Dankzij Indumation een stapje dichter bij de Food Factory of the Future

Kon u er niet bijzijn op de derde editie van Indumation in Kortrijk? Geen probleem, Flanders’ FOOD zet even de hoogtepunten voor u op een rijtje!

Mooie DIGITALisatie oplossingen voor de voedingsindustrie

De standhouders van Indumation waren dit jaar 3 dagen van de partij in Kortrijk. Dit is dé beurs bij uitstek voor bedrijven die de trein van automatiseren, optimaliseren en innoveren niet willen missen. Deze derde editie was met meer dan 5900 bezoekers een schot in de roos. Als u er niet bij kon zijn, neem dan eventjes de tijd om de hoogtepunten van deze dag na te lezen.

COFELY FABRICOM

Aan de stand van Cofely Fabricom kwam ik alles te weten over hun Smart Logistics Solutions systeem. Dit systeem, voor het monitoren van logistieke stromen, is ontstaan op vraag van de suikerfabriek van Tienen om hun bietenoogst te wegen en registreren. Het betreft een modulaire oplossing voor de logistiek van bulkproducten zoals groenten en fruit. De producten worden opgevolgd van oogst tot uitlevering en de kwaliteitsbewaking kan op verschillende manieren (video, RFID, smartphone, tablets, barcodes, …), zodat je kan kiezen voor de meest geschikte oplossing voor jou en je werknemers.

REDITECH

Reditech Engineering viert dit jaar zijn 20ste verjaardag en dat was te zien op hun mooie stand! 

Ze hadden een Industry 4.0 village gebouwd waarbij duidelijk werd dat de volgende stap voor de industrie de digitalisering van de productieprocessen is, zodat alle systemen met elkaar verbonden zijn en kunnen communiceren. 

Specifiek voor de voedingsindustrie wordt er door Reditech ook sterk ingezet op voedselveiligheid. Dit doen ze door bijvoorbeeld het ontwikkelen van betere software voor scanners om de juiste etikettering te garanderen. Ook systemen om de operatoren duidelijkere instructies te geven, zoals schermen met begeleidende stappen ahv figuren en iconen, zijn bij hen beschikbaar.

CONTROL & PROTECTION

Bij Control & Protection uit Wilrijk zetten ze specifiek in op Tracking & Tracing. Via Pluto, hun eigen rapporteringstool, kunnen live en automatisch rapporten gegenereerd worden. Dit is een nieuwe generatie van rapportering en business intelligence-software voor bedrijven die op zoek zijn naar een modern en efficiënt informatie management systeem voor hun productie. Dit kan zowel opgevraagd worden via PC als tablet.

YAZZOOM

Yazzoom is een software- en ingenieursbureau dat automatisatie en optimalisatie oplossingen uitwerkt op maat van de klant. Ze monitoren, analyseren en verbeteren de regeltechniek van productieprocessen. Ook selecteren ze sensoren en ontwikkelen software voor automatische meet-, inspectie- en sorteertoepassingen. Op basis van de sensordata en camerabeelden kunnen zij oplossingen aanbieden voor procesoptimalisatie door vb verliezen te detecteren en weg te werken, en de proces stabiliteit en productie hoeveelheid te verhogen. De return on investment van hun projecten is vaak minder dan 1 jaar, dus geschikt voor zowel grote ondernemingen als KMO’s.

OBJECTIVE

Objective International biedt softwareoplossingen voor de optimalisatie van productie (Manufacturing Execution System of MES), logistieke operaties (Warehouse Management System of WMS) en personeelsmanagement (WorkForce Management). De focus bij hen ligt heel sterk op traceerbaarheid en kwaliteit.

Bij hun MES systeem is er een sterke interactie tussen productie en logistiek. Je kan er een planning mee opstellen doordat het gekoppeld is aan de ERP-software op basis van productiefiches en timings. Met deze info kan je de productie aansturen via sensoren, pompen, … zonder je te vergissen van recept. Het is ook een zeer goede manier om aan kwaliteitscontrole te doen, gezien alle data worden gecapteerd. Op basis van de productfiches kan dan gecheckt worden of de waarde binnen een bepaalde range valt, zoniet zal er een rode knop beginnen knipperen. Daarna kan je detecteren waar het probleem vandaan komt om er verbeterprocessen aan te koppelen.

SIEMENS

Op de stand van Siemens konden we kennismaken met de uitgebreide technologiegebaseerde diensten en software voor industriële processen die in hun portfolio zitten. Er waren verschillende eilandjes waar zij hun producten gedemonstreerden aan de hand van een schaalmodel van een robot of via een filmpje. 

In het midden van de stand stond een robot met ingebouwde RFID chip. Hierdoor kon hij heel snel reageren op veranderingen om kleine batches en verschillende soorten verpakkingen kon behandelen. 

Meer specifiek voor de voedingssector hebben zij een MES systeem, waarbij digitalisatie vanaf de innovatiestap wordt ingebouwd. Ze hebben er een specifieke naam voor, nl Manufacturing Operations Management waarmee je zowel planning, design, testen als simulaties kan uitvoeren. Ook aan KMO’s hebben ze gedacht, met hun Line Monitoring System waarbij kleine bedrijven voor minder dan 100k€ een softwarepakket kunnen implementeren voor het extraheren van KPI’s en rapporten uit productiegegevens.

HOE helpen SENSORTECHNOLOGIE EN ROBOTICA de voedingsindustrie VOORUIT?

Op 7 mei, tijdens de Indumation beurs (industrial automation) te Kortrijk, organiseerden Food Factory of the Future F3, Sensors For Food SFF, en het Europese project PicknPack PnP een workshop rond smart production en sensortechnologie. Sprekers uit de praktijk en uit de onderzoekswereld wisselden elkaar af. De voedingsindustrie, de machinebouw industrie en de onderzoekers, gingen er met elkaar in debat over waar de grootste uitdagingen zitten en waar de grootste winsten te halen zijn in de nabije toekomst. 

Pieter Weyn, de economist van Fevia, toonde aan de hand van historische cijfers aan dat de belangrijkste verklaring voor de productiviteitsgroei van de Belgische voedingsindustrie, haar oorzaak vindt in investeringen in technologie, zowel in machines als in ICT. Die investeringen moeten de negatieve gevolgen opvangen van de stijgende loon- en energiekosten in België.

SENSORTECHNOLOGIE

TRENDS IN SENSORTECHNOLOGIE

Prof Wouter Saeys van de KU Leuven gaf een overzicht van een aantal belangrijke trends in sensortechnologie die de voedingsindustrie in belangrijke mate kunnen helpen om kwaliteitscontrole te automatiseren. De ontwikkeling van hyperspectrale camera’s, X-stralen tomografie, NIR spectroscopie en RGB kleuranalyse in combinatie met 3D scanning, zorgen voor enorme mogelijkheden voor in-line kwaliteitscontrole van levensmiddelen met belangrijke variaties in inkomende kwaliteit, zoals het geval is bij fruit, vlees en groenten.

RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION, RFID

Prof John Gray van Universiteit van Manchester schetste de ontwikkelingen op gebied van traceerbaarheid mbv RFID tags. Hij tekende de ICT structuur van een traceerbaarheidssysteem van de hele waardeketen uit mbv RFID tags. De tekening bevatte zowel de data structuur, de software interfaces als de hardware.

INDUSTRIE EN ONDERZOEKSWERELD IN DEBAT

Onder leiding van Kris Van De Voorde van Imec gingen Sven De Busschere (Siemens), Stefaan Van Durme (Krohne), Philip Van Eecke (Milcobel) en Wouter Saeys in debat over waar de grootste toegevoegde waarde zit van sensortechnologie in de voedingsindustrie. De eerste vraag van de moderator was naar de trage snelheid waarmee sensortechnologie doorbreekt in de voedingsindustrie. De verklaringen die daarvoor werden aangebracht verwezen o.a. naar de lagere marges in de voedingsindustrie, de strenge regelgeving en dat de Vlaamse voedingsindustrie vooral is opgebouwd uit KMO’s. Voor oplossingen wordt gekeken in de richting van de ontwikkeling van ‘light’ versies van de technologie met veel nadruk op hygiënisch ontwerp en reinigbaarheid. Ook het huren van nieuwe technologie is een mogelijkheid om de gap te overbruggen. Collectieve initiatieven zoals F3, SFF en Pnp zijn een goede manier om bedrijven te laten kennismaken met niet-core technologie om hier sneller ervaring mee op te doen. In deze projecten treedt de overheid op als co-financierder. De volgende vraag van de moderator betrof hoe de voedingsindustrie omgaat met de grote hoeveelheid data die het gebruik van sensoren oplevert. De toegenomen informatiehoeveelheid geeft de bedrijven de mogelijkheid om meer transparantie te realiseren in haar operaties en dus efficiëntieverliezen te identificeren en weg te werken. Een goed voorbeeld hiervan is de bepaling van de Overall Equipment Efficiency. De technologische industrie heeft ondertussen ook al een heel eind afgelegd op gebied van visualisatie van deze nieuwe informatie om ze duidelijk zichtbaar te brengen voor de operator aan de lijn. Hier kan nog meer vooruitgang worden gemaakt door een diepere samenwerking tussen voedingsindustrie, software producenten en de leveranciers van de sensoren. De laatste vraag voor het panel was over the Internet of Things (IoT). De voedingsindustrie is vragende partij voor een verdere connectie van data en productiesystemen tot één geheel. Wouter Saeys liet weten dat er nog heel wat vooruitgang mogelijk is op gebied van het operationele, de logistiek en het transport maar dat opvolging op productbasis (vb. een tros tomaten) duur zal blijven. Siemens gaf mee dat IoT ook voor problemen zorgt zoals data security. Krohne wees ook op de verdere integratie van draadloze systemen in de productie. Dat zal de mogelijkheden verhogen om upgrades te doen van bestaande installaties.

ROBOTICS & ACTUATION

FLEXIBELE AUTONOME VERPAKKINGSLIJNEN

Gert Kootstra van de universiteit van Wageningen toonde het concept dat PicknPack uitwerkt voor een flexibele en autonome verpakkingslijn. De eisen die eraan gesteld worden zijn: omgaan met variatie aan voedingsproducten en variatie aan verpakkingen. De lijn bestaat uit een combinatie van robotica en adaptieve verpakkingsmodules. De robots zorgen voor het laden en lossen van de lijn. Veel aandacht gaat naar universele grijpers of snel wisselbare grijpers alsook naar de beeldverwerking noodzakelijk om met variatie in producten om te gaan. Het project werkt met modelproducten zoals trostomaten, druiven en kipfilets. 

AUTOMOTIVE INTO FOOD

Sybram van Beem van Friesland Campina stelde een bijzonder mooi automatisatieproject voor van een kaasfabriek uit Nederland. Deze fabriek werd volledig gerobotiseerd waardoor er nu geen repetitieve handelingen meer worden uitgevoerd door mensen. Het bedrijf heeft 60 medewerkers kunnen vrijmaken voor meer waarde toevoegende taken. Het Belgische AMS robotics heeft hen daarvoor bijgestaan. Dhr. Van Beem gidste ons door zijn ervaringen met het project. Voor hen was veiligheid en kwaliteit het allerbelangrijkste bij de start van het project. De efficiëntie- en financiële winsten volgen wanneer veiligheid en kwaliteit in orde zijn. Dergelijk automatisatieproject is een continu verbeterproces waarbij medewerkers centraal staan. Zonder een goed team haal je nooit de finish. 

ROBOTICS: VERWACHTINGEN VAN DE INDUSTRIE EN ONDERZOEKSWERELD

Sybram van Beem (Friesland Campina), Johan Potargent (AMS Robotics), Gert Kootstra (Universiteit Wageningen) en Karel Van Hoecke (Van Hoecke automation), gingen met elkaar in debat onder leiding van Professor Bram Vanderborght (VUB). Het debat leidde tot volgende inzichten. Een blijvende achilleshiel van robotica in de voedingsindustrie is de reinigbaarheid en het hygiënisch ontwerp. Dat geldt ook voor de integratie van de ondersteunende technologie voor de robot zoals de sensoren en de visietechnologie. Regelmatig moet een voedingsproduct tegelijk langs verschillende kanten bekeken worden (onder, boven, …) om het te kunnen opmeten en beoordelen. Dat zorgt voor bijkomende uitdagingen m.b.t. het hygiënisch ontwerp van de installatie. Nog te vaak moeten bepaalde componenten afzonderlijk gereinigd worden. Omwille van deze uitdagingen worden sensoren nu vaker geïntegreerd in de robot of op de grijpers, wat aanleiding geeft tot sensitieve grijpers. Dat nieuw type grijper wordt nog niet op grote schaal gebruikt in de industrie. Er wordt steeds gestart met de meest eenvoudige en robuuste technologie alvorens over te gaan naar meer geavanceerde technologie. Zeker in het geval met een KMO wordt gewerkt. Zij aanvaarden slechts projecten met een payback van max 3 jaar. In KMO’s zijn automatisatieprojecten vaak moeilijk terug te verdienen op die termijn omdat ze werken met een grote diversiteit aan producten en kleine runs. De verwachting is wel dat de kosten van de componenten voor automatisatieprojecten in de nabije toekomst verder zullen dalen in prijs waardoor de payback termijnen van projecten zullen dalen. 

Bram Vanderborght vroeg ook naar de verwachtingen voor cobots. Karel Van Hoecke liet weten dat het een goed concept is maar dat de snelheid van deze robots veel te laag ligt voor de voedingsindustrie. Het zal zeer moeilijk worden om die samenwerking op hoge snelheid te realiseren in de nabije toekomst. Een ander onderwerp waarover Bram Vanderborght graag de ervaringen van de industrie wilde kennen is hoe de medewerkers in de voedingsindustrie omgaan met de toenemende invloed van de robot. Karel Van Hoecke gaf mee dat er 2 types zijn: diegene die mee willen werken en willen leren en zij die weerstand bieden. Weerstand komt vooral bij lager geschoolden die het als een bedreiging ervaren voor hun baan. Sybram Van Beem getuigde dat de betrokkenheid van de medewerkers in de fabriek essentieel was voor hen om hun automatisatieproject succesvol af te ronden. Een project begint en eindigt bij de medewerkers. 

F3 – Food Factory of the Future

Met de steun van Agentschap Ondernemen, ontwikkelen Flanders' FOOD, Agoria en Sirris een traject om de Vlaamse voedingsindustrie te transformeren naar Food Factories of the Future. Er wordt gefocust op drie technologische transformaties: de omvorming van het productieapparaat naar World Class Production, de ontwikkeling van Digital Factories en het slim en wendbaar maken van het productiesysteem (Smart Production).


Bron

Indumation 2015

Meer info

PROJECTEN

  • Food Factory of the Future: Lieselotte Geerts; lieselotte.geerts@flandersfood.com; 0474 96 55 21 of 02 432 32 60
  • Sensors For Food: SFF: Veerle De Graef; veerle.degraef@flandersfood.com; 0497 29 19 15 of 02 213 84 73
  • PicknPack: Steven Vermeir; steven.vermeir@biw.kuleuven.be; 016 32 05 92

TECHNOLOGIELEVERANCIERS