daarom wil ik dit artikel eindigen met volgende quote.

"Er is meer technologie in je bedrijf dan je denkt. Ze wordt onderschat en onderbenut. Het gaat om supergeavanceerde biotechnologie: je eigen medewerkers."

Meer info

Is je bedrijf actief bezig met de arbeid beter te organiseren?

Onlangs dienden IPV, Flanders Synergy en Flanders’ FOOD een project in om voedingsbedrijven te helpen bij hun herontwerp van hun arbeidsorganisatie. Wil je aan dit project meedoen? Laat het ons weten en mail me (timothy.lefeber@flandersfood.com).