i-FAST meets industry: geef uw mening en beslis mee!

i-FAST gaat voor kwaliteitsanalyse van uw product tijdens en controle van uw productieproces en dit zowel in het bedrijfslabo als in de productieomgeving. i-FAST staat voor "in-factory food analytical systems and technologies" en zet in op innovatieve technologieën binnen 3 grote thema’s: samenstelling, structuur & functionaliteit, smaak & aroma. Bent u benieuwd of i-FAST ook voor uw bedrijf het verschil kan maken? Kom kennis maken met de i-FAST projectvoorstellen, oordeel of er voor uw bedrijf muziek in zit, geef uw mening en beslis mee welke wending dit VIS-traject krijgt tijdens de contactdagen op 11 september (Roeselare) en 2 oktober (Lummen).

In het kader van de IWT-oproep ‘VIS-trajecten 2014’ dient Flanders' FOOD samen met onderzoekspartners uit verschillende Vlaamse kennisinstellingen eind november het projectvoorstel ‘i-FAST’. In dit project focussen we op concrete uitdagingen van de bedrijven inzake kwaliteitscontrole, procesbewaking en productontwikkeling. We doen dit via een aantal collectieve validatietrajecten en een platformwerking gecombineerd met een centraal aanspreekpunt voor adviesverlening. Dit alles wordt voor 80% gesubsidieerd door IWT.

We zetten de verschillende vallidatietrajecten al even op een rijtje:

Thema 1: Samenstelling

  • MOBI-SPEC: Draagbare spectrale analyse voor de werkvloer - van puntspectroscopie tot spectrale camera's - W.Saeys (KU Leuven, MeBioS) & A. Lambrecht (imec)
  • IQUIHL: In-lijn kwaliteitsopvolging van verhitte vloeibare voedingsproducten- J. Stiens (ETRO, VUB) & K. Coudijzer (ILVO) -abstract

Thema 2: Structuur & Functionaliteit

  • FYSTEM: Niet-invasieve fysische structuurbepaling van voedingsemulsies via lage - resolutie NMR- P. Van der Meeren (UGent) -abstract
  • ULTRAFAT: Structuur- en structuuropbouw tijdens kristallisatie van vetrijke producten opvolgen met behulp van ultrasone sensoren - I. Foubert & K. Van Den Abeele (KULAK) - abstract
  • X-FAST: Interne kwaliteit van poreuze levensmiddelen: X-stralen tomografie toegepast op product en proces - P. Verboven (MeBioS, KU Leuven) - abstract

Thema 3: Smaak & aroma

  • TASTEFAST: Evaluatie van hogedoorvoer meetmethoden voor smaak- en aroma-analyse in de voedingsindustrie - B. Nicolai, M. Hertog, J. Lammertyn (MeBioS, KU Leuven) -abstract

Meer weten?

Is uw nieuwsgierigheid geprikkeld? Heb je vragen en bedenkingen? Schrijf je dan nu in voor één van de contactdagen. Deelname is gratis.