Platform Kwaliteit: 3 themagroepen effenen het pad

Op de kick-off van het platform kwaliteit eind september, tekenden bedrijven uit de voedingssector, kenniscentra en netwerkorganisaties de krijtlijnen uit voor 3 themagroepen: 1) smaak en aroma, 2) microbiologie en hygiëne en 3) kwaliteitscontrole en procesoptimalisatie.

FLANDERS’ FOOD LANCEErt PLATFORM KWALITEIT

In de vorige editie van de FF Radar kon u ontdekken dat bij Flanders’ FOOD kwaliteit de onbetwiste nummer 1 is binnen de aangeboden diensten en georganiseerde activiteiten. Vlaamse voedingsproducenten zijn namelijk wereldtop wat betreft productie van kwalitatieve en smaakvolle voeding. Ze exporteren deze producten naar landen in de EU en ver daarbuiten. Om deze bevoorrechte positie en uitstekende reputatie op het vlak van kwaliteit te behouden en zelfs verder uit te bouwen, richt Flanders’ FOOD een ondernemersgedreven platform op over kwaliteit.

3 THEMAGROEPEN

Een eerste belangrijke doelstelling van het platform kwaliteit is een inventarisatie van de noden en opportuniteiten voor de industrie. Via voting gaven de bijna 70 deelnemers op de kick-off aan dat ze het meeste mogelijkheden zien op het vlak van stabiliteit en houdbaarheid (44%), gevolgd door hygiëne (15%), smaak (13%) en allergenenbeheer (11%). Na het plenair deel verkenden de 3 themagroepen het terrein in parallelle inspiratie- en brainstormsessies.

1. Smaak en aroma

2. Microbiologische veiligheid, bederf & hygiëne

3. Innovatieve technologieën

THEMAGROEP SMAAK EN AROMA

Het belang van analytische testen bij de bepaling van de houdbaarheid van een product is al geruime tijd gekend onder voedingsproducenten. Maar stilaan wordt ook de toegevoegde waarde van sensorische analysen steeds meer onderlijnd. In deze context vragen voedingsbedrijven uitdrukkelijk naar meer mogelijkheden tot opleiding en training om eensgezindheid te bereiken bij alle interne departementen.

De smaakbeoordeling tijdens de ontwikkelingsfase van voedingsproducten gebeurt op vandaag onvoldoende representatief. Bovendien hangt de intensiteit van de beoordeling nauw samen met het segment dat wordt beoogd (premium product versus private label). Het ontbreken van een erkend accreditatieorgaan wordt door de voedingsindustrie naar voren geschoven als werkpunt. Wanneer bepaalde sensorische parameters tijdens productontwikkeling moeten bijgestuurd worden, gebeurt dit eerder door ‘trial & error’ dan door gerichte analyses. Ervaring en info verkregen via leveranciers draagt ook bij tot het verkrijgen van de nodige inzichten.

Zowel over smaakverschillen tussen regio’s, leeftijdsgroepen, … als over smaakdegradatie, smaakvorming, en smaakinteracties is kennis erg gegeerd. Desondanks blijft dit domein voor de meeste voedingsproducenten voorlopig een spreekwoordelijke blinde vlek.

Meer info: Sessie 1: Sensoriek in productiekwaliteit en productontwikkeling

THEMAGROEP MICROBIOLOGIE & HYGIËNE

In de voedingsindustrie blijkt dat het hygiënisch ontwerp van productielijnen in het algemeen zeer goed is. Verbetering is mogelijk bij uitbreiding en slijtage van deze lijnen, maar zeker ook bij het ontwerp van gebouwen of zones. Dit is vooral van belang omdat bouwfirma’s niet altijd rekening houden met de bestemming (‘fit for purpose’). Ook de mogelijke adaptatie van micro-organismen aan stress-condities in voedingsbedrijven kan een bedreiging vormen voor de voedselveiligheid of vroegtijdig bederf veroorzaken.

Wanneer het aankomt op product- en procesinnovaties doet de Belgische voedingsindustrie het opvallend beter dan onze buurlanden. Maar niet alles is mogelijk. Conserveermiddelen kunnen bijvoorbeeld niet zomaar weggelaten worden. Bedrijven slagen er met de huidige bewaartechnieken niet meer in om de houdbaarheid van sommige gekoelde producten significant te verlengen. En op vlak van allergenen is het ontbreken van maximaal toegelaten limieten vaak een struikelblok.

Meer info: Sessie 2: Microbiële veiligheid en bederf – Houdbaarheid – Hygiëne

THEMAGROEP KWALITEITSCONTROLE EN PROCESOPTIMALISATIE

Sensoren zijn cruciaal voor kwaliteitscontrole en procesbewaking. In de toekomst wordt meer en meer verwacht van intelligente sensoren. Die doen meer dan enkel meten want ze zijn ook in staat om zelf het proces bij te sturen wanneer afwijkende meetwaarden worden geregistreerd. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de kostprijs van de sensoren en de meerwaarde die gegenereerd kan worden.

Het toepassingsgebied van sensoren die zich richten op productkwaliteit is zeer breed. Ze kunnen zowel ingezet worden bij controle van de grondstoffen als van het eindproduct maar ook in alle tussenliggende processtappen. Een aantal innovatieve technologieën zoals hyperspectrale camera’s, millimetergolfsensoren en 3D x-stralen tomografie bieden bovendien nieuwe mogelijkheden voor productontwikkeling. Daarnaast kunnen sensoren ook nuttig zijn bij het evalueren van de goede werking van de procesapparatuur en het zelfstandig managen van preventief onderhoud.

Meten is één ding, maar alle relevante informatie uit de data extraheren is iets helemaal anders. Er is nood aan meer kennis over dataverwerking. Hoe kunnen datastromen bijdragen tot een geoptimaliseerd productieproces waar kan worden ingegrepen vóór het fout begint te lopen? Deze insteek leunt ook aan bij de principes van PAT (process analytical techologies) die in de farmaceutische industrie reeds goed zijn ingeburgerd.

Meer info: Sessie 3: Kwaliteitscontrole en procesoptimalisatie via sensoren

DEELNEMEN AAN DE THEMAGROEPEN

Om de noden van de voedingssector scherp te stellen en opportuniteiten op te sporen zullen bedrijven en betrokken stakeholders in 2015 regelmatig samenkomen in 3 verschillende themagroepen.

Bedrijven krijgen tijdens de bijeenkomsten van de themagroepen de mogelijkheid om innovatieve ideeën af te toetsen bij collega’s en andere stakeholders. Tegelijk bieden deze inspirerende netwerken oplossingen voor mogelijke hindernissen en een gestructureerde voorbereiding op de toekomst. Een belangrijke output is het definiëren van topics voor het voedingsonderzoek van morgen wat zal uitmonden in nieuwe business, producten en processen.

De themagroepen van de ondernemersgedreven platformen richten zich in eerste instantie tot bedrijven uit de voedingssector. Bedrijven uit de voedingssector kunnen zich inschrijven voor één of meerdere themagroepen via onderstaande links. Deelname is gratis maar Flanders' FOOD behoudt zich het recht om deelnames te weigeren in functie van een optimale werking van de Themagroep

Themagroep Smaak en aroma:

http://www.flandersfood.com/deelname-formulier-themagroep-sensoriek

Themagroep Microbiologie en Hygiëne:

http://www.flandersfood.com/deelname-formulier-themagroep-micobiologie-en-hygiene

Themagroep Kwaliteitscontrole en procesoptimalisatie:

http://www.flandersfood.com/deelname-formulier-themagroep-kwaliteitscontrole-en-procesoptimalisatie

BRON(NEN):

Flanders’ FOOD

MEER INFO:

http://www.flandersfood.com/platformen/kwaliteit