PurePulse – PEF concept voor beter behoud van kwaliteit van sappen

Koelvers houdbare sappen die qua smaak dicht in de buurt komen van vers geperste sappen vinden meer en meer hun weg naar de markt. Het Nederlandse TOP bv ontwikkelde een PEF concept voor de conservering van sappen waarbij de producten tijdens behandeling onder de 40°C blijven.

De meeste koelvers houdbare sappen worden op vandaag nog hitte gepasteuriseerd en zijn rond de 30 dagen houdbaar. Pasteurisatietemperaturen boven de 70°C geven echter aanleiding tot verval van smaak, kleur en nutritionele waarde. Één van de conserveringsmethoden die een vergelijkbaar effect hebben op de houdbaarheid maar met een beperkter verlies van kwaliteit is PEF (Pulsed Electric Fields).

Werkingsmechanisme

Het werkingsmechanisme van PEF werd beschreven in eerdere artikels:

 

Betere beheersing

Tot voor kort zorgde inefficiëntie van het systeem dat de producttemperatuur tijdens PEF behandelingen toch kon oplopen tot boven de 60°C. Dergelijke temperaturen komen in de buurt van ‘klassieke pasteurisatie’ waardoor dus ook smaak, kleur en nutritionele waarde beïnvloed worden. Symptoombestrijding door extra te koelen is vanuit het oogpunt van kwaliteit, energie (kosten) en duurzaamheid volgens TOP bv geen oplossing. Om hieraan tegemoet te komen werd de PurePulse technologie ontwikkeld, een technologie met een betere beheersing van het PEF proces. Door het beperken van de energie-input en daarmee ook van de temperatuurstijging van het product krijg je een betere conserveringskwaliteit.

Meer info PurePulse

PurePulse wordt op de markt gezet via Cool Wave Processing bv. TOP bv is aanspreekpunt voor ontwikkeling, optimalisatietesten en het faciliteren van investeringsbeslissingen.

Meer info en uitproberen van milde conserveringstechnologieën

Bedrijven die extra info wensen over PEF of over andere milde conserveringstechnologieën voor een betere kwaliteit en houdbaarheid zoals hogedruktechnologie, microgolf- en radiogolftechnologie, cold plasma of irradiatie kunnen contact opnemen met Lieselotte Geerts, technologisch adviseur van het door Flanders’ FOOD getrokken NIB project F3 (Food Factory of the Future). Ook leden van Flanders’ FOOD die deze technologieën in praktijk willen uittesten met hun eigen producten kunnen bij F3 terecht.

Bronnen