Uitgevoerde materialenscans bevestigen belang en potentieel van duurzaam materialengebruik, ook in de voedingsindustrie

Sedert 2014 bieden het Agentschap Ondernemen en de OVAM aan productiebedrijven een gratis individuele materialenscan aan via aanbestede adviseurs. Voor bedrijven in de voedingssector begeleidt Flanders’ FOOD deze scan mee. Een tussentijdse evaluatie van de uitgevoerde materialenscans bevestigt het belang en het potentieel van duurzaam materialengebruik.

Sedert 2014 bieden het Agentschap Ondernemen en de OVAM productiebedrijven een gratis individuele materialenscan aan via aanbestede adviseurs. Met dit instrument krijgt u een zicht op uw huidig materialenverbruik en de kosten die ermee gepaard gaan. Eenvoudige simulaties tonen u hoe u de milieu-impact én uw productiekosten kan verlagen. De scan wordt uitgevoerd door geselecteerde adviseurs en is bovendien gratis. Specifiek voor bedrijven in de voedingssector begeleidt Flanders’ FOOD de scan mee om de verschillende processtappen binnen uw bedrijf door te lichten met speciale aandacht voor voedselverliezen en nevenstromen. De scan wordt – onder impuls van FEVIA Vlaanderen en Flanders’ FOOD - aangevuld met enkele gerichte vragen vanuit hun achtergrond en ervaring met het thema voedselverlies en valorisatie van nevenstromen. Met dit gezamenlijk initiatief wordt getracht zoveel mogelijk meerwaarde te creëren voor de bedrijven in de voedingsindustrie.

Een tussentijdse evaluatie van de eerste 55 materialenscans (afgenomen over de verschillende sectoren heen, dus niet enkel bij voedingsbedrijven) bevestigt het belang en het potentieel van duurzaam materialengebruik. Enkele cijfers:

  • De deelnemers hebben een overwegend positieve indruk van de materialenscan: de overgrote meerderheid (88%) vond het scanrapport enigszins waardevol of waardevol. Ook de tevredenheid over de adviseurs is heel hoog: 76% (zeer) goed.
  • 57% van de bedrijven heeft effectief actie ondernomen; slechts 29 % zal ook in de nabije toekomst geen actie ondernemen. De grote meerderheid van de acties betreft verder onderzoek aangezien aanpassingen in materiaalgebruik bijna altijd ingrijpend zijn.
  • De grondstofkosten bedragen gemiddeld ongeveer 50% van de totale productiegerichte bedrijfskosten, dus veel hoger dan de energie- of de personeelskosten.
  • Gemiddeld gaat 18% van de grondstoffen verloren. De bijhorende verloren kosten, bestaande uit verloren aankoopkosten, verloren fabricagekosten en afvalfacturen, bedragen gemiddeld 19% van de totale productiegerichte bedrijfskosten.
  • In meer dan de helft van de scans is een ruwe inschatting van het besparingspotentieel gemaakt. Daaruit blijkt dat het besparingspotentieel gemiddeld op ongeveer 2% van de totale productiegerichte bedrijfskosten ligt.

 

De uitgevoerde materialenscans bevestigen hiermee het belang maar vooral ook het potentieel van duurzaam materialengebruik. Een vermindering van de grondstofverliezen met 10% leidt in principe tot een besparing van gemiddeld 2% op de totale productiegerichte bedrijfskosten!

Aarzel niet om zelf ook een gratis materialenscan aan te vragen. Het aanbod wordt verlengd tot eind 2016. U vindt alle info en de contactgegevens van de geselecteerde adviseurs op www.materialenscan.be. Voedingsbedrijven kunnen inschrijven voor de materialenscan op de website van Flanders’ FOOD nl. http://flandersfood.com/content/formulier-de-materialenscan-ook-voor-voedingsbedrijven. Om al een eerste idee te krijgen van wat de belangrijkste opportuniteiten zijn om verliezen in uw productie-eenheid verder te reduceren biedt Flanders’ FOOD voor voedingsbedrijven ook de gratis online-performantietest aan. Deze performantietest neemt slechts 8 minuten in beslag en nadien krijgt u een persoonlijk antwoord gebaseerd op de ervaring die Flanders’ FOOD heeft op gebied van voedselverliezen en nevenstromen. De online-performantietest is te vinden op: http://www.flandersfood.com/event/doe-de-line-performantietest-op-verliezen-uw-bedrijf.