Minder bederf dankzij een optimale logistiek

Te veel voeding gaat verloren in de distributieketen. Door een optimalisatie van de logistieke keten van verse voeding kunnen voedselbederf en –verspilling voor een stuk vermeden of verminderd worden, en het Vlaams Instituut voor de Logistiek wil dan ook nagaan op welke wijze dat best kan gebeuren.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, belandt 45% van de Europese voedselproductie op de afvalberg. In Vlaanderen wordt het jaarlijks verlies aan voeding in de distributieketen geschat op 116.000 ton.

In Frankrijk heeft het parlement in 2015 een wet goedgekeurd om voedselverspilling te voorkomen in de supermarkten. Ook de Europese Commissie neemt de voedselverspilling ernstig en wil tegen 2030 het voedselverlies in de EU halveren.

Vlaanderen dient hier op in te spelen om zijn positie van agrofood regio te versterken.

OPTIMALISEREN VAN VOORRADEN EN VERBETERING VAN FORECAST

Met het project ‘Fresh Food Logistics’ wil het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) voedselverspilling voorkomen of verminderen door een optimalisatie van de logistieke keten van verse voeding bij de retailers. Het bereik van het project loopt vanaf de aanlevering van de voedingsproducten naar de distributiecentra tot op het winkelrek.

Het project zal starten met een knelpuntanalyse bij de deelnemende bedrijven om een concreet zicht te krijgen op de huidige toestand en de kritische punten die aanleiding geven tot voedselbederf in de logistieke keten van de bedrijven.

Daarnaast zal het VIL de technologieën die bederf voorkomen in kaart brengen en een aantal best practices in binnen- en buitenland analyseren.

Op basis van deze informatie zal het VIL het ‘ideaal logistiek concept’ opstellen, zowel voor de organisatie (met aandacht voor de processen van forecast en vervaldata) als voor de technologie (voor monitoring van condities in de keten). Ook het kosten-baten plaatje komt aan bod. Er zullen business cases berekend worden waarbij de economische voordelen van de vermindering van voedselbederf worden berekend rekening houdend met de investeringen die noodzakelijk zijn.

Tenslotte zal het VIL samen met de deelnemende bedrijven de theorie in de praktijk uittesten via een proof of concept in een bedrijfsomgeving.

PRAKTISCHE INFO

PLANNING EN PROJECTUITVOERING

Het project zal in april 2016 worden opgestart en de vooropgestelde looptijd bedraagt 23 maand.

De projectuitvoering berust volledig bij het VIL-team. De tijdsinvestering van de deelnemers beperkt zich tot een 5-tal werkdagen. De in overleg geselecteerde deelnemers aan de business case en aan de proof of concept, dienen rekening te houden met een extra inspanning van ongeveer 15 werkdagen.

DOELGROEP

Het project Fresh Food Logistics richt zich op de producenten van verse voeding en op de retailsector en logistieke bedrijven die geconfronteerd worden met voedselbederf en –verspilling en via dit project hun voorraden willen optimaliseren en daardoor de voedselverspilling willen reduceren.

WIE OF WAT IS HET VIL?

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw is het innovatieplatform voor de logistiek in Vlaanderen. Het VIL heeft een ruime ervaring met collectieve projecten en heeft sinds 2009 meer dan 480 bedrijven betrokken in 38 innovatieve logistieke projecten die voor 80% door de Vlaamse Overheid via VLAIO worden gesubsidieerd.

GRAAG MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Contacteer Stefan Cassimon (stefan.cassimon@vil.be – tel. 03 229 05 08) of Piet Belet (piet.belet@vil.be – tel. 03 229 05 12)