Een plantfabriek in uw kelder of op uw zolder?

Een plantfabriek is een volledig omsloten productiefaciliteit waar verse groenten en fruit gekweekt worden onder kunstlicht. Vormt deze high-tech en volledig gecontroleerde omgeving antwoord op de uitdagingen in zake duurzaamheid waar we voor staan?

‘Plantfabrieken’ zoals ze reeds bestaan in Japan, helpen de wereld vooruit volgens plantenfysioloog Shigeharu Shimamura:

  1. Sterk verhoogde productiviteit per m2 met minder ontbossing tot gevolg
  2. Efficiënt water- en meststoffengebruik door recirculatie, hydroponie
  3. De sterk gecontroleerde en dus hygiënische omgeving maakt pesticiden overbodig
  4. Productie op de plaats van afzet vermijdt transport

Het idee

Het idee van ‘plantfabrieken’ is niet nieuw. Shimamura werd geïnspireerd door één van de eerste prototypes in 1985. Bijna 30 jaar verder heeft hij met zijn coöperatie één van de grootste LED-plantfabrieken neergezet in Tagajo, in het noordoosten van Japan. 2.300 m2 vloeroppervlak wordt verlicht met 17.500 LED-lampjes die enkel licht geven bij de golflengten die de planten doen groeien. Dit resulteert in een "Pinkhouse" dat tot 10.000 kroppen sla per dag produceert. De LED-technologie die tot 40% minder elektriciteit verbruikt dan de TL-verlichting en de snellere groei van de plant door de lichtoptimalisatie, levert een concept aan dat economisch leefbaar kan zijn. In Hong Kong en Mongolië zijn bedrijven met deze technologie al operationeel. In het Russische Oosten wordt er een productiefaciliteit gepland.

Licht doet groeien

Magenta LED-verlichting op de teeltrekken bootsen een versnelde cyclus van dag en nacht na met een versnelde groei van de planten als gevolg. Op basis van Shimamura’s bevindingen werden de golflengten van de LED-verlichting afgesteld om de fotosynthese en de celdeling maximaal te bevorderen.

Efficiëntie troef, maar ook energie-efficiënt?Computersystemen beheersen volledig de concentratie aan kooldioxide in de lucht, de vochtigheid, de temperatuur en de nutriënten. Een closed-loop hydrocultuur systeem vermindert het gebruik van water tot 1% in vergelijking met traditionele slateelt in volle grond. Deze hypergecontroleerde omgeving elimineert het gebruik van pesticiden en herbiciden (chemische meststoffen worden nog steeds gebruikt). De achillespees van het systeem zijn de kapitaalkosten voor de infrastructuur (dure LED-technologie) en het energieverbruik.

Critici van deze plantfabrieken stellen dat zonlicht vervangen door kunstmatige verlichting te veel elektriciteit verbruikt en dat deze technologie niet geschikt is in de context van de opwarming van de aarde. Shimamura argumenteert tegen:  

  • De huidige technologie is zeer efficiënt, hoewel hij nog geen concrete data hieromtrent wil bekendmaken.
  • Op plaatsen waar producten van ver moeten aangevoerd worden (vb. Mongolië) wordt de transportenergie uitgespaard.
  • In de toekomst kunnen deze productiefaciliteiten gebruik maken van elektriciteit in de stedelijke netwerken die momenteel verloren gaat als gevolg van verschillen in de vraag en aanbod (cfr. smart grids).

Een oplossing voor De stijgende vraag naar voedsel?Het enthousiasme van Shimamura ten spijt, bieden plantfabrieken niet de totaaloplossing voor deze wereld met een stijgende voedselvraag en een beperkt grondstoffenaanbod. Dit systeem biedt wel mogelijkheden in onbewoonbare gebieden en steden waar conventionele landbouw geen optie is.

Verder biedt zo’n afgeschermde productiefaciliteit mogelijkheden naar testen met genetisch gemodificeerde planten gezien er geen risico is op pollen-contaminatie met omliggende natuur/landbouw.

Futurefood2050.com

Dit interview kan u volledig nalezen op: http://futurefood2050.com/in-the-pink-speeding-up-crop-growth/4 en kadert in een reeks van 75 interviews van ‘FutureFood 2050.com’ om een brede visie te vormen, vanuit verschillende perspectieven, hoe we in de toekomst veilig en duurzaam in ons voedsel zullen voorzien. http://futurefood2050.com/interviews/