Een filmpje van uw bedrijf op Kanaal Z?

Flanders' FOOD biedt samen met Kanaal Z de mogelijkheid een filmpje te maken waarin bedrijven uit de agrovoedingssector uitgebreid aan bod komen met betrekking tot hun inspanningen op vlak van innovatie. Het filmpje kadert in het televisieprogramma Z-Food en heeft als doelstelling de activiteiten, ambities en visie van uw bedrijf toe te lichten, en de samenwerking met Flanders' FOOD in de verf te zetten. Interesse? Contacteer ons!

Flanders’ FOOD wil samenwerken met Kanaal Z om in het kader van het televisieprogramma Z-Food (10 verschillende afleveringen) aan te tonen hoe we in Vlaanderen innovatief bijdragen aan de uitdagingen waar de agrovoedingssector tegenaan kijkt.

In elke aflevering laten we één bedrijf uitgebreid aan het woord. Hierin kan u de activiteiten van uw bedrijf toelichten, praten over de ambities van uw bedrijf, uw visie en de samenwerking met Flanders’ FOOD.

Z-Food is een type uitzending Z-Wijzer met als doel onze trouwe leden op de voorgrond te plaatsen en aan te tonen aan andere bedrijfsleiders, beleidsmakers, klanten en het geïnteresseerde publiek dat de agrovoedingsindustrie in Vlaanderen een dynamische en innoverende sector is.

De thema’s zijn nog niet in detail vastgelegd, maar qua insteek denken wij aan:

  • Belang van pre-competitief, marktgedreven onderzoek
  • Vertalen van kennis a.d.h.v. seminaries, praktische workshops, nieuwsbrieven, enz.
  • Technologische innovaties in de agrovoedingsindustrie
  • Belang en impact van persoonlijk advies en begeleiding
  • Samenwerking in de keten als katalysator voor innovatieve, nieuwe producten
  • Nieuwe businessmodellen ontwikkelen en opstarten
  • Toegevoegde waarde van nationaal en internationaal netwerk

Graag komen wij langs om uit te leggen hoe de samenwerking kan verlopen en welke bijzondere voordeelprijs u daarvoor betaalt.

Interesse? Contacteer ons!