Hoe als bedrijf aan de slag met eetbare insecten?

Meelwormen om te eten

Insecten zijn bijzonder voedzaam, zijn een interessant ingrediënt en passen helemaal in een duurzamer voedingspatroon. Zin om op de kar te springen en insecten te verwerken in nieuwe producten, maar u heeft nog vragen? Hier volgt een opportuniteit.

De trend is gezet

Eetbare insecten vinden hun intrede in onze Westerse eetcultuur als duurzame bron van dierlijke eiwitten. Enkele voedingsbedrijven brachten al producten op de markt waarin een klein aandeel insecten, meestal de gewone meelworm of de kleine meelworm (ook buffaloworm genoemd), verwerkt zit. De onderzoeksgroep Lab4Food van de KU Leuven Technologiecampus Geel en de Onderzoeksgroep Voeding van de Katholieke Hogeschool Vives te Roeselare hebben de handen in elkaar geslagen om de toepassing van eetbare insecten in Westerse voedingsproducten verder uit te rollen naar de voedingsindustrie. In beide onderzoeksgroepen bekijken we al sinds een paar jaren via welke processtappen je de gewone meelworm en de kleine meelworm op een rendabele manier in een levensmiddel kan verwerken. We willen die insectensoorten dan vooral op een onzichtbare wijze in een voedingsmiddel krijgen, dat uiteraard smakelijk én betaalbaar is voor de consument. 

De kennis is er, nu nog een marktstrategie

De kennis en ervaring die we opgedaan hebben, vaak in samenwerking met bedrijven uit de insectensector en de voedingssector, willen we nu transfereren naar een ruime doelgroep van bedrijven over de hele keten heen. Dit kan in een TETRA-project, getiteld “Toepassing van eetbare insecten in Westerse voedingsproducten” (ENTOMOFOOD), dat we zullen indienen in de oproep van februari 2015. In het project willen we via een collectieve aanpak enkele belangrijke horden nemen. In eerste instantie hebben veel bedrijven nood aan een concrete strategie om insectengebaseerde levensmiddelen te vermarkten. Vragen die zich stellen op gebied van marktstrategie zijn bijvoorbeeld:

• Hoe groot is momenteel het aandeel van de consumenten dat bereid is om levensmiddelen waarin insecten niet zichtbaar verwerkt werden in het voedingspatroon op te nemen?

• Hoe realiseren we een herhaalde aankoop?

• Wat is de te verwachten productlevenscyclus?

• Welke distributiekanalen geven de beste kansen op een lucratieve vermarkting?

Daarnaast stellen zich op praktisch vlak nog vragen rond de verwerkbaarheid van insecten op industriële schaal. 

Het project ENTOMOFOOD

Deze probleemstelling vertaalt zich in concrete doelstellingen voor ENTOMOFOOD. De hoofddoelstelling van het project is om productinnovatie in de voedingsindustrie op basis van eetbare insecten te faciliteren. Daartoe reikt het project twee leverbaarheden aan: (1) een wegwijzer voor de vermarkting van levensmiddelen waar insecten in verwerkt zijn en (2) de productieprocessen op industriële schaal voor enkele (max 4) stabiele halffabrikaten (pasta en/of poeder) waarmee voedingsbedrijven vervolgens zelf productontwikkeling kunnen doorvoeren en met bijhorende instructies voor gebruik (zoals houdbaarheid, voedselveiligheid, nutriëntsamenstelling, …), een kostenanalyse en enkele case studies ter illustratie (i.e. een halffabrikaat verwerkt tot een eindproduct). Het 2-jarige project is inhoudelijk afgebakend (i) doordat op twee specifieke insectensoorten gewerkt wordt (in hoofdzaak de meelworm en in een later stadium de buffaloworm) en (ii) doordat deze soorten enkel op niet zichtbare wijze in een levensmiddel verwerkt worden (d.w.z. halffabrikaten zonder herkenbare fragmenten). 

Iets voor uw bedrijf?

Dit project is gericht naar voedingsbedrijven, onder andere bedrijven actief in vleesverwerking, vleesvervangers, bereiding van kant-en-klaar maaltijden, salades, …

• Distributiesector, onder andere supermarktketens

• Toeleveranciers van apparatuur voor verwerking van insecten (droogovens, vriesdrogers, microgolfdrogers, cutters, vermaling, extruders, …)

• Insectenkwekers, -verwerkers en -verkopers

• Cateringservices, traiteurs, restaurants, online webwinkels voor voedingsproducten, …

Wat levert deelname aan het project op?

1. U stuurt mee het project (vb. vragen opgenomen in het marktonderzoek, keuze van eenheidsbewerkingen uitgevoerd op de insectensoort, keuze van de vorm van het levensmiddel uitgewerkt als eindproduct, …)

2. U breidt uw netwerk uit met potentiële leveranciers en afnemers van insectengebaseerde levensmiddelen.

3. U hebt als eerste inzage in de projectresultaten en ook in grotere mate van detail (concurrentieel voordeel en snellere toetreding tot de markt dan niet-deelnemende bedrijven).

4. U maakt kennis met Lab4Food, Vives en Cebud en de diensten die wij uw bedrijf kunnen bieden voor productontwikkeling en procesoptimalisering.

Hoe deelnemen?

Neem contact op met hoofdaavrager Lab4Food, KU Leuven Technologiecampus Geel, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel, Dr. Ir. Leen Van Campenhout, leen.vancampenhout@kuleuven.be, 014/56.23.10