Op weg naar evenwichtige en duurzaam verpakte levensmiddelen!

Ontdek de mogelijkheden van het SENSTREND project …

Evenwichtige voeding: dé uitdaging voor de toekomst

De consument is zich meer en meer bewust van het belang van een evenwichtige voeding. Nieuwe, nutritioneel verantwoorde producten op de markt brengen en bestaande producten herformuleren met minder zout, vet en suiker is niet alleen een must, maar ook een belangrijke uitdaging voor voedingsbedrijven en ingrediëntenleveranciers … Uiteraard moeten evenwichtige, maar ook lekkere producten ontwikkeld worden. Bij productherformulering is het belangrijk dat de smaakvolle sensorische eigenschappen zoveel als mogelijk behouden blijven. Innovatieve bedrijven hebben de laatste jaren nieuwe én evenwichtige producten ontwikkeld en met succes op de markt gebracht. Sommige bedrijven zien de noodzaak in om hun producten te herformuleren of nieuwe producten te ontwikkelen, maar weten niet hoe ze dit kunnen realiseren. Veel ingrediëntenleveranciers bieden ingrediënten aan, die kunnen gebruikt worden voor herformuleringsstrategieën, maar welke ingrediënten bieden goede oplossingen voor mijn product? Welke mogelijkheden bestaan er vandaag de dag om producten te herformuleren met optimaal behoud van de sensorische eigenschappen?

Het SENSTREND project reikt voedingsbedrijven bruikbare tools aan om op een versnelde en efficiënte manier evenwichtige voedingsmiddelen te ontwikkelen of te herformuleren. Via de platformwerking, diverse onderzoekstopics met case studies en individuele implementatietrajecten worden bedrijven ondersteund om evenwichtige, maar tevens lekkere producten te ontwikkelen en met succes te commercialiseren. Dankzij de combinatie van sensorisch en chemisch-analytisch onderzoek (gaschromatografie-massaspectrometrie of GC-MS) krijgen we meer inzicht in de chemische achtergrond van de smaak en begrijpen we waarom een product smaakt zoals het smaakt. Het SENSTREND project opent de weg voor smaakvolle productinnovaties in het kader van nutritioneel verantwoorde en evenwichtige voeding.

Verbeterde verpakkingen: geurarm én duurzaam

Zowel voedingsbedrijven, als verpakkingproducenten willen steeds meer en meer gebruik maken van geurarme én duurzame verpakkingen.

Om verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen in voedingsmiddelen te vermijden willen voedingsproducenten immers geurarme verpakkingsmaterialen aanwenden. Verpakkingsbedrijven moeten tijdens hun ‘compliance work’ voor het opstellen van ‘verklaringen van overeenstemming’ kunnen aantonen dat hun verpakkingsmaterialen voldoen aan de Europese wetgeving en de sensorische eigenschappen van verpakte levensmiddelen niet aantasten.

Voedingsbedrijven willen uit ecologische overwegingen gebruik maken van duurzame, lichtgewicht verpakkingen. Bovendien worden omwille van de convenience trend meer en meer kleinverpakkingen aangewend. Uit ervaring weten we dat het gebruik van duurzame, lichtgewicht (klein)verpakkingen de sensorische eigenschappen van verpakte levensmiddelen echter kan beïnvloeden.

Om meer inzicht te krijgen in de interactie verpakking–levensmiddel op het vlak van vluchtige componenten is de combinatie van sensorisch én chemisch-analytisch onderzoek een belangrijke troef. Via case studies zal de concrete omschakeling van conventionele naar duurzame verpakkingen met impact op sensorische houdbaarheid onderzocht worden en zullen implementatietrajecten bij individuele bedrijven leiden tot verbeterde verpakkingsmaterialen en duurzaam verpakte levensmiddelen met optimale sensorische eigenschappen.

SENSTREND partners

De platformwerking en de sensoriek-gerelateerde adviesverlening zullen gecoördineerd worden door SENSTECH en Flanders’ FOOD. De impact van herformuleringsstrategieën op de sensorische eigenschappen van voedingsmiddelen is de rode draad binnen het deelproject, dat door ILVO-Technologie en Voeding (ILVO-T&V) zal worden uitgevoerd. De Onderzoeksgroep Scheidingstechnieken van Universiteit Gent (SSG-UGent) zal het deelproject rond verpakking realiseren.

Bij goedkeuring zal het project voor 80% gesubsidieerd worden door het IWT.

Wenst u meer info over het SENSTREND project, contacteer dan Inge Dirinck, technologisch adviseur van SENSTECH (Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen) of raadpleeg de website van SENSTECH (www.senstech.be).