Nieuwe ontwikkelingen laten uw verpakking zuurstof produceren

Recente berichten geven aan dat verpakkingen, die zuurstof produceren, mogelijks voor een verlenging van houdbaarheid kunnen zorgen bij bepaalde levensmiddelen.

De zogenaamde ‘Oxygen Emitters’ werden ontwikkeld door de firma EMCO (link) en kregen de naam OxyFresh™ mee. In eerste instantie wordt gekeken naar mogelijkheden van deze technologie voor verpakkingen van fruit en van rood vlees. In het eerste geval kunnen hoge O2-concentraties schimmelgroei tegengaan, terwijl in het tweede geval de rode kleur van het vlees langer behouden blijft. OxyFresh™ kan ook tegelijkertijd CO2 absorberen, waardoor CO2 accumulatie bij de verpakking van fruit tegengegaan wordt. Er werd verder ook een versie ontwikkeld die CO2 genereert, wat dan weer voor vers vlees een goede combinatie is.

Het systeem OxyFresh™ is gebaseerd op gecoate poeders op basis van natriumcarbonaat peroxyhydraat, aanwezig in een zakje dat voldoende waterdamp dient door te laten. Dit start namelijk de reactie met vorming van O2 tot gevolg. De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft de gebruikte componenten goedgekeurd als actieve verpakkingscomponenten en recent werd tevens een patent bekomen voor deze ontwikkeling.

De voorbije weken kwam overigens nog een ander actief verpakkingsconcept aan bod in diverse nieuwsbrieven namelijk het systeem It’s Fresh® van de firma Food Freshness Technology (link). Dit is dan weer een ethyleenscavenger die voor bewaring van diverse fruitsoorten zou geschikt zijn. De scavenger is gebaseerd op een mengsel van mineralen en kleideeltjes, die het ethyleengas dat vrijkomt uit het fruit absorberen. Testen op aardbeien gaven alvast positieve resultaten met een houdbaarheidsverlenging in de winkels van twee dagen. Hoewel er niet in detail op de werking wordt ingegaan, zal de ethyleenscavenger er waarschijnlijk voor zorgen dat er geen ethyleengas accumuleert rond de aardbeien, waardoor negatieve effecten van ethyleen zoals een daling in textuur verminderd worden. Dit kan op zijn beurt ervoor zorgen dat de aardbeien minder gevoelig worden aan schimmelgroei.

Bronnen

  • Foodproductiondaily.com
  • EmcoPackaging.com
  • FoodQuality.com
  • Foodmanufacture.co.uk
  • foodfreshnesstechnology.com
  • Pack4Food